Kolejne inwestycje SERVIER w Polsce

Joanna Drewla, dyrektor generalna firmy Servier Polska, o nowej inwestycji o wartości 220 mln zł, która została ulokowana w naszym kraju, a także o korzyściach z tego tytułu dla gospodarki i bezpośrednio dla pacjentów.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu dowiedzieliśmy się o inwestycji, dzięki której rozbudowana zostanie nowoczesna fabryka leków. Jakie są główne parametry tej inwestycji?

Tak, właśnie w Karpaczu oficjalnie przekazałam informację o ważnej decyzji centrali naszej firmy, o którą, nie ukrywam, my w Servier Polska bardzo zabiegaliśmy od dłuższego czasu. W bieżącym roku rozpoczynamy przełomową w historii naszej obecności w Polsce inwestycję. Będzie to nowoczesna, spełniająca najsurowsze normy jakości wytwórnia leków – nowoczesnych, innowacyjnych form złożonych. Mówimy tu o lekach stosowanych w leczeniu chorób cywilizacyjnych o bardzo szerokim zasięgu populacyjnym, głównie w kardiologii i diabetologii. Obecnie nasza polska fabryka jest piątą co do wielkości wytwórnią leków Servier na świecie. Dzięki inwestycji stanie się jedną z trzech największych i najważniejszych fabryk leków w naszej firmie. Stanie się pełnoprawnym uczestnikiem Sieci Przemysłowej Unii Europejskiej.

Kiedy planują państwo start inwestycji?

Właściwie już się rozpoczęła, ponieważ wykonano już ogrom prac projektowych i administracyjnych, jakie poprzedzają przysłowiowe wbicie łopaty, ale na ten symboliczny moment czekamy z ogromną niecierpliwością.

Jakie środki zostaną zaangażowane?

Przewidywany koszt inwestycji to 220 mln złotych, ale pamiętajmy, że firma Servier w Polsce jest obecna od lat 90., a nasza wytwórnia leków rozpoczęła działalność w roku 1997. Produkujemy rocznie 53 mln opakowań, zatrudniamy w naszej fabryce 235 wysokiej klasy specjalistów we wszystkich działach produkcji i zapewnienia jakości leków. Posiadamy grunt, na którym realizować będziemy nasz nowy projekt. Nasz budowany od lat zespół, który liczy ponad 600 osób, będzie jego najsilniejszym fundamentem. Zrealizowanie tej inwestycji sprawi, że łączna kwota inwestycji Servier w Polsce przekroczy 1 miliard złotych.

Co konkretnie sfinansuje ta inwestycja?

W ramach inwestycji wybudujemy: wytwórnię leków gotowych spełniającą najsurowsze kryteria jakości, ponadnarodowe laboratorium kontroli jakości, nowy zakład pakowania produktów leczniczych, zakupimy najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne: nowe linie SPCs i nowe linie pakowania blistrów, wybudujemy nowy dział granulacji (240 kg). Ponadto przeprowadzimy transformację cyfrową i systemową.

Dlaczego inwestycja zostanie zrealizowana właśnie w naszym kraju?

Gdybyśmy nie mieli wiary, że Polska jest właściwym miejscem, to nigdy nie udałoby się nam z sukcesem zakończyć twardej, wewnętrznej rywalizacji z innymi krajami, które zabiegały o tę inwestycję. Przekonywaliśmy, że lokalizacja w Polsce jest zasadna i z wielką satysfakcją potwierdzam, że wygraliśmy.

Jakie korzyści odniosą dzięki tej inwestycji polscy obywatele?

Właściwe bez fałszywej skromności chciałabym powiedzieć, że największe korzyści odniosą pacjenci. Wszyscy wiemy, że problemy z przerwaniem łańcucha dostaw w okresie pandemii, uzależnienie od dostawców azjatyckich, problemy z jakością niektórych leków importowanych z Azji są dziś głównym tematem debat i konkretnych działań, jakie Unia Europejska, kraje członkowskie i przemysł farmaceutyczny prowadzą, aby dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych leków był nieprzerwany. Pamiętajmy, że obecnie ponad 60 proc. surowców wykorzystywanych przez europejski przemysł farmaceutyczny do produkcji leków pochodzi z Chin i Indii. Na te zagrożenia odpowiada Europejska Strategia Farmaceutyczna i Europejski Plan Odbudowy. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że uzależnienie od dostawców azjatyckich jest realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i wraz z krajami członkowskimi podejmuje działania w kierunku przywrócenia produkcji farmaceutycznej na terenie Unii Europejskiej. Servier od lat realizuje ten model, który dziś jest postulowany przez władze unijne: substancję czynną wytwarzamy na terenie Unii Europejskiej, a gotowe leki są wytwarzane w polskiej fabryce w Warszawie. Produkując leki w Polsce będziemy gwarantem ich dostępu dla przewlekle chorych. Dziś wszystkie leki Servier objęte refundacją wytwarzane są w Polsce.

Na jakie rynki będę produkowane leki w nowej fabryce?

Nasza dotychczasowa regionalna fabryka, która od 24 lat produkowała leki na 21 rynków, zostanie przekształcona w wytwórnię o zasięgu globalnym. Będziemy produkować nowoczesne leki dla około 70 krajów, w których obecna jest firma Servier. Będą to głównie rynki wysoko regulowane. To bardzo ważne, że będą wytwarzane w kraju Unii Europejskiej, pod stałym nadzorem kompetentnych organów odpowiedzialnych za ich jakość i bezpieczeństwo. Ten aspekt ma ogromne znaczenie i stanowi absolutną, niestety nie zawsze docenianą, przewagę nad lekami wytwarzanymi poza europejskim systemem nadzoru nad jakością produktów leczniczych.

Jak inwestycja Servier wpłynie na polską gospodarkę?

Niewątpliwie wpłynie na poprawę bilansu handlowego, gdyż przeważająca część produkcji będzie eksportowana. Zakładany wzrost przychodów wygeneruje wyższe podatki. Zwiększy się zatrudnienie i powstaną nowe miejsca pracy dla absolwentów uczelni o profilu chemicznym, analitycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym. Rozszerzymy współpracę z polskimi uniwersytetami, które kształcą specjalistów dla przemysłu farmaceutycznego. Ponadto będzie dowodem na to, że w Polsce możliwe jest wytwarzanie produktów o najwyższym poziomie innowacyjności, które obecne są na rynku globalnym. Będzie potwierdzeniem, że Polska posiada wysokiej klasy specjalistów, a więc zasadne jest lokowanie podobnych inwestycji właśnie w naszym kraju. Pamiętajmy, że 100-letnia historia polskiego przemysłu farmaceutycznego, który w czasach RWPG był zapleczem produkcyjnym dla całego regionu, nadal stanowi silny argument dla inwestowania w wysoce specjalistyczną i innowacyjną produkcję właśnie w Polsce.