KOBIETY NA RYNKU PRACY 2018

 

Różnorodność zapewnia firmom wiele punktów widzenia, dających możliwość tworzenia lepszych produktów i usług. Różnorodny zespół to również nowe sposoby rozwiązywania istniejących i powtarzających się wyzwań oraz odpowiedź na problemy z pozyskiwaniem pracowników. Na różnorodności korzysta nie tylko firma i kultura korporacyjna, ale także sami zatrudnieni. Niestety nadal wiele firm zmaga się z brakiem różnorodności – aż 34 proc. kobiet oraz 14 proc. mężczyzn przynajmniej w pewnym stopniu zgadza się ze stwierdzeniem, iż ich firma boryka się z brakiem różnorodności lub nierównymi szansami na awans.

Pracodawcy widzą coraz wyraźniej, że różnorodność w miejscu pracy to nie tylko dobra praktyka czy element odpowiedzialnego biznesu, ale też lepsze wyniki i kondycja spółki. Niestety obok 34 proc. kobiet oraz 14 proc. mężczyzn, którzy przynajmniej w pewnym stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem, iż ich firma boryka się z brakiem różnorodności lub nierównymi szansami na awans, pracownicy bardzo często nie wiedzą, czy w ich miejscu pracy funkcjonuje oficjalna polityka w zakresie różnorodności.

Z tegorocznego badania Hays Poland wynika, że co trzeci pracownik nie wie czy w firmie obowiązuje oficjalny zbiór zasad wspierających różnorodność lub dobre praktyki w tym zakresie. Często nawet organizacje, które mogą pochwalić się atrakcyjnymi rozwiązaniami wspierającymi różnorodność, przykładają zbyt małą wagę do promowania ich w swojej komunikacji. To wielka strata, ponieważ istnieje bardzo wiele obszarów biznesowych, które potencjalnie mogłyby skorzystać na różnorodności.

POZYTYWNY WPŁYW

Różnorodność w firmie pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną, morale pracowników, reputację organizacji oraz styl zarządzania. – Różnorodność pozwala firmie patrzeć na świat z różnych perspektyw, a dzięki temu lepiej rozumieć klientów, otoczenie biznesowe, decyzje innych. Na różnorodności korzysta także efektywność, innowacyjność oraz zaangażowanie pracowników wyjaśnia – Paula Rejmer, dyrektor w Hays Poland. – Czerpiąc z doświadczeń innych, uczymy się nowych sposobów patrzenia na świat i poszerzamy swoje horyzonty, co przekłada się na proponowanie lepszych rozwiązań. W świecie dynamicznych zmian kluczem do sukcesu jest elastyczność i innowacyjność, a te zapewniane są przez różne perspektywy patrzenia na biznes i pojawiające się wyzwania – dodaje.

WSPARCIE DLA ZRÓŻNICOWANIA

Obok firm, których pracownicy wskazują na brak różnorodności w strukturze, na rynku nie brakuje również dobrych przykładów. Część pracodawców świadomie i dojrzale podchodzi do kwestii różnorodności. 16% kobiet i 25% mężczyzn, którzy wzięli w tegorocznym badaniu Hays Poland podkreśla, że firma w której obecnie pracują, wdrożyła oficjalną politykę różnorodności. W takich organizacjach o awansie i możliwościach rozwoju pracownika decyduje jego chęć, doświadczenie, kompetencje oraz umiejętność współpracy, a nie płeć, wiek lub inny czynnik społeczny.

Pracodawcy, którzy kierują się polityką różnorodności podkreślają, że zapewnienie pracownikom takich samych możliwości awansu i podnoszenia kwalifikacji jest korzyścią dla firmy, ponieważ pozwala zwiększać pulę kandydatów na kluczowe stanowiska i zmniejsza rotację. Polityka różnorodności zaczyna się u nich od zaufania, zrozumienia pracowników oraz zapewnienia wspierającego środowiska pracy. Pomocne są benefity w postaci pracy elastycznej – ruchomy czas pracy, możliwość zdalnej realizacji zadań – oraz wszelkie rozwiązania, które wspierają pracujących rodziców.

Paulina Łukaszuk