Kobieca strona Trend House

W świecie, w którym zaciera się granica między tym co wirtualne, a tym co realne, najistotniejszym kapitałem staje się zaufanie i głębokie relacje pomiędzy ludźmi.

Wierząc w relacje i w to, że to one są fundamentem do budowania nie tylko trwałych związków, rodzin czy przyjaźni, ale przede wszystkim projektów biznesowych stworzyliśmy miejsce, które ma inspirować do ich nawiązywania i rozwijania.

Kiedy drzwi Trend House otworzyły się na swoich domowników w 2020 roku, zapewne nikt z zespołu Fundacji Venture Cafe Warsaw (która jest operatorem projektu Trend House) nie spodziewał się, że liczba osób, które będą w nim gościć będzie tak szybko wzrastać. W porównaniu do 2020 roku odnotowaliśmy 100% przyrost liczby członków i obecnie już ponad 250 osób korzysta z tej prywatnej przestrzeni klubowej, która jest platformą do budowania wysokopoziomowych relacji i współpracy, wzbogaconą o możliwość uczestniczenia w programie rozwoju kompetencji przyszłości. Ideą tego miejsca, które wchodzi w skład Kampusu Innowacji zlokalizowanego w centrum stolicy przy ul. Chmielnej 73, jest łączenie osób zróżnicowanych pod względem pokoleń, profesji, poglądów, ale które łączy idea wspólnej odpowiedzialności za budowanie rzeczywistości i troska o przyszłe pokolenia.

Trend House to miejsce dialogu, w którym uczestniczą osoby ze świata biznesu, sztuki, sportu, nauki, polityki czy rozrywki. To także miejsce charakteryzujące się dużą obecnością kobiet, które jak powszechnie wiadomo mają genetycznie uwarunkowaną predyspozycję do wysokiej relacyjności. Samo w sobie jest zarządzane przez kobietę, dlatego kobieca energia jest ściśle związana z tym miejscem. Wśród klubowiczek Trend House możemy wymienić kobiety, których doświadczenie i zawodowy dorobek są powszechnie znane i rozpoznawane jak w przypadku Ewy Ewart, Miki Urbaniak, Agnieszki Kobus-Zawojskiej czy Jagody Iwańczuk. Jednakże tym razem chciałabym przybliżyć sylwetki innych klubowiczek, których osiągnięcia i sukcesy inspirują, motywują, a przede wszystkim realnie kształtują branże, ekosystemy i wpływają na społeczeństwo. Kobiety, które na co dzień spotykam w Trend House to liderki, pomysłodawczynie, inwestorki, artystki, ale także mentorki, które dzielą się swoim doświadczeniem zarówno w sposób ustrukturyzowany jak i ten bezpośredni w niezobowiązującej rozmowie.

Kilka miesięcy temu do społeczności dołączyła Agnieszka Pietrowicz, która swoją karierę rozpoczynała w środowisku warszawskich korporacji, gdzie zarządzała m.in. procesem obsługi projektów infrastrukturalnych i edukacyjnych. Zainspirowana managerskim kursem na IEDC Bled School of Management w Słowenii – jednej z czołowych, prywatnych uczelni MBA na świecie – przekonała się, że mały kraj potrafi świetnie wykorzystywać swój potencjał i postanowiła ten sam zamysł zrealizować na Mazurach w Ełku. Od przeszło trzech lat zarządza tam Parkiem Naukowo-Technologicznym i jest twórczynią koncepcji ełckiego ekosystemu startupowego Ełk 4.0. Stale poszukuje możliwości rozwoju organizacji, którą zarządza, lokalnego ekosystemu startupów i innowacji oraz samej siebie. O swojej pracy i planach mówi:

– Praca nad stworzeniem i budową ekosystemu startupowego, środowiska przyjaznego wdrażaniom innowacji, w samym sercu Mazur, różni się diametralnie od pracy w tożsamym środowisku w rozwiniętych ośrodkach miejskich. Niemniej sama idea networkingu, współpracy oraz wzajemnego inspirowania do rozwoju i wdrażania innowacji, jest taka sama. Pracę nad budową środowiska przyjaznego wdrażaniom innowacji realizuję od trzech lat, ale sama idea ełk 4.0, czyli ekosystemu dedykowanego startupom, powstała równo rok temu – w marcu 2021 – z potrzeby zagospodarowania przestrzeni intelektualnej lokalnej społeczności i potrzeby wzmocnienia potencjału lokalnych startupów. W kolejny rok ełk 4.0 wkracza ze zdwojoną siłą i otwiera dedykowany coworking ełk 4.0 inspirowany przestrzenią coworkingową CIC Warszawa.”

W klubie Trend House możemy także spotkać przedstawicielkę polskiego sektora kosmicznego – Kingę Gruszecką, która jest ekspertem w Polskiej Agencji Kosmicznej, kierownikiem strategicznym Cosmic Hub oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Właśnie w marcu świętuje 6 lat w branży kosmicznej, podczas których realizowała wiele projektów mających na celu nie tylko uświadomienie innym czym jest praca w sektorze kosmicznym oraz jak bardzo opłacają się inwestycje w sektor kosmiczny, ale także popularyzowanie przedmiotów inżynieryjnych i ścisłych wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich.

– Niezależnie od projektu czy mojej roli staram się wsłuchiwać w potrzeby. Rozmowy są bezcenne – mówi Kinga Gruszecka.- To właśnie z rozpoznania potrzeb związanych z networkingiem, współpracą i szkoleniami zrodził się pomysł na działania Cosmic Hub. Realizując powiedzenie „one-stop-shop” dla branży kosmicznej łączymy naukowców i przedsiębiorców, spotykamy ich też z administracją publiczną aby mogli zrozumieć lepiej ich potrzeby i aby administracja poznała potencjał wykorzystania technologii kosmicznych i danych satelitarnych. W swoich projektach staram się wykorzystywać tematykę kosmiczną również do tego aby rozbudzić wyobraźnię i chęć uczenia się przedmiotów ścisłych. Gdy w 2020 r. jako pełniąca obowiązki dyrektor departamentu edukacji musiałam zmienić nasze plany o 180 stopni, zaangażowanie w webinaria czy nawet konkurs dla uczniów szkół podstawowych zaprojektowany przez POLSA we współpracy z Centrum Nauki Kopernik/ESERO oraz Hevelianum przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W 2021 r. wszyscy obawiali się organizacji kolejnych webinariów, ale te kosmiczne nadal gromadziły sporą grupę odbiorców w różnym wieku i o różnej profesji. To mnie nauczyło, że ludzie chcą słuchać historii innych, chcą dyskutować o świecie ich otaczającym i chcą też go lepiej zrozumieć. Dlatego na nasze wydarzenia zapraszamy ekspertów, ludzi, którzy dzięki swojej ciekawości świata potrafią spędzać lata nad projektami kosmicznymi czy czujnie obserwują codzienność aby z wykorzystaniem danych rozwiązać jakiś problem, dostarczyć jakąś informację, ułatwić innym życie”

Kinga Gruszecka jest także aktywnym wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego, który nie poprzestaje na przekazywaniu wiedzy, ale wciąż uczestniczy w procesie jej zdobywania, np. będąc uczestniczką studiów podyplomowych na Akademii Przywództwa Kobiet LeaderShe.

Kobiety, które tworzą społeczność Trend House dobrze rozumieją ideę Lifelong Learning (LLL), którą niegdyś jako przyszły trend edukacyjny wskazywało w jednym ze swoich raportów UNESCO. Dziś, kiedy mija 50 lat od opublikowania tego raportu nie trudno zauważyć, iż ów trend rozrósł się do miana konieczności i idea kształcenia przez całe życie jest domeną wpisaną w charakterystykę każdej branży. Członkinie klubu Trend House aktywnie realizują tę ideę zdobywając kolejne akredytacje swoich umiejętności, co obrazuje przykład Joanny Różyckiej-Iwan, która w 2014 roku została członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a w tym roku ukończyła prestiżowy program rozwoju kompetencji przywódczych Leadership Academy of Poland. To liderka z 15-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania inwestycjami, finansami, pozyskiwania pomocy publicznej oraz doradztwie w branży medialnej. Zarządza portfelem inwestycji impactowych w Europie Środkowej i Wschodniej, Bałkanach i Azji Południowo-Wschodniej. W ostatnich latach realizowała kluczowe transakcje w mediach w Europie Środkowo-Wschodniej. Doradzała, oceniała i realizowała biznesplany dla mediów z każdego sektora w krajach rozwijających się. Obecnie jest m.in. Dyrektorem inwestycyjnym w Media Development Invest Fund oraz Członkiem Rady Nadzorczej Eurozet i Gremi Media, które w ostatnim czasie przejęło 40% udziałów w wydawcy Rzeczypospolitej. Warto wspomnieć, iż Joanna Różycka-Iwan brała udział w utworzeniu nowego funduszu imactowego Pluralis, który ma na celu wsparcie pluralizmu i niezależności mediów poprzez inwestycje w media, które tworzą wysokiej jakości, niezależne, oparte na faktach odpowiedzialne dziennikarstwo w Europie.

Z kolei Ewa Stelmasiak to ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach dobrostanu osobistego i organizacyjnego, zajmująca m.in. tworzeniem strategii i kultury dobrostanu oraz przywództwem go wspierającym. Od 2012 roku prowadzi firmę doradczo-szkoleniową The Wellness Institute by Ewa Stelmasiak. Szkoli, prowadzi inspiracyjne webinary i wykłada. Wiedzę zdobywała u czołowych amerykańskich twórców ruchu wellness, z którymi współpracuje do dzisiaj. Certyfikaty zdobywała w USA jako menedżer programów wellness dla firm oraz coach wellness. Wraz z amerykańskimi partnerami współtworzyła międzynarodowy projekt HealthyCultureNow. Zasiada w radzie doradczej International Association for Worksite Health Promotion (IAWHP). Jest cenioną prelegentką zapraszaną na polskie i światowe konferencje branżowe.  Występowała w Nowym Jorku, Minneapolis, Atenach, Budapeszcie, Londynie, w tym m.in.: na Business Insider Global Trends Festival (Keynote Speech), International Happiness at Work Summit, World Congress on Controversies in Neurology (CONy), National Wellness Conference (USA). Właśnie do księgarń trafia jej pierwsza książka będąca jednocześnie pierwszą w Polsce pozycją o kulturze dobrostanu pt. Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie.

Silną reprezentacją branży deweloperskiej stanowi Anna Dużyńska, która od ponad 20 lat wnosi kobiecy punkt widzenia w sferę kreowania i zarządzania projektami deweloperskimi. I to zarówno na rynku komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Realizowała wielomilionowe projekty i transakcje w sektorze real estate. A od blisko 2 lat zarządza polskim oddziałem belgijskiego dewelopera Equilis, którego celem jest budowanie szczęśliwych miejsc i historii (Building happy stories). Znakiem rozpoznawczym firmy są projekty nie tylko innowacyjne czy zgodne z ideą zrównoważonego budownictwa, lecz także wysoce estetyczne. Co według niej kobiety mogą zmienić na rynku nieruchomości? Przede wszystkim patrzą na inwestycje w szerokim kontekście kulturowym i społecznym:

Kobiety, jako te bardziej relacyjne szybciej rozpoznają aktualne potrzeby konsumentów, także tych kupujących mieszkania – podkreśla Anna Drużyńska. –  Więcej uwagi przywiązują też do względów estetycznych i ekologicznych, które zyskują na znaczeniu. To, że klient jest dziś dużo bardziej świadomy i trendów i swoich potrzeb jest dla całego rynku wyzwaniem. Jak odpowiadamy na nie w Equilis? Chcemy wprowadzić na polski rynek mieszkaniowy, posiłkując się naszym międzynarodowym doświadczeniem, przekonanie, że każda nieruchomość musi mieć w swoim projekcie głęboko zakorzenioną analizę trendów społecznych. Ma przede wszystkim służyć ludziom, ich rozwojowi, wygodnemu funkcjonowaniu na różnych etapach życia. Przez wiele lat pracy w sektorze odkryłam, że zdecydowana większość projektów realizowana jest przede wszystkim z perspektywy liczb w excelu. Oczywiście wszyscy zgodzimy się, że aspekty finansowe są w biznesie bardzo ważne. Jednak nie powinny przesłaniać celu jakim jest zintegrowanie nowego budynku z otoczeniem, wpisanie go w kontekst kulturowy i przygotowanie w taki sposób, by rozwijał relacje społeczne. Każda inwestycja musi nieść za sobą jakąś historię, którą jej przyszli mieszkańcy będą rozwijać i kontynuować!”

Myśląc o kobiecie silnie związanej z branżą startupową i z dużym doświadczeniem w budowaniu ekosystemu innowacji nie sposób nie wspomnieć o Dianie Koziarskiej, która pełni rolę Partnera w SMOK Venture – polsko-amerykańskiego funduszu venture capital, którego inwestycje w polskie start-upy zorientowane wokół programowania i gier sięgają od 50 tys. USD do 1 mln USD. Diana jest współzałożycielką akceleratora ReaktorX i ambasadorką Startup Poland. Jej sukces został zauważony i opisany dwukrotnie przez miesięcznik Forbes w Rankingu 30 przez 30-tką.

Obecnie w Trend House jest ponad 80 kobiet, których projekty, realizacje i doświadczenie mogłyby stać się inspiracją nie tylko do pojedynczych artykułów, ale także wielotomowych publikacji. To kobiety, którym świat innowacji wiele zawdzięcza, przez co często są zdobywczyniami wielu nagród i wyróżnień. Na co dzień rozproszone po świecie, uczestniczące w międzynarodowych konferencjach, zarządzające zespołami, firmami, korporacjami, ale wciąż znajdujące motywację i czas na inwestycje w ludzi… w relacje… i współtworzenie społeczności klubu Trend House.

Natalia Siniłło – Manager Klubu Trend House. Z wykształcenia i zamiłowania andragog i trener kompetencji miękkich. Na przestrzeni 10 lat zdobywała zawodowe doświadczenia w branży szkoleniowej, eventowej i HORECA, realizując usługi m.in. dla produkcji programów Telewizji Polskiej i Polsatu takich jak The Voice of Poland czy Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Prywatnie skupiona na zgłębianiu sztuki komunikacji międzyludzkiej i miłośniczka Porozumienia Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga.