Kierunek Nowa Mobilność! Rusza 2. edycja studiów podyplomowych dla liderów zrównoważonego transportu

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek oraz Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba zainaugurowali 20 lutego br. kolejną edycję studiów podyplomowych „Nowa Mobilność”, realizowanych przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz PSPA. To unikatowe na polskim rynku połączenie wiedzy akademickiej i doświadczeń praktyków sektora zrównoważonego transportu.

  W roku 2024/25, w trakcie 240 godzin dydaktycznych, realizowanych w ramach 30 przedmiotów, 40 studentek i studentów poszerzy swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w najbardziej chłonnych i innowacyjnych branżach. Celem studiów jest kształcenie kadr na potrzeby szybko zmieniającego się rynku pracy w takich sektorach, jak automotive, transport i logistyka, badania i rozwój, energia i sektor paliwowy, infrastruktura i finansowanie zielonej transformacji, a także wielu innych. Zdobyta wiedza będzie istotną bazą do dalszego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, filaru europejskiej gospodarki, odpowiadającego za ponad 6% zatrudnionych (ok. 13,8 miliona osób).

  Inaugurację 2. edycji studiów podyplomowych „Nowa Mobilność” swoją obecnością zaszczycił Dariusz Wieczorek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas wystąpienia gratulował absolwentom 1. edycji i podkreślił znaczenie tego kierunku.

  – Dzisiaj jest ważny dzień dla polskiej nauki. Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych poświęconych nowej mobilności to realizacja potrzeb jutra, które już dzisiaj są potwierdzone przez światowe trendy skierowane ku elektromobilności. Chciałbym, żeby na pozostałych uczelniach uruchamiano podobne inicjatywy – mówił minister. – Będziemy potrzebowali tysięcy wykształconych osób, jeśli chodzi m.in. o kwestię budowy samochodów elektrycznych, ich serwisu czy stacji ładowania. To jest wielkie zadanie dla polskiej nauki, która powinna zostać w jak największym stopniu zintegrowana z przemysłem – podkreślił Dariusz Wieczorek, po czym wziął udział w uroczystości wręczenia absolwentom 1. edycji dyplomów i świadectw ukończenia kierunku.

  Program studiów, zrealizowany w ramach edycji 2023/24, został bardzo wysoko oceniony przez studentów. Mieli oni wyjątkową okazję zdobycia wiedzy od doświadczonych praktyków rynku oraz wykładowców z międzywydziałowej kadry Politechniki Warszawskiej. Studia Nowa Mobilność zostały także wyróżnione Certyfikatem Nadzwyczajnym „Lidera Jakości Kształcenia” w 8. edycji prestiżowego konkursu „Studia z Przyszłością”.

  Jesteśmy bogatsi o doświadczenia z rocznej, pierwszej edycji studiów i z jeszcze większym entuzjazmem przystępujemy do kolejnej. Głęboko wierzymy, że nasze spostrzeżenia podpowiedzą nam, jak realizować te studia coraz ciekawiej i atrakcyjniej. Chcemy by Nowa Mobilność docierała do jak największej grupy osób zawodowo związanych z szeroko pojętą branżą elektromobilności. Bo Nowa Mobilność to coś znacznie więcej niż elektromobilność. Pokazały to również niedawno bronione przez Absolwentów pierwszej edycji prace dyplomowe o bardzo zróżnicowanej tematyce, ale co cieszy najbardziej, prace niezwykle dojrzałe, pisane z prawdziwą pasją, bo związane z własnymi doświadczeniami – mówi Piotr Przybyłowicz, dziekan wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

  Studia podyplomowe „Nowa Mobilność” stanowią odpowiedź na postępującą transformację transportową oraz niedobór pracowników o odpowiednich kompetencjach.

  Obserwujemy, w jaki sposób nowe technologie rewolucjonizują sektor motoryzacyjny. Naszym priorytetem jest skuteczne wspieranie tego dynamicznego procesu. Kluczowym elementem jest właściwa edukacja przyszłych specjalistów. Naszą motywacją było ułożenie programu w taki sposób, aby studenci otrzymali jak najlepszą wiedzę pochodzącą od praktyków rynku. Dlatego w proces nauczania zaangażowanych jest łącznie 64 wykładowców. Są to czołowe ekspertki i eksperci z firm i instytucji uczestniczących w obecnej transformacji – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, Zastępczyni Dyrektora Rozwoju PSPA.

  Nowa Mobilność odpowiada na wiele wyzwań sektora motoryzacyjnego i transportu. Także tych, które dotyczą obecności kobiet na rynku pracy. Grupa, stanowiąca połowę światowej populacji, jest w nich niedoreprezentowana, odpowiadając odpowiednio za 20% i 22% zatrudnionych w UE. Stąd program eLiderki, realizowany we współpracy z partnerem studiów OTOMOTO, dzięki któremu studentki Nowej Mobilności otrzymały rabat opłaty studiów.

  – Z perspektywy kobiety, która już kilkanaście lat temu rozpoczęła pracę w branży motoryzacyjnej, z bliska obserwuję zmiany, które w niej zachodzą. Rozpoczynająca się właśnie kolejna edycji studiów “Nowa mobilność” jest świetnym przykładem tych zmian. Aż ⅓ kobiet wśród uczestników kierunku – znacznie więcej niż w poprzedniej edycji – to znak wyraźnej aktywizacji kobiet w sektorze automotive. Cieszę się, że branża motoryzacyjna, także dzięki inicjatywom takim, jak eLiderki, przyciąga coraz więcej kobiet. Jestem przekonana, że w gronie ekspertek i ekspertów będziemy mieć wiele okazji, by spotykać się na wydarzeniach branżowych oraz łączyć doświadczenie i kompetencje wymieniając poglądy w panelach dyskusyjnych – mówi Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO.

  „Nowa Mobilność” to kierunek skierowany m.in. do kadry zarządzającej, specjalistów firm i instytucji budujących kompetencje w obszarze nowej mobilności. Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewni absolwentom unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy związanej z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych, infrastrukturą ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, w tym wodorowych, zrównoważoną mobilnością miejską, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na rynek zrównoważonego transportu.