Kampania „Clean&Safe” dla bezpiecznego pobytu w hotelach Louvre Hotels Group

Wraz otwarciem branży HoReCa w nowym reżimie sanitarnym, związanym z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, grupa hotelowa Louvre Hotels rozpoczęła kampanię „Clean&Safe”, zobowiązując tym samym wszystkie swoje hotele do wdrożenia nowych procedur dotyczących higieny i bezpieczeństwa epidemicznego.

W czasie lockdownu głównym celem Louvre Hotels Group było dobre i odpowiedzialne przygotowanie się do ponownego powitania gości w hotelach spełniających najwyższe standardy w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz zadbanie o to, by zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla załóg hotelowych.

– W trosce o zdrowie zarówno naszych gości, jak i pracowników we wszystkich hotelach Louvre Hotels Group ściśle przestrzegamy zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznych sanitarnych dla branży hotelarskiej obowiązujących w danym kraju. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy również zestaw własnych procedur w zakresie higieny i bezpieczeństwa epidemicznego – mówi François Delattre, Director Integration Management, odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad hotelami grupy Louvre Hotels w Polsce i Niemczech.

W fazie przygotowań do ponownego otwarcia przeprowadzono program szkoleń dla wszystkich pracowników, by zapoznać ich z nowymi zasadami i przygotować do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków. Wzmocniono również standardy higieniczne w hotelach oraz dokonano niezbędnej reorganizacji przestrzeni hotelowych tak, by goście i załoga każdego dnia mogli wypoczywać i pracować w środowisku bezpiecznym dla zdrowia. W przekonaniu, że wiedza niezbędna do zachowania bezpieczeństwa powinna być szeroko i łatwo dostępna, zadbano o rozpowszechnienie w przystępnej formie wszystkich instrukcji i zaleceń, zarówno na terenie hoteli, jak i w internecie. Dokonano także zmian w polityce sprzedażowej, dzięki czemu goście mogą w sposób elastyczny zarządzać swoimi rezerwacjami. Obok wdrożonych środków prewencyjnych przygotowano procedury szybkiego reagowania i powstrzymywania na wypadek stwierdzenia na terenie hotelu potencjalnego przypadku zakażenia.

Dzięki podjętym staraniom grupa hotelowa Louvre Hotels może nie tylko bezpiecznie przyjmować gości, oferując im zarazem usługi na poziomie, do którego przywykli, ale także w miarę potrzeb i oczekiwań dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację.

Wszystkie wytyczne dla gości znaleźć można na stronach internetowych marek grupy hotelowej Louvre Hotels: campanile.com, goldentulip.com, premiereclasse.com. Informacje dotyczące kampanii „Clean&Safe”, rozpowszechniane w mediach społecznościowych, oznaczone są za pomocą hashtagów #SafeStay oraz #HotelReady.