KABAT TYRE: Historia buduje zaufanie

  Andrzej Kabat, prezes zarządu KABAT TYRE, przypomina historię rodzinnej firmy, która powstała w 1983 r. Opowiada o jej rozwoju i osiągnięciach w skali międzynarodowej

  40 lat firmy przekłada się na obraz przemian gospodarczych w naszym kraju. Jak to się zaczęło?
  Jak zwykle bywa, impulsem do działal- ności były potrzeby klientów. Zaczęło się od napraw opon i dętek, ale było wiado- mo, że zapotrzebowanie jest większe, więc zdecydowałem się na rozpoczęcie produkcji. Domowe podwórko z wiejskiego zamieniło się w przemysłowe i taką rolę odgrywało aż do zmiany lokalizacji. Kolejne lata to ciągły rozwój, budowa i kształtowanie jakości. Krok po kroku zbudowaliśmy szerokie portfolio produktów – największą ilość indeksów dętek na świecie, mieszanki, opony i wiele innych. Dzisiaj KABAT TYRE to marka na globalną skalę.

  Wasza oferta to przykład dostosowania produkcji do rzeczywistych potrzeb klientów. Dzięki czemu jest to możliwe? 40 lat doświadczenia w produkcji gumy oraz wykwalifikowana kadra powodują, że jesteśmy w ciągłym kontakcie z branżą oraz klientami. W odpowiedzi na potrzeby rynku produkujemy towary mające certyfikaty zapewniające odbiorcom wyrób wysokiej jakości. W przypadku mieszanek i profili gumowych przyjmujemy oferty na indywidualne zamówienia, dlatego w procesie projektowania współpracujemy z klientem od etapu wstępnych założeń przez wdrożenie produktu do zwolnienia produkcyjnego. Dbamy o to, aby wszystkie produkty z naszej oferty były dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb.

  Do ilu krajów trafiają wasze wyroby? Jakie są główne kierunki eksportu? Eksportujemy nasze produkty do ponad 80 krajów na całym świecie, od Ameryki Północnej i Południowej przez Europę do Afryki, Bliskiego Wschodu i Japonii.

  Na czym polega misja firmy?

  Z pasją dostarczamy wysokiej jakości produkty gumowe zapewniające bezpie- czeństwo i komfort wszystkim partne- rom na świecie. Jesteśmy dumni z tego, że od 40 lat pasja jest siłą napędową funkcjonowania firmy KABAT TYRE.

  Jakie podejmujecie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju?
  Polityka środowiskowa została ujęta w misji firmy. Zakłada ona wprowadzanie zmian w organizacji, dzięki którym KABAT będzie wzorem firmy działającej proekologicznie, a jej rozwój ekonomiczny będzie równoważny z rozwojem ekologicznym. To, w jakim środowisku i w jakich warunkach będą żyły na- stępne pokolenia, jest dla nas bardzo ważne. Dlatego w trosce o środowisko naturalne robimy wszystko, aby jego stan poprawił się w bliższym i dalszym otoczeniu. Pierwszym krokiem tej strategii było wprowadzenie selektywnej segregacji odpadów. Ograniczyliśmy także emisję zanieczyszczeń do wód przez zainstalowanie osadnika i separatora lamelowego. Dodatkowo zastosowa- liśmy filtry, co spowodowało wyraźne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. KABAT TYRE może pochwalić się najnowszą walcownią w Europie, której budowa minimalizuje emisję pyłów. Wszystko odbywa się w cyklu zamkniętym.

  Zbigniew Heinrich