Już nie outsourcing, ale Managed Services

High angle view of businessman laying out white cards with communication and people icons on a rustic wooden background.

Dynamicznie zmieniający się rynek oraz stale rosnące potrzeby firm w zakresie IT powodują, że tradycyjnie rozumiany outsourcing traci na znaczeniu, a jego miejsce zajmują usługi Managed Services. Czym charakteryzuje się ten model prowadzenia projektu i dlaczego staje się coraz bardziej pożądanym rodzajem współpracy?

Managed Services, czyli usługi zarządzane, to nowy model outsourcingu usług IT, który polega na kompleksowej obsłudze wydzielonego obszaru IT klienta. Usługodawca zapewnia zespół specjalistów i managerów, którzy przejmują zarządzanie wskazanym przez klienta obszarem, mają większy niż w przypadku tradycyjnego outsourcingu wpływ na cały projekt i ponoszą przed klientem pełną odpowiedzialność za jego realizację.

Rosnące zapotrzebowanie
O rosnącej popularności tego modelu świadczenia usług IT decyduje m.in. to, że może on całkowicie odciążyć firmowy zespół od wykonywania zadań związanych z danym projektem czy obszarem działania przedsiębiorstwa – klient widzi jedynie efekt końcowy, bez konieczności angażowania swoich pracowników w realizację prac. Jednocześnie dedykowany przez usługodawcę zespół specjalistów na bieżąco informuje klienta o postępach w projekcie i zakończeniu jego poszczególnych etapów.

Od chmury do kompleksowej obsługi
Świadczenie usług w modelu Managed Services musi opierać się przede wszystkim na dojrzałej relacji z klientem. Oddanie na zewnątrz tak newralgicznego obszaru, jakim jest IT, wymaga zaufania i partnerstwa. W ramach Managed Services przykładowo obsługuje się chmurę lub kilka chmur klienta, świadczy specjalistyczne usługi w ramach realizowanych projektów wraz z obsługą managerską, od początku do końca odpowiadając za prawidłowy przebieg wdrożenia.

Obopólne korzyści
Przeniesienie odpowiedzialności za dany obszar IT na firmę zewnętrzną dysponującą zespołem specjalistów wiąże się z realnymi korzyściami zarówno dla klienta, jak i usługodawcy. Korzystanie z usług w modelu Managed Services pozwala przedsiębiorstwom na oszczędność czasu, środków finansowych oraz energii, które musieliby poświęcić na realizację projektu w ramach własnego zespołu. Korzyści z takiego modelu współpracy dostrzegają również sami usługodawcy. Firma wykonująca zlecenie zyskuje swobodę działań i tym samym ma większy wpływ na przebieg prac. Ponieważ wszystkie osoby zaangażowane w projekt należą do jednego zespołu i często pracują w tym samym pomieszczeniu, komunikacja między managerami a zespołem programistów odbywa się w sposób płynny, co znacznie ułatwia realizację zadań.

fot.: Fotolia / Archiwum