Już 28 lutego odbędzie się VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

28 lutego – 1 marca 201r. 7 w Jachrance odbędzie się VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG podczas którego będzie mowa m.in. o najważniejszych zmianach regulacyjnychna rynku kapitałowym, roli służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej, czy„implementacji” MAR.

Pierwszy dzień Kongresu rozpoczną dwa bloki tematyczne – najważniejsze zmiany regulacyjne oraz rola służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej.

Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszone zostaną takie kwestie, jak: konstytucja dla biznesu, nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu, dual listing polskich spółek na giełdach zagranicznych, raportowanie niefinansowe.

Już kilka polskich spółek publicznych zdecydowało się na równoległe notowanie swoich akcji na giełdach zagranicznych, w tym między innymi na giełdzie londyńskiej i frankfurckiej. Kilku innych emitentów z GPW przygląda się możliwościom jakie daje dual-listing. Wydaje się zatem, że możemy już mówić o pewnym trendzie. Warto więc przyjrzeć się uważniej procesowi dual-listingu polskich firm, a zwłaszcza korzyściom, które mogą one dzięki niemu odnieść opowiada Piotr Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG.

Podczas drugiej sesji plenarnej omówione zostaną przede wszystkim zagadnienia związane z compliance, pułapkami finansowania bankowego, finansowaniem poprzez emisję obligacji oraz bezpiecznym statutem spółki giełdowej.

Obligacje są elastyczną forma pozyskiwania finansowania, zarówno rynkowego jak i od konkretnych indywidualnych dawców kapitału. Są też formą finansowania mocno wpisaną w krajobraz naszego rynku kapitałowego i stale zyskują na popularności. Otwarta formuła obligacji, umożliwiająca dość swobodne kształtowanie relacji między emitentem a obligatariuszami ułatwia dostosowanie do potrzeb pozyskujących finansowanie i wymagań tego finansowania udzielających. Szybko rozwijający się rynek obligacji jest jednym z motorów napędowych całego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki –  tłumaczy Zbigniew Mrowiec, Partner, kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zakończy symulacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”.

Drugi dzień Kongresu wypełnią warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Regulacje holdingowe w grupie kapitałowej
  • Ryzyka dla emitenta a compliance. Manipulacja po wejściu w życie MAR
  • „Badanie rynku” w związku z transakcjami M&A oraz pozyskiwaniem kapitału – o czym powinni pamiętać emitenci i inwestorzy
  • Opcja na akcje ma wiele oblicz – różnorodne sposoby wykorzystywania opcji związanych z akcjami
  • Osobista odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki notowane
  • Odpowiedzialność za oświadczenia i zapewnienia w umowach typu SPA – teoretyczne możliwości praktycznych zastosowań
  • Zarządzanie ryzykiem sporów sądowych w spółce publicznej
  • Techniczne pułapki organizacji WZA

Działalność spółki giełdowej obarczona jest różnymi ryzykami, w skrajnych przypadkach związanymi z odpowiedzialnością karną osób zarządzających oraz samej spółki za czyny zabronione pod groźbą kary. W tej sytuacji na znaczeniu zyskuje wprowadzanie w spółce programów compliance, zapewniających zgodność funkcjonowania spółki z przepisami prawa i pozwalających spółce i kadrze zarządzającej uniknąć odpowiedzialności nawet w razie wykrycia nieprawidłowości w zachowaniach poszczególnych pracowników. W trakcie Kongresu chcielibyśmy ponadto poruszyć kwestię istotnej ewolucji pojęcia „manipulacji”, zmieniającej jego rozumienie w odniesieniu i dla uczestników obrotu instrumentami finansowymi –Marcin Marczuk Partner, kancelaria PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Kongres zakończy się debatą – „Implementacja” MAR i jej skutki dla spółek giełdowych, podczas której zostaną omówione takie wątki jak: zakres zmian regulacyjnych; funkcjonowanie w okresie przejściowym; czy prawo działa wstecz. Podczas debaty uczestnicy otrzymają odpowiedź na wszystkie pytania związane z MAR zgłoszone przed Kongresem, jak i w jego trakcie.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) i Fundacja Standardów Raportowania (FSR) jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, DENTONS, GESSEL, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, SPCG i Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy oraz BMW Group Polska jako Partner Specjalny.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowejwww.seg.org.pl.