Jedenaste spotkanie zarządów spółek giełdowych

ManagerOnline

O zagrożeniach, wyzwaniach i nadziejach kolejnych 25 lat rynku kapitałowego będzie mowa podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się 26-27 października 2016 roku w Serocku.

Członkowie Zarządów spółek notowanych będą również dyskutować m.in. o tym, czy istnieje życie pozagiełdowe oraz jak podsumowują pierwsze miesiące z MAR.

Dużo można mówić o plusach i minusach bycia spółką notowaną na giełdzie. Podczas tego Kongresu podsumujemy sobie jak zmienia się rzeczywistość giełdowa w czasie ostatniego ćwierćwiecza i  zastanowimy się jakie jest to życie pozagiełdowe —  inne giełdy europejskie? finansowanie bankowe? obligacje? Pomysłów na pewno będzie dużo więcej. Omówimy też ważny dla zarządów temat  —   odpowiedzialności jakie ciążą na nich po wejściu w życie MAR  —  zapowiada Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Kongres rozpocznie debata na temat zagrożeń, wyzwań i nadziei kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. Zaproszeni Goście poruszą takie zagadnienia jak: nowe wyzwania wobec wzrastającej konkurencji międzynarodowej; wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rynku; funkcjonowanie giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwania rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; polityka regulacyjno-nadzorcza a rozwój rynku.

Pfleiderer Group S.A. (dawniej Pfleiderer Grajewo S.A.) jest notowane na GPW w Warszawie od 1997 r., czyli niemal od 20 lat. Obecność spółki na rynku regulowanym przynosi szereg korzyści. Upublicznienie przedsiębiorstwa to prestiż, a także wzrost jego wiarygodności – spółka giełdowa musi spełniać szereg restrykcyjnych wymogów korporacyjnych i informacyjnych. To sprawia, że są one bardziej transparentne, a inwestorzy darzą je większym zaufaniem. Obecność na giełdzie daje również bardziej wymierne korzyści. Spółka uzyskuje codziennie wycenę swojej wartości na rynku. Upublicznienie spółki daje dość elastyczny dostęp do finansowania, a im lepsze spółka ma perspektywy, im lepiej wypełnia wymogi, o których mowa wyżej, tym pozyskanie finansowania może być tańsze i łatwiejsze. Jesteśmy również przekonani, że spółka notowana na giełdzie jest atrakcyjna dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dla nas czynnik ludzki ma kluczową wartość mówi  — Michael Wolff, Prezes Zarządu, Pfleiderer Group.

Podczas drugiej debaty uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje życie pozagiełdowe dyskutując o: możliwości notowania na innych rynkach, alternatywnych formach finansowania udziałowego, granicach możliwości finansowania przez banki oraz finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

Silna i rozwijająca się giełda w Warszawie powinna stanowić znakomite wsparcie rozwoju polskiej gospodarki jako całości m.in. poprzez efektywne finansowanie strategii wzrostowych poszczególnych spółek. Tym niemniej warto również spojrzeć na inne możliwości finansowania, jako uzupełnienie lub alternatywę dla parkietu giełdowego. Banki pozostaną z pewnością naturalnym partnerem dla firm zarówno poprzez bezpośrednie kredytowanie ich działalności, czy wsparcie przy emisjach długu, jak również poprzez doradzanie w budowaniu bardziej złożonych strategii finansowania. Warto przy tym zwrócić uwagę na występującą globalnie zmianę percepcji akceptowalnego poziomu ryzyka, chociażby ze względu na sytuację geopolityczną, czy podwyższoną zmienność rynków. Z tego też powodu zarządy spółek muszą obecnie zdecydowanie mocnej niż dotychczas zwracać uwagę na skuteczną identyfikacje i zabezpieczenie różnych rodzajów ryzyka, a także szczególnie dbać o poprawne relacje z instytucjami finansowymi, czy inwestorami – mówi Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Po części merytorycznej odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego. Im więcej kilometrów przebiegną uczestnicy, tym więcej środków zostanie przeznaczonych na cele charytatywne — praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wieczorną galę uświetni wystąpienie „Sztuka biznesu” Gościa Specjalnego  — Jana Englerta, Dyrektora Teatru Narodowego.

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały warsztaty tematyczne:
•    Skuteczna transformacja firmy na różnych etapach jej rozwoju
•    Strategie obrony przed zarzutem naruszenia przepisów o raportowaniu w działalności spółek publicznych
•    Przed kamerą i na scenie

Na zakończenie odbędzie się debata „Menedżer jako zawód wysokiego ryzyka”, podczas której zostaną podsumowane: pierwsze miesiące z MAR, ryzyka emitentów i menedżerów w nowym otoczeniu prawnym, metody minimalizacji nowych zagrożeń, teoria i praktyka egzekwowania regulacji oraz problemy osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Ebury, Grupa Energa, Grupa LOTOS, InfoStrefa, Orange Polska, Pfleiderer Group i Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni jako Partnerzy, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, ABC Data, AC, Atende, Capital Partners, Grupa Azoty, LPP i LUG jako Patroni, BMW Group Polska jako Partner Specjalny oraz Tatra Holding jako Partner Organizacyjny. Partnerem kolejnej edycji Charytatywnego Biegu Rynku Kapitałowego jest Mennica Skarbowa. Projekt realizowany jest pod Patronatem Komisji Nadzoru Finansowego.

Kongres odbędzie się w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku. Więcej informacji jest dostępnych na: http://seg.org.pl/pl/xi-kongres-zarzadow-spolek-gieldowych-seg.