IR’owcy spółek giełdowych rozmawiali o bieżących wyzwaniach

7-8 czerwca 2017 w Ossie, podczas IX Kongresu Relacji Inwestorskich SEG, spotykali się IR oficerowie polskich emitentów, aby porozmawiać o sposobach na skuteczną komunikację i bieżących wyzwaniach stojących przed spółkami giełdowymi.  

Kongres rozpoczął blok dyskusyjny na temat nowoczesnego zarządzania tworzeniem i dystrybucją informacji dla inwestorów  podczas którego rozmawiano o zagadnieniach związanych z budowaniem nowoczesnej strony internatowej, dotarciem z informacją do mediów i inwestorów, czy wykorzystaniem mediów społecznościowych w pracy działów relacji inwestorskich. 

Obecna niestabilna sytuacja ekonomiczna wynikająca z niekończących się kryzysów gospodarczych i finansowych, a także modele biznesowe stale ulegające przekształceniu, powinny w naturalny sposób wpłynąć na zmianę komunikacji finansowej i ponowne przeanalizowanie strategii dotyczącej prezentowanych treści, szczególnie w kontekście długoterminowej wizji dotyczącej rozwoju spółek jak i kreowania wartości dla ich interesariuszy.

Co raz częstsze uwzględnianie polityki z zakresu CSR w ramach podstawowej działalności firm, a także zachowania ich klientów i akcjonariuszy oraz wzrost użycia interfejsu typu chatbot powinny wpłynąć na działy relacji inwestorskich, aby komunikowały treści dotyczące swoich spółek w sposób bardziej zintegrowany, który wykracza poza podstawowe przekazywanie informacji dotyczących wyników finansowych jak i tych wynikających z obowiązków regulacyjnych – mówił Dario Mezzaqui, Partnera w Message.

Podczas drugiego bloku tematycznego na temat wyzwań raportowania niefinansowego była mowa o tym: które spółki i co powinny raportować; jakie są wyzwania raportowania pośredniego; jak określić istotność kwestii niefinansowych i wybrać wskaźniki; jaka jest rola biegłego rewidenta w raportowaniu niefinansowym.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi począwszy od roku obrotowego 2017 w sprawozdaniu z badania biegły rewident będzie zobowiązany wskazać, czy spółka mająca obowiązek sporządzenia raportu o danych niefinansowych przygotowała taki raport. Odpowiedzialność za rzetelność i wiarygodność przedstawionych danych, wybór wskaźników czy też ich prawidłową prezentację w raporcie ponosi zarząd. Obecnie biegły rewident nie ma obowiązku odniesienia się do kompletności ani prawdziwości tych informacji, ani też do wskazania czy zawierają one ewentualnie istotne zniekształcenia. – mówiła  Monika Kaczorek, Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – Warto również pamiętać o terminach raportowania w związku z koniecznością przedstawienia informacji o raporcie w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Jeśli raport o danych niefinansowych jest częścią sprawozdania z działalności, to jest on przygotowywany wraz ze sprawozdaniem finansowym przed wydaniem sprawozdania z badania.

Jeśli natomiast spółka wybierze opcję przygotowania odrębnego raportu, to  przepisy stanowią, że należy go opublikować w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego. Nie oznacza to jednak, że można czekać ze sporządzeniem raportu do tego czasu. Jeśli biegły ma potwierdzić istnienie raportu o danych niefinansowych, musi go otrzymać przed wydaniem sprawozdania z badania.

Ostatni blok „Relacje inwestorskie jako sport ekstremalny” dotyczył takich zagadnień jak: indywidualna odpowiedzialność za działania RI; jak z Warszawy prowadzić zagraniczne relacje inwestorskie; wyzwania przy raportowaniu okresowym.

Po części merytorycznej odbył się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, podczas którego uczestnicy zbierali środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W sumie uczestnicy przebiegli 198 osobokilometrów.

Uwieńczeniem I dnia Kongresu była Wieczorna Gala, podczas której wręczono statuetki laureatom X edycji Konkursu Złota Strona Emitenta. Nagrodzono spółki to: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Dom Development S.A., Ambra S.A., LUG S.A., Ronson Europe N.V. oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień podnoszenia jakości relacji inwestorskich:

  • Komunikacja spółki z inwestorami instytucjonalnymi
  • Twoja nowa strona korporacyjna: od czego zacząć
  • Raportowanie niefinansowe: ustalenie istotności zagadnień, przygotowanie spółki, korzyści dla zarządu i inwestorów
  • Myśl jak analityk
  • Raportowanie w sytuacji kryzysowej
  • Identyfikacja i komunikacja finansowej informacji poufnej

Odbyły się także dwie sesje „Rynek rok po MAR” z perspektywy nadzorców oraz z perspektywy emitentów.

Ponad 220 uczestniczyło w tym roku w KRI żywo dyskutując nad bieżącymi wyzwaniami z jakimi spotykają się w codziennej pracy. Cieszy mnie bardzo, że wiele osób przyjeżdża do nas rok rocznie od wielu lat podkreślając, że jest to ważne wydarzenie na którym można wzbogacić wiedzę, wymienić doświadczenia, ale jest to również szansa na integrację środowiska IR – dodaje Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: Fundacja Standardów Raportowania oraz Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jako Partnerzy Instytucjonalni; Message oraz Polska Agencja Prasowa – PAP Biznes jako Partnerzy Strategiczni; InfoStrefa oraz Monit24 jako Partnerzy; Unicomp WZA jako Partner Technologiczny oraz Pelion jako Partner Biegu.

Szczegółowe informacje na temat IX Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.