Innowacyjne terapie MSD

Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD Polska, mówi o inwestycjach firmy w naszym kraju, badaniach klinicznych oraz o roli innowacyjnych terapii i szczepień dla zdrowia publicznego.

Czy postrzega pan nasz kraj jako rynek otwarty na wprowadzanie innowacyj- nych terapii i inwestycje w tej dziedzinie?

Przebywam w Polsce od zaledwie kilku miesięcy, ale z nawet z tej perspekty- wy dostrzegam ogromne perspektywy i potencjał inwestycyjny. Nasza firma, będąca światowym liderem w branży biofarmaceutycznej, zainwestowała tu znaczne kwoty w ostatnich latach, co ma znaczenie w kontekście rozmiaru biznesu i liczby pracowników. W Polsce zatrudniamy bezpośrednio ponad 600 osób. Działalność MSD obejmuje wiele obszarów, od udostępniania terapii i prowadzenie badań klinicznych i zarządzania danymi ze zdarzeń niepożądanych, po zdrowie zwierząt. Nasze centrum zarządzania danymi znajduje się w Warszawie i jest jednym z sześciu na świecie, a drugim pod względem wielkości w skali globalnej. To istotne, ponieważ zajmujemy się analizą danych z badań klinicznych, więc musimy mieć odpowiednie zasoby, aby precyzyjnie gromadzić i przetwarzać te dane. Do końca 2022r. prowadziliśmy około 125 badań klinicznych, aktualnie jest ich już ponad 150, w ponad 500 róż- nych ośrodkach w Polsce, obejmujących 3,7 tys. pacjentów.

Wspomniał pan o poważnych inwe- stycjach. Jaka jest ich skala?
W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na nie 157 milionów złotych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nasze łączne inwestycje w Polsce przekraczają 2,7 miliarda złotych. Doskonale to ilustruje, jak ważny jest to dla nas rynek.

Jaką rolę MSD odgrywa w rozwoju innowacji medycznych?
To istotne pytanie, ponieważ innowacje, które wprowadzamy na rynek, szczególnie w obszarze badań i rozwoju, mają ogromne znaczenie. Globalnie inwestujemy ponad 23 proc. naszych rocznych przychodów w badania kliniczne. W Polsce aż 80 proc. badań klinicznych, które prowadzimy, dotyczy onkologii, jaką uważamy za obszar szczególnie ważny. Wiodącym dla nas obszarem jest oczywiście onkologia, ale jesteśmy aktywni również w dziedzinie szczepionek, diabetologii czy leczenia szpitalnego. Od czerwca br. w Polsce do Narodowego Programu Szczepień wprowadzone zostały szczepienia przeciwko HPV, co jest ogromnym krokiem naprzód w zakresie profilaktyki chorób takich jak rak szyjki macicy. Jest to program obejmujący zarówno chłopców, jak i dziewczęta w wieku 12 i 13 lat. Obecnie dostarczamy polskim pacjentom ponad pięćdziesiąt różnych produktów i planujemy inwestować w nowe obszary terapeutyczne.

W jakim kierunku powinno dążyć państwo, by jak najskuteczniej chronić zdrowie i życie obywateli?
Jeśli spojrzymy na wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce jako procent PKB, w porównaniu z innymi krajami wciąż są one stosunkowo niskie, chociaż się to poprawia. Zbyt długi jest czas oczekiwania pacjentów na nowe terapie. Inny ważny aspekt to stabilność prawna. Potrzebujemy przewidywalności. Należy dokładnie określić, jaka ilość leków i produktów leczniczych będzie potrzebna. Jest to szczególnie istotne w przypadku szczepionek, ponieważ proces produkcji szczepionek nie jest prosty, nie możemy ich także przechowywać w dowolnym miejscu. Dlatego musimy precyzyjnie planować ilość i rodzaje produktów, które będą potrzebne w przyszłości.

A jak MSD traktuje wyzwania zrów- noważonego rozwoju?
To dla nas bardzo ważna kwestia. Naszym celem globalnie w działalności operacyjnej jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 roku. Podejmujemy szereg kroków mających na celu ograniczenie naszego wpływu na środowisko. Odpo- wiedzialność wobec przyrody nie jest dla nas pustym hasłem.

Jest pan od niedawna w naszym kraju. Proszę opowiedzieć, czym zajmował się pan wcześniej.
Posiadam stopień doktora farmakologii uzyskany w Pretorii, w Południowej Afryce, moim rodzinnym kraju. Pracowałem jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej, zdobywając wiedzę o różnych lekach. Stopniowo przeszedłem przez działy marketingu i sprzedaży, zyskując ważne doświadczenie. Miałem możliwość zarządzania działalnością firmy MSD w Afryce, zajmując się obszarami takimi jak relacje z partnerami instytucjonalnymi, ochrona przed chorobami zakaźnymi, opieka zdrowotna kobiet na całym kontynencie afrykańskim. Później przeniosłem się do Holandii, gdzie byłam odpowiedzialny za obszar onkologii w firmie MSD w tym kraju. To dało mi zupełnie nową perspektywę – mogłem zrozumieć, jak funkcjonuje system ochrony zdrowia w Europie. Pochodzę z RPA, wcześniej niewiele wiedziałem o Polsce czy też rynkach wschodnioeuropejskich. Teraz mam okazję poznać kulturę, ludzi i zrozumieć historię tego kraju. Dlatego dużą część wolnego czasu poświęcam nauce i podróżowaniu po kraju.

rozmawiał Piotr Cegłowski