Innowacyjne rozwiązania w logistyce

Od kilku lat głośno się mówi o nowych wyzwaniach stojących przed uczestnikami rynku logistycznego. Automatyzacja to jeden z rozwojowych kierunków zmian. Inwestycje w automatykę magazynową zwiększają wydajność procesów i obniżają koszty, co w rezultacie prowadzi do wzrostu konkurencyjności oferowanych usług

Presja na skracanie czasu realizacji zamówień czy stale rosnące koszty pracy to tylko niektóre powody, dla których coraz więcej firm logistycznych sięga po nowe technologie. W dzisiejszych czasach to wydaje się być właściwym sposobem utrzymania konkurencyjności, bo inwestycje w rozwiązania z obszaru automatyzacji sprawiają, że procesy stają się prostsze i bardziej zoptymalizowane. W strukturach Grupy FM stworzony został specjalny Dział Automatyzacji, którego głównym zadaniem jest opracowywanie – we współpracy z klientami i firmami partnerskimi – innowacyjnych rozwiązań o dużej wartości dodanej, wpisujących się w ramy projektu Magazynów Przyszłości.

Jednym z narzędzi, które w ostatnim czasie FM Logistic opracowało we współpracy z firmą specjalizującą się w integracji zrobotyzowanych linii pakujących, jest unikalny moduł rozcinania opakowań zbiorczych. Otwieranie opakowań zbiorczych, występujące podczas operacji copackingu, jest zadaniem powtarzalnym, mogącym stanowić źródło dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, (MSD, choroby układu mięśniowo-szkieletowego z ang. musculoskeletal disorders) i skaleczeń. Tylko w centrum logistycznym FM Logistic zlokalizowanym w Fauverney takim operacjom poddawanych jest 1,2 miliona opakowań rocznie. Komisja Europejska szacuje, że MSD jest przyczyną 50 procent nieobecności w pracy trwających trzy lub więcej dni oraz 60 procent przypadków trwałej niezdolności do pracy. Dlatego wiadomo było, że rozwiązanie tego problemu jest istotne nie tylko z uwagi na poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw, ale też podniesienia komfortu pracy na platformach. Mimo tego, że w Grupie FM od jakiegoś czasu wykorzystywane były urządzenia do półautomatycznego otwierania opakowań zbiorczych, to operator wraz z firmą Axys Robotique postanowił stworzyć urządzenie, które rozwiąże wciąż istniejące problemy.

Wybór partnera nie był przypadkowy – FM Logistic postawił na eksperta w zakresie integracji zrobotyzowanych linii pakujących z ogromnym know-how w dziedzinie opracowywania rozwiązań wykorzystujących roboty przemysłowe. Kooperacja dwóch wyspecjalizowanych firm pozwoliła na skonstruowanie narzędzia o bardzo zaawansowanych funkcjonalnościach. Nowy moduł do rozcinania opakowań zbiorczych to narzędzie, które tnie dostosowując się do grubości i jakości rozcinanego kartonu oraz wytrzymuje znaczne obciążenia mechaniczne. Dzięki niemu możliwe stało się całkowite wyeliminowanie konieczności otwierania opakowań przez pracowników, co zdecydowanie poprawiło warunki ich pracy (nastąpił znaczący spadek dolegliwości mięśniowo- szkieletowych) i zmniejszyło liczbę skaleczeń nożem do kartonu, na które dotychczas byli narażeni. Ponieważ zastosowanie urządzenia w centrum logistycznym w Fauverney pozwoliło znacząco zwiększyć produktywność operacji copackingu, podjęta została decyzja o zaimplementowaniu go do wszystkich pozostałych centrów FM Logistic. Równocześnie Dział Automatyzacji pracuje nad wzbogacaniem modułu o nowe funkcje, takie jak np. obsługa foliowanych jednostek logistycznych. Robot kartezjański to kolejny projekt będący elementem Magazynu Przyszłości.. FM Logistic we współpracy z lokalnym integratorem systemowym Automat System zaprojektowało dostosowany do swoich potrzeb przemysłowy robot, zwany kartezjańskim, sprzężony z układem obsługiwanych przez sterownik przenośników. Zapewnia on automatyczny rozładunek palet przy dowolnej konfiguracji warstw, bez żadnej uprzedniej regulacji, przy równoczesnym systematycznym zasilaniu jednej lub kilku linii pakowania.

Docelowo przewiduje się wyposażenie robota w dodatkowe funkcje, takie jak np. automatyczne etykietowanie opakowań detalicznych. Wspomniane rozwiązania to nie jedyne innowacje wprowadzone w ostatnim czasie w FM Logistic. Innym ciekawym przykładem jest nowe urządzenie – scentralizowane gniazdo owijania palet. Tylko na platformie w Fauverney każdego roku zużywane jest 4,5 miliona metrów bieżących folii do owijania palet! Dział Automatyzacji FM Logistic w odpowiedzi na to wyzwanie opracował całkowicie zautomatyzowane urządzenie przystosowane do owijania palet dowolnego kształtu i wielkości. Gniazdo składa się z dwóch automatycznych owijarek z igłową perforacją folii, znajdujących się na przenośniku wyposażonym w obrotowe stoły. Odpowiednio rozmieszczone czujniki automatycznie rozpoznają wymiary podstaw palet. Oprócz natychmiast zauważalnych korzyści w zakresie ergonomii (paleta jest owijana automatycznie, bez jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji), dzięki nowemu narzędziu zoptymalizowana została konfiguracja strumieni towarów. Scentralizowane gniazdo owijania palet obecnie stanowi rozwiązanie nadające się do wprowadzenia we wszystkich centrach operatora o porównywalnych potrzebach.

W FM Logistic od dłuższego czasu wykorzystywane są innowacyjne narzędzia usprawniające procesy logistyczne, a jednocześnie ułatwiające pracę. Dobrym przykładem mogą być, zainstalowane pod koniec 2015 roku na wybranych platformach, przenośne wewnętrzne platformy przeładunkowe Autodock. Przejście od załadunku ręcznego do w pełni zautomatyzowanego systemu załadunkowego pozwoliło zwiększyć dynamikę, a w konsekwencji efektywność łańcucha logistycznego realizowanego dla klientów operatora. Dzięki platformie przeładunkowej Autodock, fazy załadunku i rozładunku przebiegają do 6 razy szybciej niż w przypadku standardowych urządzeń. Tego typu platforma wyposażona jest w pomost z urządzeniem poziomującym oraz odbojniki. Jej zamontowanie nie wymaga wielu przeróbek, a w razie przeprowadzki może być z łatwością przewieziona na nowe miejsce. Ponieważ zwykle montuje się ją na zewnątrz magazynu, ułatwia to jego ogrzewanie i ochronę. Główną motywacją FM Logistic do inwestowania w poszukiwanie takich rozwiązań jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy. Innowacje, takie jak skonstruowany i wdrożony moduł rozcinania opakowań zbiorczych, depaletyzator kartezjański czy scentralizowane gniazdo owijania palet, pozwalają także operatorowi oferować swoim klientom najnowocześniejsze usługi. Dział Automatyzacji FM Logistic nieustannie pracuje nad projektowaniem nowych udoskonaleń, usprawniających łańcuch dostaw. To właściwy kierunek, bo choć wydaje się to prawie niemożliwe, to wiele z nowatorskich narzędzi ma szansę stać się standardem w całkiem niedalekiej przyszłości.