Innowacje a rozwój systemów płatniczych

„Nie przetrwa ani najsilniejszy, ani najbardziej inteligentny z gatunków. Przetrwa ten, który jest najlepiej przystosowany do zmian – Karol Darwin.” Zmiany na rynku usług finansowych napędzane są przez wiele istotnych czynników, takich jak współczesne światowe trendy, nowi uczestnicy rynku, modyfikacje wynikające z kolejnych regulacji, wyższe koszty, czy niższe marże. Kluczowe w tej kwestii są również stale rosnące oczekiwania klientów, które zaspokajane są w coraz większym stopniu przez Fintechy korzystające z wysokiego potencjału nowych technologii.

Trwając w tradycyjnym łańcuchu wartości banki stoją przed dwoma wyzwaniami. Pierwszym z nich jest walka o utrzymanie relacji konsumenckich i uwagę użytkownika końcowego w oparciu o innowacyjne usługi front-endowe, co dotyczy zarówno banków challengerowych, jak również technologicznych gigantów. Drugim wyzwaniem jest potrzeba zwiększenia wydajności i skali działania w celu obniżenia kosztów operacji back-endowych.

Zasoby, które banki mogłyby przeznaczyć na innowacje i inwestowanie w technologie cyfrowe (dzięki czemu bardziej skłoniłoby je to do poszukiwania alternatywnych rozwiązań), ograniczane są przez wydatki na utrzymanie i modernizację istniejącej już infrastruktury IT. Właśnie dlatego potrzebna jest im jasno określona strategia skoncentrowana na odpowiednim wykorzystaniu potencjału instytucji poprzez umiejętne wykorzystanie skali działania oraz rozwój inicjatyw front-endowych i operacji back-endowych. Działania te są niezwykle wymagające zarówno w kwestii utrzymania obu procesów na równym, wysokim poziomie, jak również doskonalenia tylko jednego z nich.

Aby zrównoważyć krótkoterminowy wzrost z długoterminową transformacją strategiczną, banki muszą sprostać wielu istotnym aspektom jak na przykład gwałtowny wzrost popytu na komunikację transgraniczną w czasie rzeczywistym. Systemy płatności real-time wprowadziło już wiele państw z całego świata. Inne kraje planują z kolei podjąć tego typu działania w najbliższej przyszłości. Uwagę przyciągają także systemy regionalne takie jak funkcjonujący w Europie SEPA. Wciąż jednak nie powstało w tym obszarze rozwiązanie o skali globalnej, gdzie większość płatności jest obsługiwana przez zawiłą sieć banków korespondentów, co zwiększa koszty usługi i czas ich realizacji. Kolejne lata skoncentrowane będą więc wokół przekształcania transgranicznych systemów płatności za pomocą różnych, zaawansowanych alternatyw technologicznych, jak m.in. blockchain (np. Ripple) oraz  modernizacji usług typu SWIFT gpi, ISO 20022 XML itp.

Rosnący wolumen i złożoność nowych regulacji znacznie obciąża banki pod względem marż płatniczych i realizowania procesów z zakresu compliance. Strategiczną reakcją na taki stan rzeczy powinien być wzrost efektywności przetwarzania płatności i redukcja kosztów. Wcześniej banki w sposób intuicyjny i logiczny odpowiadały na presję strategicznym przekierowaniem koncentracji z produktów o niskiej marży na te bardziej dochodowe, jak pożyczki i inwestycje. Niskie przychody w połączeniu z rosnącymi kosztami operacyjnymi doprowadziły do stopniowego przekazywania płatności do systemów kartowych i podmiotów przetwarzających płatności.

Niektóre z tych firm zaczynają teraz zwracać się bezpośrednio do rynku konsumenckiego, co potencjalnie stawia ich w konkurencji z bankami nie tyle o świadczone usługi, ale o uwagę klienta. W tym miejscu tradycyjne banki są zmuszane do  udostępniania zewnętrznym dostawcom swoich zbiorów danych transakcyjnych  i możliwości dokonywania płatności  . Konkurencyjne firmy mają oczywistą przewagę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań finansowych w szybszym tempie, ponieważ posiadają wyraźną zaletę w postaci braku obciążenia złożonymi, starszymi systemami i procesami.

 – Płatności to jedna z podstawowych usług świadczonych przez banki. Jednocześnie jedna z bardziej złożonych. Dynamiczne zmiany związane z wprowadzeniem płatności natychmiastowych,  dyrektywy PSD2 czy ISO 20022 oraz rosnących wymagań klientów zmuszają branżę do dynamicznego przeformułowania procesu przetwarzania płatności. Jedno z możliwych rozwiązań to zakup ‘płatności jako usługi’ od zaufanego partnera, wyspecjalizowanego w ich przetwarzaniu – mówi Katarzyna Szumilas, Head of Business Development Poland,  Worldline.

Banki będą musiały zdecydować, w jaki sposób przyspieszyć rozwój innowacyjności w swoich strukturach. Niektóre z nich już teraz zaczynają dostrzegać korzyści płynące ze współpracy z Fintechami. Banki wykorzystują ich wiedzę, technologię i zasoby, jednocześnie zachowując strukturę, kluczowe możliwości, szeroką bazę klientów i kapitał.

W przeciwieństwie do Fintechów, opierających się na danych i stawiających na pierwszym miejscu potrzeby klientów, wyzwaniem dla banków jest powiązanie danych z silosami produktów i procesów. Większość usług bankowych ma charakter transakcyjny, dlatego generowanie danych jest trwałe i niezwykle istotne. Niewiele banków wykorzystało jednak wartość danych transakcyjnych. Skupiono się na funkcjach o znaczeniu krytycznym, takich jak depozyty, księgowość, pożyczki i przetwarzanie płatności. Aby zachować konkurencyjność i znaczenie, banki muszą znaleźć sposób na wykorzystanie ogromnej wartości danych transakcyjnych, które posiadają. Starsze systemy osiągnęły już swój limit, dlatego coraz częściej pojawia się pytanie „co dalej?”. Istnieje wiele różnych podejść, które można rozważyć.

  • Modernizacja istniejącego systemu: główne korzyści tego podejścia to zdecydowanie wysoki stopień znajomości współpracy z tym samym dostawcą oraz fakt, że bank nie musi dokonywać żadnych inwestycji z góry w obszarze nowego oprogramowania i rozwiązań.
  • Budowanie wewnętrzne: to podejście pozwala bankom zachować pełną kontrolę nad każdym aspektem rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość integracji nowego systemu z innymi sąsiadującymi rozwiązaniami wewnętrznymi. Takie działanie we własnym zakresie jest jednak bardzo kosztowne i nie usuwa żadnych obecnych ani przyszłych kosztów konserwacji, zgodności lub ulepszeń. Wreszcie – pojedynczy bank sam nie będzie w stanie osiągnąć takiej skali korzyści, jaki mogą generować wspólne rozwiązania.
  • Kupowanie gotowych rozwiązań: Banki mogą również rozważyć zakup rozwiązania od wyspecjalizowanego dostawcy zewnętrznego. Gotowe produkty wiążą się jednak z inwestycją z góry w postaci kosztów licencji i zapewnią bankowi niewielką kontrolę nad cyklami wydawniczymi.
  • Partnerstwo w celu opracowania systemu: współpraca z dostawcą, który może zapewnić bankowi zwinny i innowacyjny system najlepszych modeli, który obejmuje skalowalne korzyści. Zarządzanie partnerstwem nie jest jednak kluczową kompetencją dla większości banków, a poszukiwanie odpowiedniego partnera może być procesem czasochłonnym.
  • Outsourcing : Wybranie outsourcingu pomaga bankowi rozwinąć bankową infrastrukturę informatyczną w wiekszym stopniu zorientowaną na obsługe klienta. . Umożliwia dodawanie nowych kanałów i usług, a także wycofywanie starych systemów podstawowych. Zapewnia nowy stopień elastyczności, w którym bank swobodnie wybierze nowe funkcje i usługi, które chce zintegrować z platformą płatniczą. Ponadto przeniesienie funkcji przetwarzania płatności – lub ich części – do wyspecjalizowanego zewnętrznego dostawcy pomoże zminimalizować złożoność, koszty i ryzyko związane z operacjami niezróżnicowanymi, ponieważ to dostawca poniesie obciążenia regulacyjne związane ze strefą compliance, utrzymaniem zespołu ekspertów ds. płatności, obniżeniem kosztów i zwiększeniem wydajności operacji. Outsourcing przetwarzania płatności back-office umożliwi bankom uwolnienie zasobów i skupienie się na podstawowych kompetencjach i zróżnicowaniu działań, takich jak relacje z klientami, usługi doradcze, pozyskiwanie klientów i usługi priorytetowe.

Wniosek

Próbując nadążyć za konkurencją, banki rozważają różne usprawnienia back-office’owych procesów operacyjnych i przeniesienia zasobów do zróżnicowanych rozwiązań front-endowych. Zaczęły ponownie zastanawiać się nad swoją rolą i działalnością w szybko rozwijającej się cyfrowej rzeczywistości na rynku usług finansowych. Coraz częściej zwracają się do doświadczonych dostawców, aby obniżyć koszty, zmniejszyć ryzyko i przyspieszyć proces świadczenia usług. Ci z kolei zapewniają w pełni zintegrowane pokrycie łańcucha wartości płatności banków i oferują krok modułowy – podejście krok po kroku do przetwarzania płatności, które pomaga bankom każdej wielkości w zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb. Dostawca usług płatniczych zapewnia bankowi stabilny, skalowalny, elastyczny i wielokanałowy system płatności, oparty na specjalistycznym programie, który jest w pełni zgodny i zdolny do dostosowania się do nowoczesnych wymagań płatniczych. Dzięki temu banki będą mogły obniżyć wydatki na niezróżnicowane funkcje zaplecza, takie jak przetwarzanie płatności, i uwolnić zasoby, aby skoncentrować się na podstawowych strategiach biznesowych i zróżnicowaniu działań, które pomogą im konkurować w nowej, zdigitalizowanej erze finansowej.