Infrastruktura Polska & Budownictwo

Zakończyła się VIII edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której przedstawiciele pierwszoplanowych spółek sektorów debatowali o najważniejszych kwestiach dotyczących branży

W konferencji udział wzięli między innymi: Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa, który uroczyście zainaugurował konferencję; Krzysztof Kondraciuk, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad; Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa; Dariusz Blocher, prezes Zarządu Budimexu SA; Geoff Haley, założyciel i dyrektor generalny International Project Finance Association, którego przemówienie poprzedziło drugi panel. Głównym tematem pierwszego panelu były kwestie związane z zamówieniami publicznymi. Panel moderował Jan Roliński, adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, a dyskutowano o możliwościach poprawy sytuacji wykonawców oraz o pozytywnych zmianach systemowych, o których opowiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Paneliści, wśród których była między innymi przedstawicielka Urzędu Zamówień Publicznych dr Izabela Fundowicz, mówili również o efektywnym wykorzystaniu środków UE, odpowiednim wdrażaniu kryteriów pozacenowych w przetargach oraz konieczności
wprowadzenia możliwości elektronicznego składania ofert i komunikacji z zamawiającym.

Paneliści byli zgodni: nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych była dobrym krokiem, relacje wykonawcy z zamawiającym poprawiają się, a kwestią kluczową jest odpowiednie korzystanie z innych aspektów wyboru odpowiedniego wykonawcy. W kolejnym panelu skupił się na kwestii dotyczącej dróg, w szczególności tych inwestycji, które zostały już ukończone. Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, zaapelował o korzystanie z dostępnych alternatywnych środków finansowania oraz o długofalowe myślenie i zastanowienie się, gdzie znaleźć środki potrzebne do realizacji projektów. Zdaniem posła choćby częściowa realizacja Programu Drogowego znacznie wpłynie na rozwój gospodarczy.

Dyrektor Krzysztof Kondraciuk mówił o potrzebie prostych konstrukcji, które przyniosą wymierne korzyści i pozwolą na oszczędność na obiektach inżynierskich, wspomniał również o wysokich kosztach środowiskowych niektórych inwestycji. Uczestnicy panelu drogowego zwracali także uwagę na niejasne kryterium pomiaru, jakim jest jakość, oraz na potrzebę silnej konkurencji jako czynnika stymulującego rozwój. Stołeczna infrastruktura była osią debaty w trzecim panelu, moderowanym przez Macieja Ziomka, Senior Managera w dziale doradztwa transakcyjnego EY. Wśród podejmowanych tematów była konsekwentna polityka długofalowa jako priorytet dla transportu zbiorowego, o której mówił Mieczysław Reksnis, dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji w Urzędzie m.st. Warszawy. W panelu mówiono także o sposobach usprawnienia przepustowości w komunikacji miejskiej, głównych obawach przed PPP, takich jak kultura prawna, która nie pozwala zaufać negocjacjom, oraz o planach rozbudowy metra warszawskiego jako o czynniku nie tylko wspierającym rozwój infrastruktury transportowej, lecz także aktywizującym deweloperów i inwestorów. Warszawa porównana została do filozofii infrastruktury londyńskiej, wskazano również na potrzebę łączenia kolei z systemem komunikacji miejskiej. Stan rozwoju kolei uznano za optymistyczny, choć ogromny skok jeszcze daleko przed nami. Debatę podsumował moderator stwierdzeniem, że kluczowe są: długoterminowe planowanie sposobu finansowania inwestycji, długoterminowe kontrakty, które pozwalają operatorom zapewnić środki, oraz monokultura – integracja różnych środków komunikacji w jeden spójny system.

Wydarzenia wzbogaciły wystąpienia indywidualne Mieczysława Reksnisa oraz Dariusza Kostaniaka, członka Zarządu ds. Inwestycji Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Ostatni panel poświęcony był budownictwu. Moderator Marek Michałowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Budimexu SA, zaproponował debatę nad sytuacją polskiego mieszkalnictwa – choć jesteśmy w czołówce pod względem cen i liczby budowanych mieszkań, trudno prognozować na dalsze lata, biorąc pod uwagę niewiadomą liczbę ludności. Maciej Runkiewicz, członek Zarządu Kajima Poland, zauważył, że Polska jest krajem bardzo otwartym na zagraniczny kapitał, a Maciej Kopański z ENGIE Polska wspomniał  dużym rynku budowlanym z dużą swobodą w kształtowaniu działalności firm, stąd zagraniczne firmy matki chętnie otwierają siedziby w Polsce. Omawiano również kwestie środowiskowe jako element potrzebny w polskim budownictwie, choć technologie uznano za bardzo drogie, a efekty nie przychodzą szybko. Paneliści podkreślali także konieczność wdrażania innowacji oraz aktywności na polskim rynku wewnętrznym w obliczu rosnącej świadomości przedsiębiorców. Punktem kulminacyjnym była wieczorna gala, na której rozdano Diamenty Infrastruktury i Budownictwa, uroczyście zainaugurowana wystąpieniem Włodzimierza Szymczaka, prezesa Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa 2014–2016.