Industry 4.0 w Grupie Nowy Styl

Dariusz Kudzia Country Manager Poland Dassault Systèmes

Tworzenie nowych technologii nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Rozwiązania z obszaru PLM do zarządzania cyklem życia produktu czy MES do realizacji produkcji w połączeniu z technologiami z obszaru Internetu Rzeczy oraz analizy dużych ilości danych umożliwiają wprowadzanie nowych modeli biznesowych. Cyfrowa transformacja promowana przez takie inicjatywy jak Industry 4.0 otwiera wyjątkowe możliwości dla polskiego sektora przemysłowego. W zeszłym roku rosnąca liczba polskich przedsiębiorstw udowodniła, co można osiągnąć dzięki cyfryzacji. Wśród nich znajduje się Grupa Nowy Styl, trzeci co do wielkości producent mebli biurowych w Europie, która wybrała specjalistyczne rozwiązanie „My Product Portfolio” oparte na platformie 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes.

Zapewnia ono jednolite cyfrowe środowisko do wspierania i usprawniania złożonych procesów rozwoju produktów powiązanych z tworzeniem prototypów, konfiguracją produktu, projektowaniem, badaniami rynku i ze współpracą multidyscyplinarną. Stwarza też możliwości współpracy nad innowacjami w zakresie danych i procesów dotyczących opracowywanych produktów. Grupa Nowy Styl może teraz wdrażać strategie kontroli kosztów i szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek. Może testować, weryfikować poprawność projektów i symulować zachowanie produktu w środowisku wirtualnym. Grupa Nowy Styl już na wczesnym etapie projektowania może zyskać pewność, że produkt jest zdatny do produkcji. Ponadto zyskuje możliwość wizualizacji 3D produktów i korzystania z aplikacji do komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i z klientami.