II edycja Forum Wizja Rozwoju – podsumowanie

II Forum Wizja Rozwoju przeszło do historii. Największe wydarzenie gospodarcze w Polsce północnej miało miejsce w dniach 24-25 czerwca w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. W sumie odbyło się 100 paneli, w których udział wzięło 500 ekspertów.

Forum, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skoncentrowało się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką: od innowacji, poprzez ekomobilność, energetykę i automatyzację przedsiębiorstw po społeczną odpowiedzialność biznesu. Sto debat, które wypełniły program Forum, dotyczyło szerokiego spektrum problemów, w tym m.in. inwestycji, obronności, badań i rozwoju, zdrowia, kultury i sztuki czy technologii przyszłości. Nie zabrakło gospodarki morskiej bliskiej miejscu, w którym odbyło się Forum oraz tematów rozpoczętych podczas pierwszej edycji.

Poza dyskusją o aktualnych problemach gospodarki, podczas Forum promowano polskie produkty, rozwiązania i przedsiębiorstwa. Wydarzenie było okazją do poszukiwania sposobów likwidacji barier rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia dogodnych warunków rozwoju polskich firm, których produkty mogą skutecznie konkurować z zagranicznymi.

W poniedziałek odbyło się wiele uroczystych momentów z udziałem znamienitych gości. Najważniejszym punktem programu pierwszego dnia było przemówienie Premiera Mateusza Morawieckiego.

Chciałbym bardzo gorąco podziękować organizatorom, pomysłodawcom, za to nowe forum, które łączy w sobie tak charakterystyczne dla polskiej historii pierwiastki społeczne z elementami rozwoju gospodarczego – mówił Premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej – Przed nami, dzieląc trzy słowa tytułowe tego forum, jeśli możemy je wykorzystać, to słowa, które będą wytyczały nasz kierunek – forum, wizja i rozwój. Potrzebujemy forum jako miejsca spotkań, dyskusji i wymiany poglądów, takiego jak to, które dzisiaj otwieramy. Potrzebujemy wizji, by osiągnąć z pozoru nierealne cele w ciągu kolejnych lat.

Poza tym od samego rana trwały panele z pierwszych dziewięciu bloków tematycznych. W ramach bloku Energetyka dyskutowano o Polityce Energetycznej Polski 2040 w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej UE. W bloku Bezpieczeństwo Kraju – Rozwój Gospodarczy prowadzono rozmowy dotyczące oferty dydaktycznej morskiego szkolnictwa na rzecz partnerów zagranicznych. Eksperci w tematyce technologie przyszłości, skoncentrowali się na wizji rozwoju e-gospodarki. Ważnym tematem było również finansowanie badań naukowych dla przemysłu oraz korzyści płynące ze stosowania CSR. Istotne były również tematy związane z programami społecznymi i srebrną gospodarką, na przykład debata dotycząca polityki senioralnej jako wyzwania dla rządzących.

W dalszej części dnia odbyły się debaty dotyczące m.in.: powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, inwestycji w Polsce Wschodniej, strategii transportu dla Polski, czy też energii z wiatru i słońca.

Zgodnie z zapowiedziami, w czasie pierwszego dnia Forum nie zabrakło tematów najbardziej istotnych dla polskiej gospodarki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja otwierająca „Czynniki stymulujące inwestycje”, w której udział wzięli przedstawiciele czołowych polskich firm: Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka, Mateusz A. Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński oraz Patrycja Klarecka, Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej.

W czasie Forum wiele uwagi poświęcono także energetyce. Dużo emocji wzbudziło Forum Partnerów, w trakcie którego mówiono o przejęciu przez PKN Orlen S.A. Grupy Lotos S.A.

Podczas Forum nastąpiło również oficjalne otwarcie Mariny Yacht Park przez Polski Holding Nieruchomości.

Ważnym punktem programu II Forum Wizja Rozwoju było wręczenie nagród gospodarczych, która ma charakter honorowy, a jej głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za istotne osiągnięcia, wpływające na rozwój krajowej gospodarki. Podczas gali Doradca Prezydenta RP Zdzisław Sokal odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nagrody otrzymali:

  • Adamed Pharma S.A. w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” – nagroda dla firm najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną,
  • KGHM Polska Miedź S.A. w kategorii „Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii” – nagroda dla jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną,
  • ENERGA S.A. w kategorii „Ekomobilność” – nagroda dla firm wdrażających niskoemisyjne i ekologiczne rozwiązania w transporcie,
  • Transition Technologies S.A. w kategorii „E-gospodarka” – nagroda dla firm wdrażających lub rozwijających technologie informatyczne,
  • PIAP Space Sp. z o.o. w kategorii „Start-up” – nagroda dla firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku i istnieją nie dłużej
    niż 2 lata,
  • Hydromega Sp. z o.o. w kategorii „Innowacyjność” – nagroda dla firm mogących pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż 2 lata,
  • Grupa LOTOS S.A. w kategorii „Zarządzanie” – dla zarządu lub osób zarządzających, dla których wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie.

Z okazji stulecia niepodległości wyłoniona została także nagroda specjalna Forum Wizja Rozwoju, którą zdobył PKN Orlen S.A. Nagrodę przyznała Kapituła spośród firm wskazanych przez prawie 200 instytucji.

Pierwszego dnia Forum wśród ekspertów nie zabrakło także zagranicznych gości. II edycję Forum uświetniła Paula Vanninen – laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2013 roku. Fińska uczona wzięła udział w panelu w ramach bloku tematycznego Badania i Rozwój. Uczestniczyła w wielu projektach Unii Europejskiej związanych ze zwalczaniem chemikaliów z mórz i analizą toksyn biologicznych.

We wtorek odbyły się sesje poświęcone wielu istotnym tematom dla polskiej gospodarki. Jednym z nich były „Źródła finansowania rozwoju gospodarczego”, gdzie paneliści zastanawiali się czy rozwój gospodarczy Polski będzie finansowany z funduszy pochodzących z sektora bankowego, czy może z innych źródeł, a jeśli tak to z jakich? Przeanalizowana została obecna sytuacja oraz wizja przyszłości bezpiecznego finansowania rozwoju gospodarczego naszego kraju. Innym przykładem mogą być panel dotyczący przyczyn rozwoju gospodarczego. Jednym z zagadnień było współczesne znaczenie rozwoju gospodarczego dla przyszłości kraju.

Udział w spotkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki.

W programie znalazły się także panele w ramach bloku „Forum Partnerów”. Pierwszy z nich został zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która przygotowała debatę poświęconą leasingowi. Finansowanie poprzez leasing może stanowić jedno z rozwiązań dla przedsiębiorcy pragnącego poprawić swoją konkurencyjność. Celem debaty było przedstawienie możliwości, które stwarza leasing, oraz perspektyw rozwoju tej branży. Z kolei panel zorganizowany przez Energa S.A. dotyczył raportowania niefinansowego. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju powinna być realizowana w szerokiej perspektywie, uwzględniającej wszystkich interesariuszy. Podczas panelu odpowiedziano m.in. na pytanie, czy raportowanie niefinansowe spółek jest tym czego oczekują interesariusze?

Po drugim dniu II Forum Wizja Rozwoju możemy powiedzieć, że paneliści i moderatorzy dopisali prawie w 100%. Jest to duży sukces. Wszystko, co zostało wcześniej zawarte w agendzie, zrealizowano zgodnie z przyjętym planem – mówi Andrzej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju – Osoby, które pojawiły się na Forum są zadowolone. Słychać to zarówno w wypowiedziach naszych partnerów, jak i uczestników różnych paneli dyskusyjnych. Z każdej strony słyszymy, że tak jak zapowiadaliśmy, jest to rzeczywiście największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce.

We wtorek odbyła się także uroczystość wręczenia nagrody CEMT 2018 za znaczące osiągnięcia techniczne (Significant Technical Achievement). Nagrodę otrzymali: Stocznia Crist i biuro projektowe StoGda.

Kolejnym ważnym momentem było zakończenie Hackathonu – maratonu programowania, który rozpoczął się pierwszego dnia Forum. W rywalizacji wystartowało 70 uczestników. Nagrodę za pierwsze miejsce Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wręczyło zespołowi Zion za aplikację zmien.to, służącą do inteligentnego zgłaszania awarii, zanieczyszczeń i sytuacji zagrożenia w mieście. Kolejne drugie i trzecie miejsca zdobyli: Slavic Monsters za ”Informację Turystyczną 2.0” – grę miejską promującą historię i kulturę miast i Eco-Sort za aplikację wspierającą segregację śmieci i inteligentne klasyfikowanie odpadów.

Na zakończenie II Forum Wizja Rozwoju inicjatorka wydarzenia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, podsumowała blok tematyczny „Srebrna Gospodarka”.

– Ze względu na to, że sprawy osób starszych zawsze były mi bliskie, jestem dumna, że znaczną część tego wydarzenia stanowiły dyskusje o srebrnej gospodarce. Dziękuję wszystkim za wkład, jaki wnieśli w prowadzone rozmowy – powiedziała Poseł Małgorzata Zwiercan – Potrzeba wiele pracy, aby spełnić oczekiwania i potrzeby tak szybko rosnącej i zróżnicowanej grupy społecznej, jaką są osoby starsze. Istotne jest jednak, by nie postrzegać seniorów jedynie jako wyzwania, ale zauważyć również ich szeroki potencjał, zarówno ekonomiczny, jak i społeczny.

Tegoroczną edycję II Forum Wizja Rozwoju zakończono koncertem Eleni, która zaśpiewała na scenie w sali plenarnej swoje największe przeboje.

W drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju wzięło udział około 5000 osób.

Partnerami merytorycznymi Forum były ministerstwa: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Grono to powiększał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP. Mecenasem wydarzenia został PKN Orlen S.A. Partnerzy strategiczni to Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupa LOTOS S.A. Partnerami głównymi Forum byli ENERGA S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź i Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a Partnerem+ Bank PKO BP. Pozostali partnerzy to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., DGT Sp. z o.o., Gas Storage Poland Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Polski Holding Nieruchomości S.A., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Partnerami kolejowymi były PKP S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.