Huawei: stawiamy na zrównoważony rozwój polskiej innowacyjności

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska, opowiada o zaangażowaniu firmy w obszar zrównoważonego rozwoju, innowacyjnych technologiach, zielonej transformacji i roli Polski w cyfrowej transformacji.

Huawei należy do wąskiej grupy firm, które wyznaczają kierunki rozwoju technologii. Jakie jest wasze podejście do innowacji?

Działalność Huawei rozpoczęła się w 1987 r. od produkcji switcha i routerów w miejscowości Shenzen. Na początku nasza firma zajmowała się wyłącznie rozwiązaniami z obszaru telekomunikacji, a milowy krok w dalszym rozwoju firmy stanowiło opracowanie nowego typu anten do sieci komórkowych, które szybko zdominowały globalny rynek. Te początki zdefiniowały nas jako lidera rynku telekomunikacyjnego, ale dzisiejszy krajobraz technologiczny jest bardziej kompleksowy i wzajemnie powiązany, niczym sieć naczyń połączonych. Przykładowo wraz z rozwojem platform IT, całego szeregu aplikacji biznesowych czy konsumenckich warunkiem sprawnego działania takiego systemu jest połączenie z siecią 5G o dużej przepustowości i małych opóźnieniach. A to z kolei jest związane z szybkim dostępem do nowoczesnych rozwiązań chmurowych czy dyskowych, wykorzystywanych w centrach danych. Rozwój technologii IT stał się więc dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju, biorąc pod uwagę doświadczenia w dziedzinie telekomunikacji, stanowiącej spoiwo cyfrowego świata. Huawei w efekcie jest unikalną firmą, ponieważ żadne inne przedsiębiorstwo nie ma tak szerokiego spektrum działania w różnych segmentach rynku. Od kilku lat rozwijamy przykładowo również inteligentne technologie z obszaru zielonej energii.

Marka Huawei większości odbiorców kojarzy się przede wszystkim ze smart- fonami, a nie z panelami fotowoltaicznymi. Skąd taki kierunek rozwoju?

To prawda, że Huawei znany jest polskiemu społeczeństwu głównie z urządzeń telekomunikacyjnych, ale teraz wiele innowacji i inwestycji mamy też w obszarze zielonej energii. Ten kierunek rozwoju to konsekwencja naszych obserwacji, że technologie ICT potrzebują ogromnych ilości energii elektrycznej. Nawet jeśli mówimy o rozwiązaniach chmurowych, to one finalnie działa- ją w oparciu o centra danych, które po prostu potrzebują prądu. Według raportu Green House Data do 2050 r. centra przechowywania danych mogą konsumować już ok. 20 proc. całej produkowanej globalnie energii. Wszystko to z kolei generuje określony koszt energetyczny, który wpływa na ślad węglowy. W Huawei do technologii podchodzimy jednak holistycznie, więc zaczęliśmy rozwijać także innowacyjne i przyjazne środowiskowo metody zasilania technologii ICT z wykorzystaniem OZE. Dzisiaj nasze rozwiązania dla fotowoltaiki, np. inwertery, należą do wiodących tego typu urządzeń na świecie i oferujemy je różnym branżom, firmom i pojedynczym konsumentom. Projektujemy i produkujemy ponadto magazyny energii, które pozwalają przechowywać energię i wykorzystać ją np. w nocy. Nasze urządzenia zostały wykorzystane m.in. przy budowie największej na świecie instalacji fotowoltaicznej w Arabii Saudyjskiej. Coraz mocniej inwestujemy również w sektor motoryzacyjny, pełniąc dla międzynarodowych koncernów funkcję dostawcy elementów związanych z napędem elektrycznym, ładowaniem czy działaniem systemów pokładowych.

Zielona energia to jeden z funda- mentów waszego zrównoważonego rozwoju?
Jeden z wielu, ponieważ pojęcie zrównoważonego rozwoju jest naprawdę szerokie. Obejmuje kwestie nie tylko środowiskowe, lecz także gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne, społeczne, związane z edukacją czy przeciwdziałaniem wszelkiego rodzaju wykluczeniom. Jako Huawei wspieramy i organizujemy szereg działań oraz inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale także z popularyzacją polskiej kultury – przez współpracę z Muzeum Narodowym. Bardzo ważnym obszarem naszej działalności prospołecznej jest wsparcie polskiego ekosystemu start-upów. Jesteśmy organizatorem inicjatywy Huawei Startup Challenge i przeprowadziliśmy już trzy edycje, które przyciągnęły blisko 700 polskich młodych firm rozwijających innowacje pozytywnego wpływu w takich obszarach, jak wsparcie osób z niepełnosprawnościami, zielona energetyka, gospodarka obiegu zamkniętego czy szeroko rozumiana ochrona zdrowia. Bardzo ważne są dla nas także działania edukacyjne, dlatego współpracujemy z wieloma uniwersytetami i politechnikami w Polsce. Nasze polskie uczelnie partnerskie mają dostęp do naszego konkursu certyfikacyjnego „ICT Acade- my”. Jest on organizowany od kilku lat i w jego ramach studenci mogą zdalnie wziąć udział w szkoleniu, a potem zdać egzamin, który pomaga im w życiu za- wodowym. Jednym z naszych partnerów jest m.in. Akademia Leona Koźmińskie- go, która niedawno znalazła się wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie według rankingu „Financial Times”. Jesteśmy także partnerem rankingu fundacji edukacyjnej Perspektywy. Przede wszystkim jednak już od 10 lat organizujemy w Polsce Seeds for the Future. To bezpłatny program edukacyjny skierowany do ambitnych młodych ludzi zainteresowanych technologią i przywództwem. W tym roku poza możliwością poznania najnowszych technologii, takich jak 5G, sztuczna inteligencja i chmura, uczestnicy bę- dą mieli szansę wygrać 100 tys. dol. podczas międzynarodowego konkursu Tech4Good Startup Sprint w Chinach.

Skoro jesteśmy przy kwotach, to wiel- kość biznesu najlepiej ilustrują liczby. Globalnie Huawei działa w 170 krajach i zatrudnia ponad 200 tys. osób, w znaczący sposób partycypując w rozwoju gospodarczym państw, w których funkcjonuje. W samym tylko 2021 r. Huawei wniósł kilkanaście mld euro do europejskiej gospodarki pod względem wartości dodanej i wygenerował ponad 5 mld euro wpływów podatkowych dla europejskich rządów. W 2022 r. według Europejskiego Urzędu Patentowego złożyliśmy z kolei najwięcej innowacyjnych projektów, bo ponad 4500. Z kolei dzięki naszym działaniom związanym z wykorzystaniem zielonej energetyki we własnych zakładach do tej pory nasza firma zaoszczędziła ponad 300 mln kWh. W praktyce to tak, jakbyśmy za- sadzili ponad 200 mln drzew.

A co z 5G?

Do końca 2022 r. globalnie uruchomionych zostało już 230 komercyjnych sieci 5G dostępnych dla ponad miliarda użytkowników i ogromnej liczby urządzeń. Jako Huawei wsparliśmy

już kilka przemysłowych wdrożeń sieci 5G za granicą, gdzie przedsiębiorstwa takie jak kopalnie czy fabryki w du- żej mierze skorzystały na przyjęciu sieci nowej generacji, przyspieszając, optymalizując i automatyzując sze- reg procesów. W naszej części Europy Węgry wykorzystały 5G od Huawei do budowy prywatnej sieci zasilającej terminal East-West Gate (EWG), który jest pierwszym w Europie obiektem tego typu. Dzięki technologiom 5G od Huawei w Grecji udało się stworzyć innowacyjny system wczesnego wy- krywania pożarów, a w Austrii sieci tego typu wspierają działania dronów monitorujących uprawy. Sieć 5G może przynieść podobne korzyści również polskim firmom. Huawei od ponad 20 lat chętnie dzieli się najnowocześniejszymi technologiami i chcemy realnie wesprzeć polskie społeczeństwo w ich lokalnym wdrażaniu. Bardzo bym chciał, by Polska stała się liderem zrównoważonego cyfrowego rozwoju.

Jak przebiegała pańska kariera, zanim trafił pan do Huawei?
Ukończyłem na Politechnice Warszaw- skiej Fizykę Techniczną i Matematykę Stosowaną (FTiMS), specjalizując się w informatyce. Podczas studiów pod- jąłem pracę jako programista m.in. w Daewoo FSO, gdzie opracowałem system sterujący dostawami części samochodowych z Korei Południowej do Polski. Potem w Procter & Gamble zajmowałem się hurtowniami danych. Moje pierwsze doświadczenia managerskie to praca dla Telekomunikacji Polskiej, która przekształciła się w Orange. Byłem tam kierownikiem wydziału strategii, a potem dyrekto- rem departamentu planującego rozwój sieci i IT. Przez kolejne 7 lat w A.T. Kearney prowadziłem projekty w obszarze mediów i wysokich technologii (CHT). Bardzo inspirujący był dla mnie rok w administracji rządowej, gdzie tworzyłem oprogramowanie walczące z luką VAT-owską. Byłem pełnomocnikiem Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyki. Doradzałem też Ministrowi Cyfryzacji. Od lutego 2019 r. pracuję w Huawei.

Rozmawiał Piotr Cegłowski