Huawei Polska ma nowego dyrektora zarządzającego

Xueming Xu

Xueming Xu objął stanowisko dyrektora zarządzającego Huawei Polska. Manager z ponad 16-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii informacyjno- -komunikacyjnej będzie prowadzić stosunkowo świeżą działalność w Polsce. Sam do Huawei przystąpił w roku 2000, dołączając jako manager ds. produktów dla sieci mobilnych. Odegrał kluczową rolę w szybkim rozwoju firmy, w szczególności na rynkach takich jak Rosja, Uzbekistan, Ukraina, Białoruś i Kazachstan. W 2008 r. przejął obowiązki dyrektora departamentu produktów dla sieci szkieletowych, gdzie odpowiadał za sprzedaż globalną. Pod jego kierownictwem Huawei znacznie zwiększył zatrudnienie, co przełożyło się na dynamiczny wzrost sprzedaży. W 2012 r. objął stanowisko wiceprezesa sprzedaży w oddziale w Rosji, gdzie powierzono mu sektor telekomunikacyjny. W trakcie jego kadencji firma w dużym stopniu poszerzyła swoją działalność w obszarze sieci radiowych, a także zbudowała silną pozycję na rynku sieci 3G, a następnie 4G. Chińska firma nie ogranicza się do sprzedaży swoich produktów, głównie smartfonów, w Polsce. We współpracy z Politechniką Poznańską uruchomiła Akademię Huawei. Rozwój kompetencji cyfrowych młodych ludzi jest konieczny dla rozwoju branży IT. Tylko w Polsce brakuje około 50 tys. specjalistów. W związku z postępującą cyfryzacją i automatyzacją przemysłu największe szanse na rozwój i zatrudnienie mają przede wszystkim programiści i specjaliści od technologii ICT.