HREIT z optymizmem wchodzi w 2023 rok

  Początek roku to czas podsumowań ostatnich dwunastu miesięcy i planów na dwanaście kolejnych. Zweryfikowany został potencjał rynkowy deweloperów

  Ci, którzy potrafią analizować fakty i podejmować odważne, często niełatwe decyzje zostali wynagrodzeni dobrymi wynikami finansowymi, przekładającymi się na zaufanie inwestorów. Możemy z dumą powiedzieć, że nie przegapiliśmy okazji do rozwoju – Hreit nie ustaje w wysiłku zapewnienia nabywcom komfortowych, mieszkań, a inwestorom stabilnych źródeł przychodu.

  Duże liczby wskaźnikami dużego sukcesu
  Rok 2022 zamknęliśmy z doskonały- mi wynikami. Łączna wartość projek- tów realizowanych i przeznaczonych do realizacji wynosi blisko 7,6 mld zł. Aktywa Hreit mają wartość 1,2 mld zł, a zysk netto na koniec grudnia wyniósł 63 mln zł. Zaufało nam już niemal 4,5 tys. inwestorów, a ich liczba stale rośnie. Jesteśmy dumni z naszych sukcesów, wdzięczni za zaufanie i zmotywowani, by nadal dawać z siebie wszystko. Aktualnie na różnym etapie realizacji, Hreit prowadzi 47 inwestycji w 18 miejscowościach na terenie 9 województw. W 2022 r. powierzchnia zbudowanych w Polsce domów i mieszkań wyniosła 22 mln mkw. To najwięcej od 1979 r. Jednocześnie spadła liczba rozpoczętych budów i to drastycznie, bo aż o 30 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Winna była przede wszystkim niepewna sytuacja gospodarcza i utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych oraz skokowy wzrost kosztów budowy tak materiałów budowlanych, jak i samej pracy. Rynek najmu przeżywa złotą erę tym bardziej więc warto inwestować w nieruchomości kto nie może mieszkać na swoim, będzie szukał alternatywy w postaci wynajmowanego lokum, a wysokość odstępnego za nowe mieszkanie może być nawet ponad dwukrotnie większa niż lokalu o zbliżonej wielkości, ale mającego już swoje lata.

  2023 rok ma również, według zapowiedzi rządu, przynieść ulgę inwestorom indywidualnym. Przyjmie ona postać programu umożliwiającego kilkudzie- sięciu tysiącom młodych Polaków na zrealizowanie marzeń o własnym mieszkaniu bez konieczności posia- dania wkładu własnego. Czy program faktycznie wystartuje? Czas pokaże. Niewątpliwie jednak wpływy z tytu- łu podatków związanych z zakupem nieruchomości (PIT, CIT, VAT, PCC, podatek bankowy i in.) stanowią ważny element budżetu państwa, co stanowi motywację do ułatwiania Polakom dokonywania transakcji, a tym samym – szansę dla deweloperów i inwestorów.

  W zgodzie z ideą odpowiedzialności społecznej

  Prowadząc biznes, nie możemy zapominać o jego oddziaływaniu na rzeczywistość społeczną i środowisko naturalne. W Hreit jesteśmy tego w pełni świadomi i przyjmujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność. Nasze decyzje wpły- wają na życie dziesiątek tysięcy ludzi, a także ekosystemu. To dlatego kładziemy szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne, które wprowadza we wszystkich inwestycjach. Propagujemy transport nieemisyjny instalujemy stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz kompleksową infrastrukturę dla rowerów. Korzystamy z farb neutralizujących smog. Udostępniamy miejsca do segregacji odpadów. Oszczędzamy zasoby naturalne – wykonujemy instalacje odzyskujące szarą wodę, używamy materiałów o wysokim stopniu termoizolacji, minimalizujących straty cieplne. W każdym z osiedli tworzymy tereny zielone łąki kwietne, bluszcze na elewacjach, ogrody deszczowe, zielone dachy. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, integrujemy je z obszarami naturalnymi sąsiadującymi z inwestycją. Nie zapominamy także o zwierzętach na osiedlach powstają budki dla jerzyków i domki dla owadów zapylających. Wspieramy Fundację Pegasus, ratującą zwierzęta gospodarskie od katorżniczej pracy i rzeźni. Szczególnie bliskie są nam interesy młodych i ambitnych osób, które chcą dokładać swoją cegiełkę do budowania lepszego świata. Jesteśmy partnerem programu stypendialnego Młodzi w Łodzi i opiekunem Fundacji Our Future Foundation.

  Uważamy, że każda rodzina powinna mieć możliwość samodzielnego miesz- kania to dlatego część wybudowanych przez nas lokali dostępna jest w ramach rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Wprowadzamy również autorskie promocje i akcje pomocowe w tym gwarancja ceny i program polecający. Ideą motywującą nas do działania jest budowanie szczęśliwego społeczeństwa a to oznacza, że w relacjach pomiędzy nami, inwestorami, dostawcami i klientami nie ma stron nasze interesy są wspólne. W ciągu zaledwie pierwszych trzech tygodni 2023 r. mogliśmy przekazać inwestorom dwie świetne informacje ekskluzywna inwestycja Lake House Zegrze otrzymała pozwolenie na użytkowanie, a nowoczesne i ergonomiczne Apartamenty Senatorska w Łodzi zostały oddane do użytkowania i powitały już część mieszkańców. Przed nami jesz- cze wiele takich sukcesów tyle samo, co czekających nas w 2023 r. wyzwań. Jesteśmy na nie gotowi i w przyszłość patrzymy z optymizmem, wynikającym z naszej wiedzy, znajomości rynku i doświadczenia zdobytego szczególnie trudnych czasach.