Herkules umacnia pozycję na rynku budowlanym

Herkules S.A. – notowana na GPW spółka będąca liderem usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych, osiągnęła w pierwszych 3 miesiącach 2018 r. blisko 29 mln zł przychodów, przy EBITDA prawie 9 mln zł oraz 2 mln zł zysku netto. Grupa wypracowała niespełna 15 mln zł przepływów z działalności operacyjnej i obniżyła dług netto do 84,3 mln zł, tj. o 15% w porównaniu z końcem 2017 r. Wyniki są wspierane przez dobrą koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce, jak też rosnącą pozycję konkurencyjną firmy. Ponadto Grupa Herkules w I kw. podpisała finalną umowę z PKP PLK na realizację kontraktu ERTMS/ GSM-R, a jej akcjonariusze przyjęli założenia nowego programu skupu akcji własnych.

Herkules zanotował stabilizację na poziomie przychodów (+3 proc.) oraz poprawił zysk EBITDA o 15 proc., a zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej – o 20 proc. Grupa na koniec marca br. dysponowała 19 mln zł środków pieniężnych, pozwalających swobodnie prowadzić działalność operacyjną oraz działania prorozwojowe.

Rozpoczęcie roku od takich rezultatów cieszy i daje nadzieję na udane kolejne kwartały bieżącego okresu. Staramy się efektywnie wykorzystać doskonałą koniunkturę w branży budowlanej, czyli w naszym podstawowym segmencie, jednakże chcemy mocniej różnicować działalność, by uzależnić się wahań rynkowych tego sektora. M.in. dlatego w ramach konsorcjum realizujemy kontrakt dla PKP PLK w zakresie budowy sieci ERTMS/GSM-R, co stanowi dla naszej firmy krok milowy w historii. Umowa dywersyfikuje nasz biznes na kilka lat oraz zdynamizuje rozwój Grupy Kapitałowej w kierunku budownictwa infrastruktury telekomunikacyjnej. Już w I kwartale zaobserwowaliśmy silny, 3,5-krotny wzrost przychodów naszej spółki Gastel Prefabrykacja, która będzie jednym z głównych wykonawców tego projektu – powiedział Grzegorz Żółcik, Prezes Zarządu Herkules S.A.

W marcu Herkules S.A. jako członek konsorcjum pod przewodnictwem Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. (pozostali członkowie to Wasko S.A. i Pozbud-T&R S.A. ) podpisała umowę z  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu budowy infrastruktury Systemu ERTMS/GSM – zapewniającego bezprzewodową łączność cyfrową na ponad 13 tys. km linii kolejowych. Spółka spodziewa się uzyskać w ciągu 5 lat ok. 279 mln zł przychodów ze sprzedaży. Udział spółek z Grupy Herkules będzie polegał na produkcji i montażu telekomunikacyjnych masztów (wież) antenowych razem z kontenerami instalacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT dostarczanej przez Nokia Solutions And Networks. Pozostali konsorcjanci będą wykonywać sieć światłowodową łączącą wszystkie punkty systemu.

Znajdujemy się w korzystnej sytuacji płynnościowej, o czym świadczą wysokie przepływy z działalności operacyjnej. Na bieżąco inwestujemy w nowoczesny sprzęt, jak też poszukujemy innych szans rynkowych. Jednocześnie nie wykluczamy realizacji uchwalonego w lutym br. nowego programu skupu akcji własnych, gdyż w ten sposób pośrednio możemy dzielić się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Widzimy wiele szans i możliwości rozwoju, dlatego chcemy racjonalnie podchodzić do wielu różnorodnych możliwości wzrostu wartości i atrakcyjności naszej Grupy Kapitałowej – dodał Grzegorz Żółcik.

W ciągu ostatnich miesięcy Spółka pozyskała kilka znaczących kontraktów w tym m.in. dotyczących zapewnienia żurawi na budowach prestiżowych obiektów biurowych w centrum Warszawy.
W listopadzie ogłoszono, że Herkules dostarczy żurawie na plac budowy Mennica Legacy Tower.
W grudniu na mocy umowy z firmą Warbud, Herkules rozpoczął współpracę przy budowie wieżowca Skyliner. Najnowsze zamówienie we współpracy z Warbudem dotyczy udostępnienia żurawi dla potrzeb budowy Varso Tower (4,8 mln zł).

Ewa Suchecka