Henryk Baranowski w PGE

Biorąc pod uwagę tempo zmian w radach nadzorczych i zarządach spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, Marek Woszczyk dość długo utrzymywał się na stanowisku szefa koncernu PGE Polska Grupa Energetyczna. Ostatecznie jednak złożył rezygnację, a jego miejsce zajął Henryk Baranowski, który w marcu zrezygnował z funkcji wiceministra w resorcie skarbu, gdzie kierował Departamentem Spółek Strategicznych i Departamentem Nadzoru Właścicielskiego, a także pracami związanymi z budową terminalu LNG w Świnoujściu. Nowy prezes od 1990 roku był związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (doszedł do stanowiska dyrektora pionu telekomunikacji i informatyki), był także prezesem spółki PSE-Info, a do roku 2008 wiceprezesem PGE. Pracował również jako dyrektor w Alstom Power Polska.