Hedge or not to hedge

ManagerOnline

Do tej pory nie powstało kompleksowe badanie pokazujące, czy spółki GPW, częściej niż te niepubliczne, opracowały strategię zarządzania i zabezpieczania ryzyka kursowego. Jednak raporty okresowe notowanych na warszawskiej giełdzie firm, publiczne wypowiedzi członków zarządów oraz raporty analityczne domów maklerskich wskazują, że większość dużych i średnich spółek jest świadoma ryzyka kursowego

Warto pamiętać, że niezabezpieczanie ryzyka kursowego to też swego rodzaju decyzja biznesowa. Czasami dzieje się też tak, że duże spółki, choć znają ryzyko, nie zabezpieczają go, zachowując ekspozycję. Według ankiet prowadzonych właśnie przez Ebury w Polsce, spółki zabezpieczają zarówno przepływy operacyjne,jak i transakcje finansowe, a ponad 70 proc używa transakcji forward. Coraz większa liczba podmiotów realizując inwestycje kapitałowe również zauważa konieczność ich zabezpieczania. Badanie to realizowane jest od kwietnia 2016 roku i ma na celu stworzenie zbioru wiedzy na temat dobrych praktyk, które mogłyby stanowić benchmark dla CFO w zakresie sposobów i metod zarządzania ryzykiem kursowym. Z naszych bezpośrednich rozmów z dyrektorami finansowymi wynika, że decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem kursowym podejmowane są przez cały zarząd spółki, częstokroć przez członków rady nadzorczej, a nawet kluczowych akcjonariuszy.

Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów ze spółkami, które zgodziły się na udział w badaniu i dzięki temu mogą zweryfikować obrane przez siebie strategie w relacji do innych podmiotów rynków kapitałowych w Polsce. Ankieta składa się z 30 pytań, które dotyczą identyfikacji ryzyka kursowego w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, stosowanych narzędzi zabezpieczających oraz procesu decyzyjnego. W Stabilność przepływów pieniężnych przedsiębiorstw w ostatnich 2, 3 latach została wystawiona na próbę. Dla większości firm rozwijających handel zagraniczny i ekspansję międzynarodową zmienność kursów walut stanowi jedną z kluczowych barier rozwojowych. Podczas V Kongresu CFO stawialiśmy wielokrotnie pytanie „Hedge or not to hedge”. Doświadczenia spółek są różnorodne i zależą od modelu biznesowego. Wśród wielu wniosków z dyskusji należy podkreślić, iż uczestnicy zgadzają się co do tego, że należy przede wszystkim uświadomić sobie skalę ryzyka, dobrać odpowiednie narzędzia i konsekwentnie realizować wykonanie. Uczestnicy konferencji wskazywali, iż lepiej jest zabezpieczać się używając narzędzi, które są zrozumiałe dla całego zarządu i managerów spółki. Również reprezentanci akcjonariuszy cenią sobie otwartą politykę informacyjną spółek w zakresie zarządzania lub niezarządzania ryzykiem kursowym.

Ponadto z raportów wynika, że wszystkie spółki giełdowe będące eksporterami lub importerami mają do czynienia z główną walutą, jaką jest euro. Popularny jest też dolar amerykański, a w niektórych przypadkach funt brytyjski i waluty krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Globalny rozwój polskich firm coraz częściej determinuje rozliczania w walutach lokalnych, co w wielu przypadkach uzasadniane jest biznesowo i finansowo.