Grupa Volkswagen powołała spółkę zajmującą się sztuczną inteligencją

W przyszłości kluczową rolę dla Grupy Volkswagen będą odgrywać produkty cyfrowe oparte na sztucznej inteligencji (AI). Nowe aplikacje informacyjno-rozrywkowe i nawigacyjne, system rozpoznawania mowy, rozszerzone funkcje pojazdu i integracja cyfrowych ekosystemów w samochodzie przyniosą klientom znaczne korzyści, co przełoży się na lepsze wrażenia z użytkowania produktu.

Właśnie dlatego Volkswagen utworzył wyspecjalizowaną spółkę AI Lab. Firma będzie działać jako globalne centrum kompetencji i inkubator. AI Lab będzie poszukiwać nowych pomysłów na produkty dla Grupy Volkswagen i koordynować je wewnętrznie w ramach Grupy. W razie potrzeby będzie również współpracować z firmami z sektora technologicznego w Europie, Chinach i Ameryce Północnej. Grupa Volkswagen zamierza uprościć współpracę z firmami technologicznymi w celu optymalnego wykorzystania potencjału innowacyjnego i szybkości działania sektora AI. Celem jest szybkie opracowanie cyfrowych prototypów i przekazanie ich markom Grupy do wdrożenia.

Dzięki sztucznej inteligencji chcemy zaoferować naszym klientom prawdziwą wartość dodaną. Dążymy do połączenia zewnętrznych ekosystemów cyfrowych z pojazdem, co wpłynie na poprawę wrażeń z użytkowania produktu” – powiedział Oliver Blume, prezes Grupy Volkswagen i Porsche. „Współpraca z firmami technologicznymi jest dla nas niezwykle ważna. W przyszłości zamierzamy ją uprościć pod względem organizacyjnym i kulturowym” – dodał Blume.

Volkswagen chce wprowadzenia produktów AI do pojazdów i ich otoczenia
Grupa Volkswagen jest zaangażowana w integrację nowych produktów cyfrowych ze sztuczną inteligencją w swoich pojazdach i oferowanie klientom wartości dodanej wykraczającej poza samochody. Volkswagen dostrzega znaczny potencjał w systemach rozpoznawania mowy i usługach, które łączą cyfrowe środowiska użytkowników z pojazdem. Równie ważne będą rozszerzone funkcje pojazdu. Mogą one obejmować zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji cykle ładowania pojazdów elektrycznych czy łączenie pojazdów z infrastrukturą, taką jak inteligentne domy klientów.

AI Lab – poszukiwanie pomysłów na produkty i szybka produkcja prototypów
AI Lab nie będzie produkować modeli produkcyjnych, ale będzie służyć jako inkubator dla Grupy Volkswagen. Firma będzie poszukiwać nowych pomysłów na produkty związane ze sztuczną inteligencją na całym świecie. AI Lab wraz z partnerami będzie rozwijać obiecujące koncepcje w celu wyprodukowania prototypów. AI Lab będzie dysponować zespołem ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji i będzie ściśle współpracować ze wszystkimi markami. Wysocy rangą przedstawiciele grup marek stworzą radę nadzorczą spółki.
Organizacja spółki AI Lab oraz bezpośrednie zaangażowanie grup marek w radzie nadzorczej umożliwi szybką komunikację między partnerami w dynamicznym sektorze sztucznej inteligencji, przyspieszy procesy i uprości współpracę między przemysłem motoryzacyjnym a firmami technologicznymi.

„Dzięki AI Lab połączymy wiedzę technologiczną, elastyczność i szybkość we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Będzie to miało kluczowe znaczenie w bardzo dynamicznym sektorze sztucznej inteligencji” – powiedział Michael Steiner, szef działu badań i rozwoju Grupy Volkswagen oraz członek zarządu ds. badań i rozwoju Porsche. „Wraz z partnerami będziemy pracować nad obiecującymi pomysłami, niezależnie od istniejących ustaleń i innych powiązań w produkcji seryjnej” – dodał Steiner.

Trwają już wstępne rozmowy z międzynarodowymi firmami technologicznymi na temat pierwszych produktów.

Zespołem AI Lab zarządzają wysokiej klasy specjaliści
W skład zarządu AI Lab wejdą Carsten Helbing jako prezes oraz Carmen Schmidt jako CLO i CBO. Za sprawy techniczne będą odpowiedzialni uznani eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji. W skład rady nadzorczej wejdą członkowie zarządów marek Volkswagen, Audi i Porsche.