Grupa Renault pozbywa się udziałów w Renault Russia i AwtoWAZ

Rada Administrująca Grupy Renault zatwierdziła jednogłośnie podpisanie umowy o zbyciu 100% udziałów w spółce Renault Russia, należących do Grupy, na rzecz miasta Moskwa oraz 67,69% udziałów w AwtoWAZ na rzecz NAMI (Centralny Instytut Badawczo-Rozwojowy Pojazdów i Silników). Przeprowadzenie transakcji nie jest obwarowane żadnymi warunkami – wszystkie niezbędne zezwolenia zostały uzyskane.

Umowa przewiduje opcję odkupienia przez Grupę Renault udziałów w AwtoWAZ w ciągu najbliższych sześciu lat. Opcja będzie mogła być wykonana w określonych terminach.

Podjęliśmy dziś trudną, ale konieczną decyzję. Jest to decyzja świadcząca o pełnym poczuciu odpowiedzialności za 45 tysięcy naszych pracowników w Rosji, a jednocześnie zabezpieczająca wyniki Grupy i możliwość naszego powrotu do tego kraju w przyszłości, w odmiennym kontekście. Wierzę w zdolność Grupy Renault do przyspieszenia transformacji i przekroczenia celów średnioterminowych – oświadczył Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.

Zgodnie z informacją przedstawioną 23 marca, korekta pozycji niepieniężnych odpowiadających wartości skonsolidowanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz goodwill Grupy w Rosji zostanie dokonana przy obliczaniu wyników za pierwsze półrocze 2022 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. ich wartość wynosiła 2,195 miliarda euro. Działalność prowadzona w Rosji zostanie wyłączona z konsolidacji półrocznych wyników Grupy Renault na dzień 30 czerwca 2022 r. i zgodnie ze standardem MSSF 5 zostanie wykazana jako zakończona.

Grupa Renault podtrzymuje przewidywania finansowe przedstawione 23 marca 2022 r.

Cele średnioterminowe planu Renaulution są realizowane z wyprzedzeniem, a jesienią tego roku – podczas Capital Market Day – Grupa Renault przedstawi zaktualizowane cele finansowe i strategię, która zapewni jej miejsce wiodącego, konkurencyjnego, zaawansowanego technologicznie i odpowiedzialnego producenta.