Firma Huzap sp. z o.o. powstała w 1998 r. W tym roku obchodzi więc jubileusz 25-lecia. Jej historia sięga jednak 1985 r., kiedy założyciele firmy rozpoczęli działalność w dziedzinie budowy wag, maszyn pakujących i instalacji przemysłowych.

Oferta Huzapa obejmuje: całkowicie zautomatyzowane maszyny pakujące dla małych i dużych opakowań, zespoły transportowe, dozujące i ważące wraz ze sterowaniem i z automatyką. Do- starcza również części, urządzenia i pod- zespoły prawie wszystkich zachodnich i krajowych producentów działających na rzecz biur konstrukcyjnych, firmy bu- dowy maszyn, służb utrzymania ruchu. Odbiorcami są: przemysł chemiczny, gumowy, budowlany, tworzyw sztucz- nych, spożywczy i paszowy.

NASZE WAGI WYRÓŻNIA KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA, SĄ ŁATWE DO CZYSZCZENIA I PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA. ELEKTRONICZNY SYSTEM WAŻENIA ZAPEWNIA BEZPIECZNĄ I DOKŁADNĄ PRACĘ

– Pomysł na biznes podyktowało nam zapotrzebowanie polskiego rynku przemysłowego na wsparcie w dziedzinie maszyn i ich podzespołów oraz części zamiennych – mówi prezes Huzap GmbH Martin Schkrobol. – Głównym celem biznesowym Grupy Huzap jest obsługa największych polskich i międzynarodowych firm: BASF, Evonik, a w Polsce współpraca z takimi przedsiębiorstwami, jak Drutex, Atlas, Do- broplast, Budmat, Salamander, Inoutic/ Deceuninck, Cellfast, Decora, Synthos, Anwil, PCC Rokita, VOX, Tarkett, Dyka, Sanok Rubber, Barlinek, Elpar, Alfa PVC itd. Kluczowym sposobem pozostawania w stałej kooperacji z tymi firmami jest przede wszystkim umiejętność reago- wania na potrzeby klientów, pomoc w precyzowaniu zapotrzebowania, obsługa okołosprzedażowa. Pozostawanie w stałym kontakcie z klientem jest mottem Grupy Huzap.

Na dwóch rynkach

Na rynku polskim Huzap działa głównie w branży przetwórstwa PCW, produkcji gumy, w przemyśle chemicznym. Obecność na nim zmienia się proporcjonalnie do zapotrzebowania. Ze względu na specjalistyczny charakter instalacji konkurencja nie jest duża. Niemniej rośnie oferta rynków azjatyc- kich, których produkty jakościowo nie dorównują europejskim, ale są tańsze. Niektórzy klienci nie są w stanie porównać oferowanych instalacji, w szczególności pod względem technicznym i ekologicznym, dlatego decydują się na niedrogie wersje.

Firma jest aktywna na rynku niemiec- kim i polskim. Warto pamiętać, że są to dwa różne systemy gospodarcze. Pierw- szy z nich jest bogaty. W ślad za tym idzie jakość, stawiana na pierwszym miejscu, w przeciwieństwie do ceny, która nie jest najważniejszym czynnikiem. Bezawaryjność instalacji jest dla rynku niemieckiego priorytetowa. Dlatego utrzymanie w ruchu parku maszyno- wego polega na uprzedzaniu potencjal- nych awarii, bo przecież postój potrafi doprowadzić do ogromnych strat.

– Wysoki poziom inflacji przyczynia się, niestety, do wzrostu cen – stwierdza Martin Schkrobol. – Rosnące płace przekładają się na wyższe ceny naszych produktów. W związku z tym, że połowa obrotów Huzap GmbH jest generowana na rynku polskim, najbardziej obawiamy się decyzji politycznych, które mogłyby negatywnie przełożyć się na sytuację gospodarczą.

Wagi dla przemysłu

Specjalność firmy to wagi dla przemysłu. Są to całe instalacje, które służą do odważania i pakowania różnorakich produktów sypkich, takich jak granulat z tworzywa sztucznego, nawozy sztuczne, sól, materiały budowlane, węgiel kamienny, węgiel drzewny, soda kaustyczna, zboża, pelety drewniane itd. Huzap oferuje automatyczne maszyny workujące typu FFS, które z rękawa foliowego produkują worek, następnie go napełniają i zgrzewają. Buduje również instalacje do pakowania i odważania do dużych objętościowo opakowań, takich jak worki BIG-BAG, kontenery, oktabiny itp. Firma specjalizuje się też w budowie instalacji linii mieszalniczych dla przemysłu przetwórstwa PCW i produkcji gumy, w którego skład wchodzą silosy, zbiorniki dobowe, systemy do transportu pneumatycznego produktów oraz najważniejsze wagi recepturowe, przygotowujące odpowiednią mieszankę do produkcji. Wszystko to odbywa się w sposób w pełni automa- tyczny.

– W naszej branży innowacyjność idzie w ślad za zapotrzebowaniem rynku– podsumowuje Martin Schkrobol. – Nasi klienci na podstawie swoich potrzeb, np. zmian recepturowych, wymagają od nas przebudów instalacji w taki sposób, aby można było te receptury zastosować. Często sprzyja to innowacyjności, poszukiwaniu nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji wykonania.

Huzap na K 2022

Podczas jesiennych targów K w Düsseldorfie ( 19–26.10.2022) Huzap zaprezentował wagi workujące WBE 25/50 brutto z elektronicznym systemem ważenia, który zapewnia bezpieczną i dokładną pracę. Wagi te wyróżnia kompaktowa konstrukcja, łatwe czyszczenie i wysoki poziom przyjazności dla użytkownika. Firma oferuje wersję stacjonarną oraz mobilną, w zależności od potrzeb klienta.

– Nasza oferta wzbudziła duże zainte- resowanie zwłaszcza wśród klientów z Ameryki Południowej i Środkowej, a także Afryki i Azji – podkreśla Martin Schkrobol. – Klienci odwiedzający nasze stoisko zwracali

uwagę na nowy desing wag i dogodne ceny. Wśród niewątpliwych zalet wymieniali precyzję oraz najnowsze, zoptymalizowane sterowanie. Niebagatelną rolę odgrywają też krótkie terminy dostaw. Warto dodać, że waga WBE 25/50 napełnia produkty do worków otwartych lub worków wentylowych, a system wymiennych króćców nasypowych oferuje prostą i szybką ich wymianę. Trzy różne systemy dozowania, w zależności od produktu, zapewniają zachowanie najwyższej możliwej dokładności ważenia zgodnie z prawem kalibracyjnym. Najlepszą rekomendację tego rozwiązania stanowi fakt, że podczas targów przedstawiciele Huzapa nie tylko zebrali liczne zapytania ofertowe, lecz także dochodziło do spontanicznych trans- akcji.