Grupa Centrum CBT pozyskała inwestora

Grupa Centrum CBT, prowadząca sieć 16 poradni o profilu psychologiczno-psychoterapeutycznym, psychiatrycznym oraz szkołę psychoterapii, pozyskała inwestora. Rolę doradcy transakcyjnego w procesie pełniła spółka Upper Finance Med Consulting, a funkcję Prezesa Grupy Centrum CBT objęła Joanna Szyman.

Poradnie Grupy Centrum CBT

Centrum CBT powstało w 2000 r. i tworzy wiodącą sieć poradni działających w 6 miastach w Polsce (w Warszawie, w Legionowie, w Otwocku, w Gdańsku, w Gdyni oraz w Łodzi). W swoich placówkach Grupa Centrum CBT świadczy kompleksowe usługi w zakresie diagnozy i leczenia różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychicznych, zwłaszcza w zakresie  wsparcia psychoterapeutycznego dostosowanego do potrzeb osób w każdym wieku.

Grupa Centrum CBT zatrudnia ponad 300 wysokiej klasy ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego.

W placówkach Grupy Centrum CBT leczenie oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne znajdują pacjenci zmagający się z chorobami psychicznymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi takimi, jak ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania, tikami, uzależnieniami, w tym behawioralnymi, oraz  innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającymi profesjonalnej opieki.

To dla mnie zaszczyt, że będę mogła wspierać rozwój Grupy Centrum CBT. Psychiatria, obok kardiologii i onkologii, jest jedną z priorytetowych dziedzin opieki zdrowotnej. Niezwykle potrzebne są dziś inwestycje w tej dziedzinie i współpraca w ramach systemu, aby odpowiedzieć skutecznie na potrzeby pacjentów i wzmocnić jakość opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Dziś ponad 6 mln Polaków w wieku produkcyjnym doświadcza zaburzeń psychicznych. Do tego dochodzą rosnące potrzeby w zakresie opieki psychicznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Grupa Centrum CBT odpowiada obecnie za opiekę nad grupą ok. 100 tys. pacjentów i ich rodzin. W ciągu kilku najbliższych lat zamierzamy istotnie rozwinąć sieć placówek Grupy Centrum CBT, oferując szeroką, kompleksową opiekę psychiatryczno-psychoterapeutyczną, a także poszerzyć ofertę świadczeń zdrowotnych oraz ofertę edukacyjną i wzmocnić rozwój zespołów medycznychmówi Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy Centrum CBT.

Grupa Centrum CBT zapenia wysokie standardy leczenia i psychoterapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zapewniając profesjonalizm, intymność i dyskrecję.

Świadczenia w poradniach Centrum CBT są dostępne zarówno prywatnie, jak i w ramach NFZ.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co piąty nastolatek ma problemy psychiczne lub behawioralne, a w ostatnich latach podwoiło się zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach kontraktu NFZ, Grupa Centrum CBT zapewnia wsparcie  dzieciom i młodzieży doświadczającym zaburzeń psychicznycha, a także ich rodzinom w systematycznie otwieranych (od kwietnia 2020 roku)  Ośrodach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT finansowanych ze Śródków NFZ.

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Grupy Centrum CBT to niezwykle ważny krok w kierunku poprawy opieki dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że  jako jedne z pierwszych wpisały się w nowy, zreformowany model  opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce.

W ramach Grupy Centrum CBT działa już 14 takich ośrodków. Dodatkowo na terenie województwa mazowieckiego działa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie małoletni pacjenci mają dostęp również do lekarzy psychiatrów w ramach NFZ.

Szkoła Psychoterpaii Grupy Centrum CBT

Unikalną wartością Grupy Centrum CBT jest renomowana Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, prowadząca obecnie szkolenie dla ponad 530 studentów. Szkoła działa od 2002 r. i posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Szkoła zatrudnia ponad 50 wysokiej klasy pracowników dydaktycznych.

Cieszymy się bardzo, że Grupa Centrum CBT zyskała zaufanie inwestora oraz doświadczonych menadżerów, którzy pomogą nam zrealizować nasze plany rozwoju. Połącznie naszych kompetencji pozwoli rozwinąć wysokiej klasy kompleksową opiekę w obszarze zdrowia psychicznego, a nasi pracownicy i współpracownicy zyskają nowe perspektywy rozwoju – mówi Paweł Szeplewicz, wiceprezes zarządu Grupy Centrum CBT.

Psychiatria w Polsce – obszar wymagający wsparcia i rozwoju.

Jednym z kluczowych obszarów wymagających wsparcia jest kształcenie kadr. W Polsce mamy zaledwie ok. 4,3 tys. psychiatrów wykonujących zawód. Jeszcze mniej, bo zaledwie 455 wykonujących zawód specjalistów mamy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. W systemie brakuje nie tylko lekarzy, ale również psychoterapeutów i psychologów.

Zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania, gdy człowiek wykorzystuje w pełni swoje zdolności i potencjał rozwoju, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu i wydajnie działać, wnosząc także wkład w życie rodziny i społeczeństwa. Wydatki na psychiatrię i leczenie uzależnień w Polsce stanowią dziś zaledwie 3% wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej, co jest wciąż zbyt niską wartością, choćby w porówaniu z 6-8% w krajach Europy Zachodniej. Potrzebujemy nowego podejścia do rachunku kosztów związanych z leczeniem chorób psychicznych w naszym kraju z uwzględnieniem kosztów pośrednich takich, jak absencje czy niezdolność do pracy a w przypadku dzieci i młodzieży nie osiąganie potencjalnego wykształcenia i pośredni wpływ na zdrowie i funkcjowanie rodziców. Potrzebujemy również wzmocnienia rozwoju kadr medycznych aby zapewnić odpowiednią opiekę naszym pacjentom. Potrzebujemy zwiększenia skali inwestycji w zdrowie psychiczne. Dlatego bardzo cieszy fakt, że sektor ochrony zdrowia psychicznego jest wspierany przez zaangażowane społecznie inwestycje prywatne prof. dr hab  med. Tomasz Wolańczyk, specjalista w dziedzinie psychiatrii dziecięcej młodziezy, przewodniczący Rady Naukowej Grupy Centrum CBT

Szacowane koszty pośrednie związane z leczeniem zaburzeń psychicznych w Polsce mogą przekraczać 30 mld PLN a tylko policzalne koszty samobójstw przekraczają 2 mld zł. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania są jedną z najważniejszych przyczyn utraconych lat życia w zdrowiu. Z powodu słabej dostępności świadczeń duża część osób z zaburzeniami psychicznymi nie otrzymuje pożądanego leczenia, albo jest ono zbyt późno rozpoczęte. Przyszłość opieki w obszarze zdrowia psychicznego będzie nieuchronnie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków, rosnącą skalę potrzeb pacjentów wynikającą z tego rosnącą skalę inwestycji w tym segmencie opieki zdrowotnej.

Proces konsolidacji rynku w obszarze zdrowia psychicznego przyspiesza

Procesy konsolidacji w obszarze psychiatrii są jednymi z najbardziej złożonych i wymagają profesjonalnego wsparcia. Upper Finance, działając jako doradca transakcyjny, odpowiadał za proces pozyskania inwestora. Proces obejmował ocenę potencjału rozwoju, przygotowanie propozycji inwestycyjnej, proces ofertowy, przygotowanie do procesu due diligence, a następnie wsparcie właścicieli w negocjacjach końcowych z inwestorem oraz pomoc w przygotowaniu umów inwestycyjnych i zamknięciu transakcji.

Rośnie zapotrzebowanie na inwestycje w zdrowie psychiczne. Wyzwania chętnie podejmują inwestorzy prywatni, inwestorzy finansowi zainteresowani odpowiedzialnymi i zrównoważonymi społecznie inwestycjami. Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla spełnienia i satysfakcji życiowej, a także dla uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym – mówi Tatiana Piechota, prezes Upper Finance MED Consulting.

W tym roku Grupa Upper Finance obchodzi jubileusz 15-lecia. Procesy konsolidacji rynku medycznego stały się znacznym udziałem jej działalności w ciągu kilku ostatnich lat. Wartość transakcji M&A na rynku usług medycznych z udziałem Upper Finance wynosi 2 mld zł.  Grupa Upper Finance łączy kompetencje w obszarach doradztwa operacyjnego oraz strategicznego z kompetencjami w zakresie doradztwa kapitałowego. Połączenie wiedzy i doświadczenia w tych trzech obszarach, przenikających się w całym procesie transakcyjnym, zapewnia  bezpieczeństwo i skuteczność realizacji transakcji.

***

O Grupie Centrum CBT:

Grupa Centrum CBT powstała w 2000 r. i stanowi wiodąca sieć przychodni działających w 6 miastach w Polsce (w Warszawie, Legionowie, Otwocku, Gdańsku, Gdyni oraz w Łodzi).. Grupa Centrum CBT oferuje wysokospecjalistyczną opiekę psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Grupa zatrudnia ponad 300 wysokiej klasy ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Świadczenia w ramach placówek Centrum CBT są dostępne zarówno prywatnie, jak również w ramach NFZ. Unikalną wartością Grupy CBT jest renomowana Szkoła Psychoterapii prowadząca obecnie szkolenie dla ponad 530 studentów, która działa od 2002 r. i posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Szkoła zatrudnia ponad 50 wysokiej klasy pracowników dydaktycznych.

Więcej informacji na stronie: https://poradnie-cbt.pl/, www.cbt.pl.

O Upper Finance:

Grupa Upper Finance jest niezależną, polską firmą doradztwa  kapitałowego, strategicznego i operacyjnego działającą na polskim rynku od 2007 r. Wyznacza standardy w obszarze corporate finance, tworząc unikalne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów, m.in. z branży medycznej, hotelarskiej i deweloperskiej. Zespół tworzy 25 ekspertów posiadających unikalne doświadczenia w finansowaniu i strukturyzowaniu finansowania projektów inwestycyjnych, zarządzaniu procesami M&A, a także budowaniu strategii rozwoju, efektywności operacyjnej i wartości dla firm.

Więcej informacji na stronie: https://upperfinance.pl/

Informacje dodatkowe:

Skala zaburzeń psychicznych w Polsce

Zgodnie z wynikami badania EZOP przeprowadzone zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum World Mental Health (WMH) przynajmniej jedno zaburzenie – z 18 definiowanych w klasyfikacjach (ICD-10 i DSM-IV) – można rozpoznać w ciągu życia u 23,4% osób. Wśród nich co czwarta osoba doświadczała więcej niż jednego z badanych zaburzeń, a co dwudziesta piąta – trzech i więcej. Liczbę tych ostatnich, mających doświadczenia z kilkoma zaburzeniami, szacować można na blisko ćwierć miliona osób.

Do najczęstszych należą zaburzenia związane z nadużywaniem i uzależnienie od alkoholu (11,9%) oraz nadużywanie i uzależnienie od narkotyków (1,4%).

Kolejna grupa zaburzeń pod względem rozpowszechnienia to zaburzenia nerwicowe, wśród których do najczęstszych należą fobie specyficzne (4,3%) i fobie społeczne (1,8%). Ogółem wszystkie postacie zaburzeń nerwicowych dotyczą około 10% badanej populacji.

Depresja, niezależnie od stopnia jej ciężkości, zgłaszana była przez 3% badanych.

Impulsywne zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zachowania eksplozywne), które mogą sygnalizować lub poprzedzać szereg innych stanów klinicznych, rozpoznawano u 3,5% badanych.

Dodatkowe dane płyną również z raportów Komendy Głównej Policji, dotyczących zamachów samobójczych. W 2021 r. policja odnotowała ok. 12 tys. prób samobójczych, w tym 5 200 zakończonych zgonem. W 2021 r. 1 496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, niestety 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. Tutaj pojawia się kolejny wątek wskazujący na rosnące zapotrzebowanie na opiekę psychiatryczno- psychoterapeutyczną, gdyż jedna śmierć samobójcza dotyka cierpieniem ok. 20 osób z najbliższego otoczenia. Ten ból klasyfikuje się jako traumę – przeżycie o zupełnie odmiennej specyfice niż żałoba w wyniku innego rodzaju straty.

Rosnąca skala problemów psychicznych wśród dzieci

Dane dotyczące odsetka dzieci i młodzieży wykazującego zaburzenia psychiczne, w stopniu wymagającym pomocy profesjonalnej oscylują w okolicach 10 proc. populacji ogólnej dzieci i młodzieży. W Polsce pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i psychiatrycznego psychologicznego wymaga około 630 000 dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Problemów, które dotykają dzieci i młodzież, jest wiele: od różnego rodzaju zaburzeń (lękowych, zachowania, emocji, odżywiania), przez uzależnienia behawioralne po stosowanie  substancji psychoaktywnych i alkoholu (około 50% 15-16-latków i ponad 80% 17-18-latków deklaruje częste picie alkoholu). Z danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że co szósty polski nastolatek okaleczał się, ponad połowa doświadczyła przemocy rówieśniczej, a co piąty miał obciążające doświadczenia seksualne.

Z analizy Map Potrzeb Zdrowotnych wynika, że w 2020 r. z opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży korzystało 146 tys. Pacjentów, a więc prawdopodobnie miej niż ¼ potrzebujących .

Analiza danych dotyczących liczby świadczeń udzielanych na przestrzeni lat 2009-2019 wskazuje na rokroczne zwiększanie się liczby pacjentów. Występowanie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży wykazuje tendencję wzrostową, zwłaszcza w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju (spektrum zaburzeń autystycznych) oraz zaburzeń zachowania. Należy również podkreślić, że zmienia się obraz kliniczny zaburzeń depresyjnych (częściej w ich przebiegu dochodzi do zachowań agresywnych a także zamierzonych samookaleczeń), rośnie częstość prób samobójczych w epizodach depresyjnych lecz także jako wyraz nieradzenia sobie z sytuacja życiową. Niepokojąca jest w Polsce liczba dokonanych samobójstw oraz dramatyczny wzrost częstośc prób samobójczych i powiązanych z tym  przyjęć nastolatków po próbach samobójczych do oddziałów szpitalnych.