Green Data Center wg Aruba Cloud

Marcin Zmaczyński Country Manager Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej

Rozwój gospodarczy przyczynia się generalnie do podnoszenia stopy życiowej obywateli, ale, niestety, powoduje też wiele różnego rodzaju niepożądanych skutków, mających wpływ nie tylko na ogólne obniżenie poczucia bezpieczeństwa, lecz także na pogorszenie stanu zdrowia, np. mieszkańców miast. Jednym z powodów jest zanieczyszczenie powietrza związane z eksploatowaniem przestarzałych technologii, i to różnego rodzaju. Swój udział ma w tym także sektor teleinformatyczny, bo o modnym niegdyś haśle „Green IT” nie słyszymy dziś tak często jak jeszcze kilka lat temu. Na szczęście koncepcja ta jest coraz częściej stosowana przez sporą grupę ekologicznie świadomych usługodawców, szczególnie w obszarze data center. Zgodnie z prognozą w ciągu najbliższych pięciu lat wszystkie branże będą uruchamiać zielone centra danych, jednak najszybciej w tym obszarze działa wciąż branża telekomunikacyjna i informatyczna. W ujęciu geograficznym prym wiodą Europa i Ameryka Północna, ale pozostałe rejony świata również będą się starały inwestować coraz więcej w Green
Data Centers.

Także w Aruba Cloud zauważamy, że połączenie dbałości o środowisko z oferowaniem wydajnego i oszczędnego IT znajduje uznanie w oczach licznej grupy naszych klientów. Najnowsze, siódme już centrum danych Aruba Cloud w 100 proc. pozyskuje energię ze źródeł odnawialnych, w tym z własnej ekologicznej elektrowni wodnej. Ulokowany pod Mediolanem obiekt nie tylko jest przyjazny środowisku, lecz także spełnia wyśrubowane kryteria niezawodności, tj. normę Tier IV. A takimi parametrami może pochwalić się niewiele centrów danych na świecie i jeszcze mniej w Europie