Gigant konsoliduje

Tomasz Macherowski, prezes lidera branży TSL – Grupy Transportowej, mówi o planach totalnej konsolidacji polskiego rynku logistyki

Grupa Transportowa ma już ponad 20 lat doświadczenia w branży TSL. Co było motorem napędowym rozwoju firmy i spowodowało, że jesteście tu, gdzie jesteście?

Bez wątpienia to nasze innowacyjne myślenie oraz zaawansowane technologie były kluczowymi elementami tak dynamicznego rozwoju i skutkiem tego jaką dziś zajmujemy pozycję na rynku TSL w Polsce i w Europie. Już od samego początku postawiliśmy na ciągłe doskonalenie naszych usług. Wiedzieliśmy, że w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, musimy być elastyczni i gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom. Musimy świadczyć usługi kompleksowo. Dlatego inwestowaliśmy w rozwój naszych usług w obszarze spedycji, transportu krajowego i międzynarodowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego oraz kolejowego. Następnie w logistykę, magazynowanie, przeprawy promowe, w serwis drobnicowy LCL i w usługi ubezpieczenia firm (flot, ładunków, a także zdrowia i życia). Nie zapomnieliśmy też o kompleksowych usługach w zakresie odpraw celnych. Wszystko to jest wsparte innowacyjnymi technologiami informatycznymi. Nie szczędziliśmy na to ani pieniędzy, ani wysiłków. Innowacyjność jest i była dla nas niezwykle istotna. Wprowadziliśmy automatyzację i robotyzację w wielu procesach, co pozwoliło nam zwiększyć efektywność i dokładność działań. Wykorzystujemy zaawansowane systemy informatyczne, które umożliwiają nam śledzenie i optymalizację trasy transportu, zarządzanie magazynem oraz szybką wymianę informacji z naszymi klientami. To tylko kilka przykładów z wielu, jakie można wymienić. Zajmujemy się też dystrybucją oleju napędowego oraz programami kart paliwowych. Inwestujemy również w naszych ludzi, regularnie organizujemy szkolenia, aby podnieść ich kwalifikacje oraz świadomość na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Społeczna odpowiedzialność jest ważna dla Grupy Transportowej Ponadto, wspieramy różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i społeczne, zarówno lokalnie, jak i na większą skalę. Naszym celem jest nie tylko osiąganie sukcesów biznesowych, ale także wpływanie na pozytywne zmiany w otaczającym nas środowisku.

Wysoka jakość usług i satysfakcja klientów są priorytetem dla wielu firm. Jak Grupa Transportowa dba o to, by być w czołówce pod tym względem?

Jest to dla nas bardzo ważny warunek realizacji zleceń. Dlatego stawiamy na ciągłe doskonalenie i monitorowanie naszych usług. Zdobywamy liczne certyfikaty, które potwierdzają wysoki standard naszych działań, takie jak ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015. Nasza kadra to najlepsi specjaliści w branży, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach. Naszym celem jest dalszy rozwój i utrzymanie pozycji lidera w branży, ale widzimy, że aby cała branża TSL weszła na odpowiedni poziom, konieczna jest jej konsolidacja. Rozpoczęliśmy właśnie ekspansję rynkową Grupy przez konsolidację z mniejszymi firmami logistycznymi. Robimy to w takim stylu, by zapewnić uczciwą konkurencję. To ważna kwestia, którą zawsze staramy się traktować bardzo odpowiedzialnie. Ekspansja rynkowa przez konsolidację z mniejszymi firmami logistycznymi może wpłynąć na rywalizację na rynku na różne sposoby. Z jednej strony może pozwolić na tworzenie większych struktur, zdolnych do świadczenia bardziej zróżnicowanych i efektywnych usług, co może korzystnie wpłynąć na klientów i branżę jako całość. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że takie działania mogą skutkować koncentracją rynku i ograniczeniem konkurencji. Wiemy, że aby zachować równowagę między ekspansją a zapewnieniem uczciwej konkurencji, Grupa Transportowa musi kierować się kilkoma zasadami. Po pierwsze, dążymy do tworzenia partnerstw opartych na wzajemnej korzyści i uczciwości. Konsolidacja powinna przyczyniać się do wzrostu jakości usług oraz dostępu do nowych rozwiązań, a nie eliminować konkurencję. Po drugie, nadal pozostajemy otwarci na nowych graczy na rynku. Staramy się współpracować z mniejszymi firmami, które posiadają unikalne umiejętności i oferty, by tworzyć synergiczne efekty, które przynoszą korzyści dla wszystkich stron. Po trzecie, cały czas angażujemy się w rynek i branżę, biorąc aktywny udział w inicjatywach, które promują uczciwą konkurencję i zrównoważony rozwój. Nasze wartości, takie jak innowacyjność i odpowiedzialność społeczna, kierują nas w działaniach na tym polu. Podsumowując, ekspansja rynkowa przez konsolidację to złożony proces, który wymaga rozważnego podejścia. Naszym celem jest osiągnięcie równowagi między rozbudową naszych możliwości a zachowaniem uczciwego i zdrowego środowiska konkurencyjnego na rynku logistycznym.

Co zyskuje firma włączana do waszej grupy?

Rozwiązania, które wykorzystujemy i widzimy, że przynoszą efekty w spółkach Grupy Transportowej, zaimplementujemy w zakupionych firmach. Będzie to dla nich ogromna szansa, bo są to rozwiązania na tyle kosztowne, że mało którą firmę jest na nie stać. Zależy nam, aby administracja Grupy Transportowej była cyfrowa, zautomatyzowana, a procesy mapowania ułatwiały prace i optymalizowały koszty. Nowo nabyte firmy będą też mogły korzystać z naszych zasobów, tj. doświadczenia, procedur i innowacji, które wprowadzaliśmy systematycznie każdego dnia od 20 lat. Na przykład w bieżącym roku podjęliśmy znaczące kroki w celu wzmocnienia naszego przedsiębiorstwa przez inwestycje w rozwój technologiczny, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz rozbudowę działu informatycznego. Utworzona została sekcja zajmująca się na co dzień automatyzacją i optymalizacją procesów operacyjnych w firmie, w tym również robotyzacją. Stanowi to kluczowy element naszej strategii przyszłego wzrostu i efektywności. Nasza serwerownia została wyposażona w kolejny nowy sprzęt, a pracownicy korzystają z komputerów klasy biznesowej, które są regularnie wymieniane. Również firmowe sale konferencyjne zostały wyposażone w profesjonalny zestaw do prowadzenia wideokonferencji. Wprowadziliśmy również szereg mechanizmów i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo nasze i naszych klientów, a wszystko to, choć jest tylko zapleczem, powoduje, że praca u nas i z nami jest na najwyższym poziomie innowacji. To samo odczują nowe firmy, które wejdą do naszej grupy.

Otrzymywał pan liczne wyróżnienia i nagro- dy na branżowych imprezach. To gwarantuje firmom konsolidowanym, że siła Grupy zarządzanej w tym stylu jest wielka?

Mam nadzieję, że to także. Jestem prezesem zarządu Grupy Transportowej i działam w branży TSL od 1998 r. Byłbym nieskromny, gdybym powiedział, że to, gdzie dziś jesteśmy, to tylko moja zasługa. Pracujemy nad ciągłym rozwojem firmy wspólnie z Michałem Macherowskim i mamy też znakomity zespół fachowców. To nasze innowacyjne podejście oraz umiejętność nawiązywania owocnej współpracy z kontrahentami pozwoliły nam osiągnąć obecny status w branży. W ostatnich latach byliśmy wielokrotnie wyróżnieni na znaczących imprezach branżowych. Osobiście zostałem nominowany do tytułów takich jak Osobowość Roku czy Menedżer Roku Regionu Łódzkiego. To dla mnie zaszczyt być docenianym przez środowisko i widzę, że nasza ciężka praca przynosi efekty, ale podkreślę, że kluczowymi czynnikami naszego sukcesu było, po pierwsze, innowacyjne podejście, po drugie, wyjątkowa umiejętność współpracy. Działamy z pasją i zaangażowaniem, dążąc do stałego dosko- nalenia naszych usług. Wspólnie z naszym zespołem i kontrahentami tworzymy skuteczne rozwiązania, które przynoszą korzyści obu stronom. To podejście pozwoliło nam uplasować się wśród najlepszych firm transportowych w kraju i osiągnąć świetne rezultaty w branżowym Rankingu Firm TSL. Nasze podejście znajduje potwierdzenie między innymi w licznych referencjach i zrealizowanych projektach oraz posiada- nych certyfikatach i wyróżnieniach, między innymi: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HACCP, Firma z zasadami, Trans.eu Certified Carrier, Trans.eu Certified Forwarder, Gepard Biznesu 2016, Gazele „Puls Biznesu” 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Diamenty Miesięcznika „Forbes” 2018, 2019, 2020, Menedżer Roku 2018.