Fuzja to synergie i zyski

Dzięki nabyciu przez PKN ORLEN Grupy LOTOS powstanie silny koncern, skutecznie konkurujący na międzynarodowych rynkach i znacząco wzmacniający bezpieczeństwo polskiej gospodarki w dziedzinie paliw i energii

Połączenie działalności obu spółek pozwoli na powstanie liczącego się gracza na rynku paliw – nie tylko w naszym regionie Europy. Przemysł naftowy charakteryzuje istnienie pionowo zintegrowanych grup kapitałowych, które mogą działać wydajnie dzięki efektowi skali.

Fuzja ta ma wiele zalet ze względu na komplementarność technologiczną i produktową oraz pozycję obu spółek na rynku paliw. Dzięki połączonym zdolnościom rafineryjnym nowo powstały koncern będzie w stanie wyprodukować rocznie we wszystkich zakładach około 12 mln ton produktów lekkich (głównie benzyn) i 20 mln ton średnich destylatów (przede wszystkim oleju napędowego i paliwa lotniczego). W przyszłości wolumeny te będą dalej zwiększane wraz z oczekiwanym uruchomieniem gdańskiej instalacji, tworzonej w ramach projektu EFRA.

Poprzez racjonalizację i eliminację powtarzających się elementów oferty produktowej połączone zakłady będą mogły skoncentrować się na produktach zapewniających największą wartość dodaną, a także wykorzystać komplementarność procesów technologicznych (np. przy produkcji olejów czy asfaltów). Fuzja oznacza też szansę na budowanie nowych obszarów biznesu i poważne inwestycje w innowacje.

Dostrzegając potencjał Grupy LOTOS, PKN ORLEN mógłby rozważyć utworzenie w Gdańsku centrum kompetencyjnego, np. nowej mobilności dla połączonych spółek. Sprzyjają temu zarówno doświadczenie Grupy LOTOS, jak i zaplecze naukowe dostępne w Gdańsku oraz otwartość Trójmiasta jako dużej metropolii na nowe trendy.

Warto zaznaczyć, że taka fuzja stanowi odpowiedź polskiego biznesu na globalne trendy przemysłu rafineryjnego, zmniejsza ryzyko utraty płynności przez nasze rafinerie i wzmacnia ich pozycję konkurencyjną na trudnym rynku europejskim.

Rynkowa siła koncernu po fuzji będzie dużo większa niż obecnie, zapewniając połączonej grupie silniejszą pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji. Wspólny interes pozwoli obu spółkom na zacieśnienie współpracy z obecnymi partnerami i klientami oraz ułatwi pozyskiwanie nowych.

Największe synergie kosztowe zidentyfikowano w obszarach zakupów surowców oraz logistyki pierwotnej (surowców) i wtórnej (produktów). Wynikają one przede wszystkim z optymalizacji produkcji i transportu produktów dzięki możliwości jednoczesnego zarządzania oraz optymalizacji produkcji w rafineriach Grupy ORLEN w Płocku, Czechach, Możejkach i dodatkowo w Gdańsku.

Połączenie sił PKN ORLEN i Grupy LOTOS pozwoliłoby utworzyć w Gdańsku jedno z centrów kompetencyjnych pracujących na rzecz całej Grupy. W ramach Grupy ORLEN spółka ORLEN Południe jest sukcesywnie przekształcana w centrum kompetencyjne w zakresie biopaliw dla całego koncernu. Z kolei czeskie instytuty badawcze, będące własnością Unipetrolu, specjalizują się w badaniu plastików. Gdańsk mógłby stać się ośrodkiem odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi (np. wodorem).

Połączony podmiot to zdecydowanie większy potencjał do wygospodarowania znaczących środków na badania, które są niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju każdej gospodarki. n

Fuzja PKN ORLEN – Grupa LOTOS: główne cele