Fundusz Ekspansji Zagranicznej po raz kolejny współpracuje z Elemental Holding

Grupa Elemental Holding, producent strategicznych dla gospodarki surowców, sfinalizowała przejęcie spółki Maryland Core Inc. w Stanach Zjednoczonych. Jest to kolejna, już czwarta, inwestycja zagraniczna tej spółki realizowana we współpracy z  Funduszem Ekspansji Zagranicznej, zarządzanym przez PFR TFI. Wcześniej FEZ wspólnie z Elemental Holding zrealizowały projekty na Litwie, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To przykład wieloletniej kooperacji i wspólnych projektów ekspansji zagranicznej polskiego przedsiębiorstwa i FEZ.

Kolejna inwestycja Elemental Holding w USA

Elemental Holding od lat konsekwentnie realizuje strategię ekspansji zagranicznej, której celem jest zdobycie pozycji globalnego lidera w odzysku metali wysokocennych. Zakup spółki Maryland Core Inc., to kolejna inwestycja na amerykańskim rynku, która była możliwa m.in. dzięki współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej. W grudniu 2019 r. Grupa Elemental Holding, dzięki współfinansowaniu z FEZ zakupiła pakiet kontrolny spółki PGM of Texas, co było pierwszą inwestycją FEZ w Ameryce Północnej. Wcześniejsza współpraca dotyczyła ekspansji na rynku litewskim i niemieckim.

– Kolejna transakcja zrealizowana przez Grupę Elemental Holding we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej potwierdza gotowość polskich podmiotów do zajmowania coraz silniejszej pozycji w międzynarodowym łańcuchu dostaw surowców strategicznych dla rozwoju gospodarki. Oferowane przez FEZ finansowanie kapitałowe trafia w oczekiwania polskich przedsiębiorców, umożliwiając im prowadzenie ambitnej polityki inwestycyjnej na zagranicznych rynkach – mówi Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych PFR TFI S.A.

Grupa Elemental Holding jest obecna w 15 krajach i zajmuje się recyclingiem i obrotem surowców niezbędnych dla gospodarki. W sposób zrównoważony i z dbałością o środowisko przetwarza  odpady ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz metale ze zużytych katalizatorów. Jest czołowym dostawcą surowców do hut i rafinerii.

Inwestycje zagraniczne grupy Elemental Holding pozwalają jej na skuteczną realizację strategii, która zakłada budowę największego podmiotu, zajmującego się pozyskiwaniem oraz zieloną produkcją metali szlachetnych, w tym platynowców, takich jak platyna, pallad, rod, i miedziowców – srebro i złoto.

Poprzez integrację przedsiębiorstw o tym samym profilu działalności grupa inwestuje w najnowsze technologie.  Dzięki temu proces produkcji jest zarówno efektywny kosztowo, jak i optymalny dla środowiska. Wartość transakcji przejęcia Maryland Core Inc. wyniosła około 11 mln USD.

Udana współpraca sprzyja kontynuacji

Zarządzany przez PFR TFI, Fundusz Ekspansji Zagranicznej może pochwalić się udaną współpracą z wieloma partnerami, w tym z Elemental Holding. Przykładem tego są kolejne umowy i wspólne inwestycje.

Kooperacja rozpoczęła się w 2017 r. umową inwestycyjną dotyczącą litewskiej spółki EMP Recycling. FEZ zakupił wtedy 49% udziałów w spółce zależnej grupy – UAB „EMP recycling” na Litwie, co pozwoliło Elemental Holding na realizację kolejnych akwizycji i dalszy rozwój grupy.

W 2019 r. FEZ dołączył do inwestycji Elemental Holding w niemiecką spółkę Recat, co pozwoliło na zwiększenie skali działalności polskiej spółki na rynku recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Europie Zachodniej. Również w 2019 r. fundusz rozszerzył współpracę z Elemental Holding współfinansując kolejną inwestycję zagraniczną spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Elemental Holding nabył wówczas 66% udziałów amerykańskiej spółki PGM of Texas LLC.

Partnerzy

***

Fundusz Ekspansji Zagranicznej powstał w 2015 roku i od tego momentu podpisał 18 umów inwestycyjnych z polskimi partnerami. Fundusz oferuje polskim firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem, na warunkach rynkowych. Może finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy – zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne, ale też dystrybucyjne i usługowe.

***

Grupa Elemental Holding jest producentem strategicznych dla gospodarki surowców, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, m.in. poprzez przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów, obwodów drukowanych oraz metali nieżelaznych. Grupa jest obecna w 15 krajach świata na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Elemental Holding jest także jednym z 18 europejskich podmiotów – obok m.in. BASF, Solvay, Umicore, BMW, Saft i Varta – notyfikowanych przez Komisję Europejską w ramach europejskiej polityki przemysłowej, mającej na celu stworzenie w UE łańcucha wartości zrównoważonej mobilności.