FM Logistic z tytułem Dobroczyńca Roku w kategorii „pomoc społeczna”

FM Logistic Centralna Europa podczas uroczystej gali 9 września br., zostało laureatem XXI edycji konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Tytuł przyznany został w kategorii „pomoc społeczna”. Jury doceniło współpracę firmy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie i kompleksowy program wsparcia młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Konkurs Dobroczyńca Roku od lat promuje społeczne zaangażowanie oraz społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Sama nagroda to potwierdzenie najwyższych standardów w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Co roku statuetki przyznawane są w kategoriach: rozwój lokalny, fundacja korporacyjna, edukacja, ekologia, zdrowie i sport oraz pomoc społeczna. FM Logistic CE zostało laureatem w ostatniej kategorii.

Głównym celem nagrodzonego programu jest wsparcie dla młodzieży z pieczy zastępczej w ich dążeniu do samodzielności i odnalezieniu swojego miejsca w świecie. W programie bierze udział młodzież z pieczy zastępczej z jednostek sąsiadujących z platformami logistycznymi FM Logistic CE w Polsce i – w większości przypadków – uczestniczącej już wcześniej w aktywnościach usamodzielniających, prowadzonych przez Fundację Samodzielni Robinsonowie. W ramach programu, młodzi ludzie biorą udział w warsztatach i symulacjach „Czym jest logistyka” oraz „Samodzielny Robinson”, zwiedzają platformy logistyczne, a także mają możliwość przekonania się, jak wygląda praca w branży logistycznej od kuchni. Istotnym elementem programu są też cykliczne – letnie i zimowe – „Bezpieczne Staże”, dzięki którym zainteresowani pracą w logistyce mogą spróbować własnych sił w tym zawodzie.

– Współpraca z Fundacją Samodzielni Robinsonowie i program, który razem tworzymy, przede wszystkim niesie realną i praktyczną pomoc. Dodatkowo angażuje naszych pracowników, którzy stają się mentorami dla uczestników, poświęcając im swój czas i przekazując swoją wiedzę i doświadczenie – mówi Blanka Borkowska, HR Director FM Logistic CE, oraz dodaje – W ciągu 3 lat współpracy pomogliśmy blisko 200 młodym ludziom, a 70 pracowników naszej firmy zaangażowało się w rolę mentorów, opiekunów stażystów i organizatorów warsztatów. To dużo więcej niż sama pomoc materialna. Nacisk, położony na wsparcie praktyczne, a nie tylko finansowe, jest też odzwierciedleniem głównej idei, którą promujemy od kilku lat w ramach korporacyjnej fundacji  FM Foundation.

– Współpraca z FM Logistic, a mówiąc precyzyjniej z pracownikami działającymi w ramach FM Foundation, to ogromna przyjemność. Nasze wspólne działania przyczyniają się do wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ta nagroda stanowi potwierdzenie, że praca, którą wykonujemy jest ważna i ma sens – mówi Magdalena Kępka koordynatorka projektowa Fundacji Samodzielni Robinsonowie. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne – dodaje.

Ze względu na charakter pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej przygotowania do programu wymagają specjalnej uwagi. Mentorzy odbyli szkolenia oraz superwizje, dotyczące ich roli, natomiast uczestnicy programu przechodzą test preferencji zawodowych oraz szkolenia wprowadzające. Młodzież przez kilka tygodni miała szansę zapoznać się z różnymi czynnościami, jakie wykonuje się w firmie logistycznej, a wszystkie staże były ewaluowane. Spośród mentorów uczestniczących w szkoleniu dotyczącym pracy z młodzieżą oraz programu „Bezpieczny staż”, 5 osób uzyskało Certyfikat Mentora Społecznego CSR.