Faktoring wrzuca szósty bieg

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wybierają faktoring. Potwierdzeniem tego są dane zaprezentowane przez Polski Związek Faktorów, z których wynika, że w I poł. br. obroty faktoringu osiągnęły 109,5 mld zł (+27,5 proc. rdr), a korzysta z niego już ponad 15 tys. klientów.

Za taki obrót spraw odpowiada m.in. wzrost gospodarczy. 15. edycja badania Bibby MSP Index dowodzi, że pojęcie faktoringu znane jest już 88,9 proc. reprezentantów sektora MŚP.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym rynkowi faktoringu jest dynamika rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rosnącego udziału sektora MŚP w polskim PKB dowodzą dane PARP, z których wynika, że obecnie przekracza on już 50%. Małe i średnie firmy są miejscem pracy 69% aktywnych zawodowo Polaków. Podkreślić warto również, że generują one ponad połowę (56%) przychodów ogółem oraz blisko jedną trzecią wartości eksportu wyrobów i usług (30%).

Wzrost popularności faktoringu pełnego wpływa również na ogólny rozwój tego sektora finansowania. Charakteryzuje się on przejęciem przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Nawet w przypadku połączenia kredytu z ubezpieczeniem nie da się osiągnąć korzyści, jakie daje faktoring bez regresu (pełny). Według danych Polskiego Związku Faktorów najpopularniejszą formą faktoringu jest właśnie faktoring krajowy pełny. Wartość jego obrotu w II kwartale br. wyniosła ponad 44,4 mld. zł., podczas gdy krajowego niepełnego ponad 30,8 mld. zł.

Na rozkwit faktoringu ma także wpływ jego szeroka dostępność dla firm w różnej kondycji finansowej. Jest to rozwiązanie pozwalające „odmrozić” pieniądze, które tkwią w niezapłaconych fakturach. Zapewnia płynność finansową. Faktoring to usługa kompleksowa, która poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki dostarcza także pakiet dodatkowych świadczeń. Są to np. prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.

Źródło: Bibby Financial Services