Europejski Kongres Gospodarczy – 100 debat o przyszłości

Ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC), czyli trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski i zagranicy, rusza 18 maja tego roku.

W blisko 100 sesjach weźmie udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

– Definiujemy i przybliżamy najważniejsze problemy, o których rozmawiamy z przedsiębiorcami –podkreśla Wojciech Kuśpik, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP.

– O rozwiązaniach dyskutujemy z decydentami. Naszą ambicją jest wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy, włączanie w dyskurs tematów ważnych z punktu widzenia gospodarki, konfrontowanie europejskich problemów rozwojowych z ich globalnym tłem. Skalę zainteresowania VIII Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach oddają liczby. Tylko przez pierwszą dobę od rozpoczęcia rejestracji chęć udziału w wydarzeniu zgłosiło 867 osób. W ciągu 7 dni liczba zarejestrowanych uczestników sięgnęła dwóch tysięcy…

Polski rząd reprezentować będą m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016 znajduje się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych. Sesja inauguracyjna to próba zdefiniowania najważniejszych aktualnych problemów i wyzwań współczesnego świata oraz analiza sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę. Poświęcona będzie takim zagadnieniom, jak: wspólne bezpieczeństwo polityczne, militarne, surowcowe i energetyczne Europy, migracje i kryzys humanitarny, kryzys strefy Schengen, zagrożenia terrorystyczne, zmiany na światowym rynku surowców energetycznych, sytuacja na wschodzie Europy, rynek wewnętrzny UE i globalna konkurencyjność jej gospodarki oraz alternatywne kierunki europejskiej aktywności gospodarczej.

Wśród głównych zagadnień, jakie poruszą między 18 a 20 maja uczestnicy katowickich debat, znajdują się także: globalna ekspansja europejskiej gospodarki, nowe kierunki gospodarczej aktywności, regulacje ochronne i ich praktyczna skuteczność w realiach globalnej wymiany towarowej, porozumienie transpacyficzne a wciąż niezakończone negocjacje TTIP, Nowy Jedwabny Szlak, europejskie inwestycje na rynku afrykańskim i na innych rynkach odległych. W ramach wydarzeń towarzyszących odbędą się także: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, spotkania gospodarcze: Polska-Kraje Półwyspu Arabskiego oraz Polska-Japonia. W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach każdego roku kompleksowo uwzględniane są zagadnienia związane z energetyką. W pierwszym dniu ósmej edycji największej konferencji biznesowej Europy Centralnej zaplanowano debatę obejmującą energię i klimat w horyzoncie 2030 roku, pakiet klimatyczno-energetyczny w obecnym stanie politycznym i prawnym, dorobek COP21 w Paryżu, pakiet gazowy, bezpieczeństwo energetyczne i dostaw gazu w Europie. Nie zabraknie również dyskusji o przemyśle, źródłach dochodu narodowego krajów, reindustrializacji i sytuacji kluczowych branż przemysłu w Europie. Odrębnej debacie poddana zostanie współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Tematy dyskusji ósmego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prowadzą także ku nowym obszarom, jak np. digitalizacja gospodarki oraz szanse, wyzwania i zagrożenia cyfrowej rewolucji. Czy gospodarcza aktywność przenosi się do świata cyfrowego i co to oznacza dla poszczególnych branż gospodarki? W jaki sposób robotyka, automatyka, Internet Rzeczy wpływają na efektywność, konkurencyjność, sprawniejszą dystrybucję? Zaplanowano też dyskusje o młodym pokoleniu w gospodarce i na rynku pracy, startupach, cechach nowych generacji i współpracy międzypokoleniowej w firmie. 19-20 maja odbędzie konferencja pod nazwą European Start-up Days, przestrzeń otwartego dialogu: start-up-inwestorzy-organizacje wsparcia biznesu; pierwsze tak duże wydarzenie łączące startupy i korporacje, twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach kontynuują także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. W Europejski Kongres Gospodarczy zaangażowane są duże firmy z Polski i Europy Centralnej, m.in: BASF, Budimex, CEZ Polska, Lotos, Kapsch, Penta Investments, PKP SA, Siemens, Skanska, a także czołowe polskie firmy, które realizują dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne: Famur, Maspex, Nowy Styl, OT Logistics, Track Tec, URSUS i Work Service. Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii będzie gmach MCK w Katowicach oraz połączona z nim Hala Widowiskowo- -Sportowa „Spodek”.