I Edycja Central European Energy Forum

Green Energy

W dniach 13 i 14 listopada 2017 odbyła się w Krakowie na AGH pierwsza konferencja z cyklu Central European Energy Forum – Energy CEE Day.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik oraz Okręgowa Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa.

Jest to projekt realizowany przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W związku z podejmowaną szeroką tematyką energetyczną, ochroną środowiska i propagowaniem współpracy między placówkami naukowymi a biznesem realizowany jest z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, którego operatorem jest Województwo Małopolskie.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu konferencji naukowo – biznesowych oraz utworzenie portalu internetowego, które pozwolą na wzmocnienie współpracy na linii nauka – biznes oraz promocję w kraju i za granicą bogatej oferty regionu Małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej.

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele firm prowadzących lub planujących rozwinąć działalność w zakresie szeroko rozumianej energii zrównoważonej m.in. inteligentnych sieci i magazynowania energii, czystych technologii przetwarzania paliw, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych, inteligentnych budynków i miast zarejestrowane lub prowadzące swoją działalność na terenie Małopolski.

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy specjalizujacy się w zagadnieniach o tematyce energetycznej, a także goście zagraniczni.

Zobacz relacje fotograficzną na stronach Energy Forum.

Tematyka wystąpień prelegentów i dyskusji moderowanych obejmowała zagadnienia związane z możliwościami rozwoju energetyki zrównoważonej w kraju i na świecie ze szczegółnym uwzględnieniem Małopolski ze względu na fakt, że jest to jedna z inteligentnych specjalizacji regionu.

UE - Unia Europejska

Poruszane tematy dotyczyły takich obszarów jak: geotermia, fotowoltaika, poprawa efektywności energetycznej w budownictwie, termowizja, klastry energii, ograniczenie niskiej emisji, a także współpracy nauka-biznes-samorządy-społeczeństwo w zakresie ochrony środowiska i energii odnawialnej. Obydwa dni wypełnione zostały prezentacjami, debatami i spotkaniami biznesowymi.

Think Green

Zaproszeni goście zaprezentowali najlepsze praktyki i strategie stosowane w ich firmach oraz opracowania naukowe wynikające z prowadzonej działalności naukowej. Nie zabrakło też stoisk wystawienniczych, na których prezentowali swoją ofertę małopolscy przedsiębiorcy działający w branży energetyki zrównoważonej oraz rozmów biznesowych.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji cyklu Central European Energy Forum – Energy CEE Day zapraszamy do zgłaszania. kolejna edycja wydarzenia zaplanowana jest na czerwiec 2018 roku.

Szczegóły:
Magdalena Peszko – Doktor
tel. +48 512 015 829
e-mail: office@energy-forum.eu
www.energy-forum.eu