Europa w obliczu wyzwań

Rekordowa liczba zarejestrowanych uczestników i akredytowanych dziennikarzy, ponad 200 debat tematycznych i wydarzeń specjalnych, udział szefów rządów i parlamentów, ministrów i parlamentarzystów z krajów naszego regionu, prezesów największych spółek, ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki. Tak wyglądało XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju w dniach 6–8 września

Temat przewodni tegorocznych obrad „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?” odzwierciedla obecną sytuację na Starym Kontynencie. Ponad 3,5 tys. gości dyskutowało podczas XXVI Forum Ekonomicznego na temat najbardziej aktualnych problemów gospodarki światowej oraz spraw politycznych i społecznych. Obsługą medialną zajmowało się prawie 600 dziennikarzy z kilkudziesięciu państw świata.

Podczas tegorocznego forum w Krynicy padały ważne deklaracje gospodarcze ze strony członków rządu. Premier Beata Szydło zapowiedziała pomoc dla przedsiębiorców i utworzenie pakietu deregulacyjnego, a także promocję polskich start-upów i organizację w Warszawie w 2017 r. pierwszego Kongresu Innowatorów. Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki poparł natomiast inicjatywę związków zawodowych oraz organizacji społecznych w sprawie zakazu handlu w niedzielę. Pozytywnie ocenił też zjawisko repolonizacji banków, lecz pod warunkiem, że transakcje będą oparte na parametrach rynkowych, oraz ujawnił szczegóły funkcjonowania nowej agencji rządowej – Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji – mającej na celu wsparcie polskich eksporterów. Zastąpi ona Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ). Wiceminister finansów Wiesław Jasiński zapowiedział uszczelnienie podatku VAT, a minister energii Krzysztof Tchórzewski oświadczył, że na przełomie roku zapadnie decyzja o budowie w Polsce dwóch elektrowni węglowych o najbardziej nowoczesnej technologii na świecie – technologii czystego węgla.

Sesja plenarna „Europa Środkowa i Wschodnia – czy może mówić jednym głosem?” była okazją do kolejnego spotkania przywódców Grupy Wyszehradzkiej: premier Beaty Szydło, premiera Węgier Viktora Orbána, premiera Czech Bohuslawa Sobotki, premiera Słowacji Roberta Fico, a także premiera Ukrainy Wołodymyra Hrojsmana. Podczas debaty szefowie rządów zastanawiali się, w jaki sposób kształtować politykę społeczną i gospodarczą, aby leżała ona w interesie wszystkich obywateli. Zgodnie podkreślali, że Grupa V4 ma ogromny potencjał i jest w stanie zmieniać przyszłość Europy na lepsze. Premierzy zwracali uwagę, że mimo wielu różnic, jakie dzielą kraje, na unijnym szczeblu potrafią dojść do kompromisu i stawić czoło globalnym wyzwaniom. „Krynica to dobre miejsce na budowanie dobrych projektów – i taki projekt budujemy wspólnie. Grupa Wyszehradzka [jest] bardzo często postrzegana przez kolegów z UE jako grono niepokornych premierów, którzy mają zawsze swoje zdanie na każdy temat. Ale okazuje się, że racja jest po naszej stronie” – mówiła podczas sesji premier Beata Szydło.

Grupa WyszechradzkaDyskusje i nagrody
Tradycyjnie podczas pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy zostały przyznane nagrody forum. Człowiekiem Roku został premier Węgier Viktor Orbán. Nagroda dla Firmy Roku trafiła do P4, operatora sieci Play. Wyróżnienie w kategorii Nowa Kultura Nowej Europy otrzymał prof. Jarosław Hrycak, ukraiński historyk, szef Katedry Historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Nagroda Specjalna została wręczona firmie Sescom SA z Gdańska. W dyskusjach XXVI Forum Ekonomicznego wzięły udział znane osobistości życia politycznego krajów Europy, m.in. komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis, komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics, przewodnicząca parlamentu Litwy Loreta Graužinienė, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej Iwanna Kłympusz-Cyncadze, minister energetyki Litwy Rokas Masiulis, minister energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy Ihor Nasałyk, minister pracy, rodziny, ochrony socjalnej i osób starszych Rumunii Dragoş-Nicolae Pîslaru oraz książę Michael von Liechtenstein. O konieczności zakończenia budowy trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń” mówił podczas Forum Ekonomicznego prezes spółki PERN SA Igor Wasilewski. Z kolei prezes Grupy Lotos SA Robert Pietryszyn przedstawił plany zakupowe firmy oraz oświadczył, że jego spółka nie zamyka się tylko na Bałtyk i Morze Norweskie.

Wiceprezes Mirosław Kochalski poinformował o poszukiwaniu przez PKN Orlen nowych, poza Rosją, źródeł dostaw ropy naftowej i prowadzeniu przy tym analiz laboratoryjnych kilkudziesięciu gatunków ropy. Szef PGNiG Piotr Woźniak poinformował o planowanym do 2021 r. pięciokrotnym zwiększeniu wydobycia gazu ze złóż w Norwegii. Prezes Enei SA Mirosław Kowalik nawiązał współpracę z Polskim Holdingiem Nieruchomości w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA Henryk Baranowski przedstawił aktualizację strategii biznesowej firmy do 2020 r., według której spółka planuje w ciągu najbliższych czterech lat zainwestować 34 mld zł. Prezes KGHM Polska Miedź SA Krzysztof Skóra podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prognozował mocne odbicie cen miedzi. Firma PZU SA w Krynicy ogłosiła przejęcie ubezpieczania kolejnej dużej spółki z udziałem Skarbu Państwa – Enei. „Chcemy zdobywać nowe rynki w przyszłości” – powiedział, podczas podpisania umowy z Eneą, prezes PZU Michał Krupiński. Z kolei prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło podczas krynickich spotkań zaproponował trzy recepty na poprawę stanu oszczędności i ich strukturę.

Kraj i świat
W 2016 r. w Krynicy po raz pierwszy odbyło się Forum Polonijne, zorganizowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Ekonomiczne. Politycy i przedsiębiorcy dyskutowali na temat polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą oraz kształtowania tożsamości poza granicami. Wśród poruszanych tematów były zagadnienia dotyczące innowacyjności, nauki i postępu, a także budowania więzi gospodarczych, korzystania z osiągnięć naukowych, potencjału intelektualnego i sukcesów naszych rodaków z zagranicy. „Chcemy przedstawicieli Polonii angażować do ważnych wydarzeń w Polsce, bo Polacy za granicą to nasz skarb, to blisko 20 mln osób, czyli ogromny potencjał” – powiedział marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz zapowiedział, że w przyszłym roku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Forum Polonijne zbierze się ponownie.

Karpaty i sąsiedzi – od wspólnoty wartości do wspólnych interesów
Ważną integralną częścią XXVI Forum była Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” zainicjowana przez marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. Uczestnicy konferencji przez dwa dni, w ośmiu panelach tematycznych, omawiali najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo -Wschodniej: od historii, kultury i spraw społecznych do gospodarki i bieżących problemów europejskich. Ponad 40 prelegentów (parlamentarzystów, polityków, samorządowców i intelektualistów) z różnych państw, w tym także z Polski, wymieniało swoje opinie i doświadczenia związane z aktualnymi sprawami naszego regionu. Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy z Albanii, Armenii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Holandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, ze Szwecji, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Istotnym wydarzeniem Forum Ekonomicznego w Krynicy było także Forum Ochrony Zdrowia, które w ciągu sześciu lat stało się miejscem pozwalającym szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – w ujęciu zarówno ogólnokrajowym, jak i lokalnym, umożliwiającym szukanie rozwiązań systemowych i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji i jednostek organizacyjnych. Tegoroczne debaty były poświęcone takim zagadnieniom jak zdrowie i polityka społeczna, model finansowania systemu ochrony zdrowia, rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia, informatyzacja skoordynowanej opieki zdrowotnej, jakość leczenia szpitali. W Forum Ochrony Zdrowia wziął udział minister zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej Konstanty Radziwiłł, który oświadczył, że „jesteśmy skazani” na coraz większe wydatki na ochronę zdrowia – a to również odpowiedzialność państwa.

Sesja Plenarna_Czy państwo opiekuńcze ma przyszłość
Warto nadmienić, że podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju zostały podpisane dwie umowy dotyczące organizacji: Forum Przemysłowego w Karpaczu (8–10 grudnia 2016 r.) w obecności wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz X Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie (26–28 stycznia 2017 r.) w obecności marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz ministra skarbu Dawida Jackiewicza. Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, obrady są zaś przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum Ekonomicznego tradycyjnie jest województwo małopolskie.