Etyczna firma

Już po raz piąty PKN ORLEN jako jedyna polska firma znalazł się w rankingu najbardziej etycznych firm świata – The World’s Most Ethical Company (WMEC).

Tytuł The World’s Most Ethical Company to podkreślenie przywiązania firmy do uczciwości i priorytetowego traktowania etycznych praktyk biznesowych. Przyznawany jest tylko na rok – po tym okresie firmy mogą poddać się ponownej ocenie.
Wyróżnienie przyznawane jest przez międzynarodowy zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute – światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie. Kluczowym kryterium jest umiejętność wdrożenia etyki w codziennej działalności firmy oraz wyznaczania standardów etycznego przywództwa. Oceniający eksperci biorą pod uwagę m.in.: ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, budowanie kapitału ludzkiego czy rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności.
The World’s Most Ethical Company to dla koncernu ważna nagroda, doceniająca starania, ale jednocześnie motywująca do dalszych wysiłków w tym zakresie. Firmy strategiczne takie jak PKN ORLEN są odpowiedzialne za tworzenie nowych standardów w biznesie oraz wyznaczanie kierunków w sposobach prowadzenia działalności firmy. Budowanie właściwych relacji ze wszystkimi interesariuszami opartych na wartości wzmacnia zaufanie do firmy, a to z kolei wpływa na jej sukces.
Firmy, które w 2018 r. otrzymały tytuł, osiągnęły rekordowy poziom w zakresie zaangażowania i współpracy z interesariuszami i ze społecznościami. Mierzenie i poprawianie kultury, autentyczne przywództwo, dążenie do różnorodności i zobowiązanie do przejrzystości były dla badanych firm priorytetowe. Z każdym rokiem obserwujemy, jak zwiększa się szeroko rozumiana odpowiedzialność najbardziej etycznych firm świata. Po raz kolejny widzimy, że firmy działające na podstawie jasno zdefiniowanych zasad odnoszą sukces i podnoszą swoją wartość – powiedział CEO Ethisphere Timothy Erblich.
The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. Misją Ethisphere Institute jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki korporacyjnej, aby pomóc organizacjom w ograniczeniu ryzyka i poprawie relacji z otoczeniem, inwestorami, partnerami biznesowymi, a także regulatorami rynku poprzez zapewnienie niezależnej weryfikacji etyki korporacyjnej.