Eksperci o „Fit for 55” podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021

Ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” może doprowadzić do zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych na rynku unijnym. Podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021 – najważniejszego wydarzenia branży e-mobility w regionie CEE – międzynarodowi eksperci odpowiedzą na pytanie, w jakim stopniu planowane zmiany wpłyną na sektor transportu w Polsce. 

Pakiet legislacyjny „Fit for 55” to kluczowe narzędzie prowadzące do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z którym do 2040 roku Europa ma się stać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Ten ambitny plan ma za zadanie zredukować emisje gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej o 55 proc. do 2030 r. w porównaniu do poziomów z roku 1990. Jednym z najważniejszych obszarów, które obejmie dekarbonizacja, jest sektor transportu. Przełomowym postulatem jest zobowiązanie koncernów motoryzacyjnych do obniżenia (względem roku 2021) emisji nowych samochodów o 55 proc. (osobowe) i 50  proc. (dostawcze) od 2030 r. Od 2035 r. redukcja emisji wyniesie już 100 proc. W praktyce oznacza to zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych w państwach członkowskich UE. Kluczowe tezy pakietu „Fit for 55” dotyczą także energii. Jej konsumpcja już w 2030 roku ma być w połowie oparta na źródłach odnawialnych (OZE), ponieważ z końcem dekady zostanie ograniczona produkcja z węgla, a w roku 2035 z gazu ziemnego. Całkowite wyłączenie korzystania z węglowodorów w celach energetycznych i przemysłowych nastąpi w 2040 roku.

Propozycja Komisji Europejskiej oznacza prawdziwy przełom dla sektora motoryzacyjnego i energetycznego. Podczas „Kongresu Nowej Mobilności 2021” odbędzie się sesja klimatyczna w całości poświęcona przewidywanym następstwom „Fit for 55”. Ponad 20 międzynarodowych ekspertów z całego łańcucha wartości e-mobility weźmie udział w dyskusji, jak zamienić wyzwanie, którym jest wdrożenie tego pakietu, w okazję na wykreowanie szybkiego procesu obniżenia emisyjności transportu drogowego i ustanowienia neutralności klimatycznej w tym samym tempie, we wszystkich krajach UE – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Istotnym elementem „Fit for 55” jest zmiana Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zastąpienie jej Rozporządzeniem o tym samym tytule. Tym samym AFID zamienia się w AFIR. To oznacza, że wszystkie cele, które ostatecznie zostaną w ramach pakietu uchwalone staną się wiążące dla Państw Członkowskich. W myśl przedstawionych propozycji, to oznacza między innymi, że na koniec każdego roku Państwa Członkowskie zapewnią, iż dla każdego nowo zarejestrowanego samochodu całkowicie elektrycznego (BEV) dostępne będzie minimum 1 kW mocy w publicznej infrastrukturze ładowania. Dla każdej hybrydy typu plug-in (PHEV), ma to być minimum 0,66 kW mocy. Rozporządzenie wyznacza również ambitne cele pod kątem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i mobilności wodorowej. Co więcej, do 1 stycznia 2024 r. każde państwo członkowskie przedstawi Komisji Europejskiej projekt narodowej strategii rozwoju rynku paliw alternatywnych zapewniających osiągnięcie celów AFIR oraz pakietu „Fit for 55”.

„Dodając do tego cele i regulacje zaproponowane w całym pakiecie, który obejmuje łącznie 10 aktów legislacji, należy stwierdzić, że dla wielu członków Unii Europejskiej implementacja pakietu będzie poważnym wyzwaniem, szczególnie istotnym w przypadku państw Europy Środkowo-Wschodniej, która wciąż opiera wytwarzanie energii na węglu i innych węglowodorach i w której rynek elektromobilności wciąż znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Podczas KNM 2021 omówimy  rozwiązania, które w kontekście „Fit for 55” pozwolą     na zdecydowane przyspieszenie popularyzacji pojazdów zeroemisyjnych i rozbudowę infrastruktury ładowania w Polsce” – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Kongres Nowej Mobliności 2021 odbędzie się w dniach 6-8 października br. w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. To kolejna już edycja najważniejszej w Polsce konferencji w całości poświęconej elektromobilności. Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Miasto Łódź. Kongres Nowej Mobilności 2021 obejmie dwie sceny, sześć sal warsztatowych i okrągłych stołów, ponad czterdzieści spotkań merytorycznych, dziesięć premier i pięćdziesięciu wystawców. Oprócz debat prowadzonych na scenie głównej w Centrum Nauki i Techniki EC1, organizatorzy zaplanowali wiele praktycznych spotkań w gronie 200 ekspertów i liderów zrównoważonego transportu w Polsce, w ramach warsztatów, okrągłych stołów, grup roboczych i sesji Q&A. Tuż po zakończeniu Kongresu, rozpocznie się specjalne wydarzenie towarzyszące – Manufaktura Elektromobilności, która odbędzie się w dniach 8-9 października. Rynek łódzkiej Manufaktury zamieni się w wyjątkową strefę zeroemisyjnych technologii w transporcie, otwartą dla wszystkich zwiedzających (wcześniej strefa ekspozycyjna będzie zorganizowana przed Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi). W ramach wydarzenia w łódzkiej Manufakturze zaplanowano prelekcje i debaty edukacyjne oraz warsztaty poświęcone ekologii, ochronie klimatu i elektromobilności. Na rynku Manufaktury odbędzie się także prezentacja aktualnie dostępnych modeli samochodów elektrycznych, a także infrastruktury ładowania. Uczestnicy tego wydarzenia będą również świadkami pierwszego zlotu członków EV Klubu Polska – największego w Polsce klubu użytkowników samochodów elektrycznych.

Więcej informacji o Kongresie Nowej Mobilności 2021 dostępne jest na stronie internetowej www.kongresnowejmobilnosci.pl,  która umożliwia również rejestrację na wydarzenie.