E-Brama, czyli nowoczesny system elektronicznej awizacji

Grupa DTA, oferująca usługi w zakresie obsługi celnej, spedycyjnej, magazynowej oraz logistyki kontraktowej, stworzyła system E-Brama dedykowany do obsługi magazynów typu cross-dock, który jest kompilacją systemów typu WMS i TMS.

System już działa i wspiera pracę magazynów w Gdańsku i Pruszkowie, a wkrótce firma planuje wdrożyć go do magazynu we Wrocławiu. Oprogramowanie systemu E-Brama opracował jeden z pracowników Grupy DTA tak, aby wyeliminować spiętrzenie pracy, spowodowane przez długie kolejki oczekujących na wydanie towaru z magazynu. Wdrożenie tego rozwiązania zdecydowanie wpłynęło na koordynowanie procesu wydań, a tym samym efektywność obsługi klientów.

Początkowo system E-Brama obejmował tylko moduł TMS, a po pewnym czasie dołączono do niego moduł WMS, dzięki któremu rejestrowane są wszystkie przyjęte oraz wydane towary, zapewniając skuteczniejszy proces obsługi oraz niezawodność procesów, a przy tym bardzo istotny aspekt – tracking ablility.

Czym jest E-Brama?

E-Brama to elektroniczny system wcześniejszej awizacji, dzięki której kierowcy oraz firmy przewozowe mogą decydować, kiedy chcą złożyć lub odebrać towar. Po zalogowaniu się w systemie E-Brama i zaznaczeniu przedziału czasowego kierowca deklaruje przyjazd na terminal w wybranych godzinach. Dzięki temu czas oczekiwania na obsługę zostaje skrócony do niezbędnego minimum. Bezpieczeństwo danych klientów jest w pełni zabezpieczone, a samo połączenie z E-Bramą zabezpieczone zostało cyfrowym protokołem SSL.

Elektroniczne zgłaszanie się do obsługi ważne jest szczególnie w godzinach szczytu, które są godzinami ruchomymi i zależą m.in. od tego np. ilości zaplanowanych awizacji, ilości towaru do wydania, typ towaru, sposób załadunku, a to wszystko obliczane jest dynamicznie przez algorytm, który efektywnie wpływa na obsługę kierowców. Kierowcy, którzy w tym czasie przyjadą bez awizacji lub są spóźnieni, zostaną obsłużeni w najbliższym wolnym terminie.

System E-Brama zawiera moduły, pełniące następujące funkcje:

 • „Forecast” – planowanie pracy ramp z wyprzedzeniem.
 • „Rozformowania” – sprawne przyjęcia towarów.
 • „Exporty” – formowanie kontenerów.
 • „Awizacje” – planowanie i obsługa wydawania towarów z magazynu.
 • „Magazyn” – bieżący wgląd w stany magazynowe.
 • „Zarządzanie” – sporządzanie statystyk, obliczeń KPI, generowanie spersonalizowanych raportów oraz rozliczeń.
 • „Narzędzia” – generowanie cyklicznych lub stałych raportów oraz powiadomień.

Wdrożenie tego systemu stanowi wymierne korzyści dla klientów, ponieważ zyskują oni dostęp online do informacji o przesyłkach, takich jak:

 • statusy
 • wymiary oraz waga
 • protokoły uszkodzeń
 • zdjęcia z przyjęć oraz wydań
 • automatyzacja przepływu towarów na magazynie

Plany

W najbliższym czasie Grupa DTA planuje udostępnienie E-Bramy bezpośrednio dla klientów, wprowadzenie automatycznego przepływu towarów na magazynie oraz wdrożenie modułu do dystrybucji przesyłek z magazynów. Ponadto zamierza zintegrować oddziały z programem centralnym, który połączy wszystkie systemy, dając możliwość korelacji i wymiany danych (odprawy celne, rewizje, organizacja transportów, rozliczenia, fakturowanie). Chce również wdrożyć projekt dystrybucji palet, wykorzystując trzy największe magazyny jako HUB-y przeładunkowe, opracować moduł konfekcjonowania oraz zapewnić możliwość dynamicznej zmiany przepływu towarów, w zależności od wydajności magazynu. W planach DTA na najbliższą przyszłość jest też obsługa klientów w językach obcych oraz stworzenie dla nich API (Application Programming Interface).

Magazyn DTA Gdańsk

Jednym z najważniejszych oddziałów Grupy DTA jest magazyn klasy A, mieszczący się na terenie parku logistycznego Goodman w Gdańsku, przy porcie DCT. E-Brama umożliwia planowanie wizyt na DCT Gdańsk tak, aby były optymalne dla wszystkich stron i usprawniły łańcuch logistyczny. DTA Gdańsk to: 7 000 m2 powierzchni, 4 880 miejsc paletowych na magazynie wysokiego składowania oraz 2 500 miejsc paletowych typu cross-dock. Na miejscu jest też skład celny i magazyn czasowego składowania.

W magazynie DTA Gdańsk świadczone są następujące usługi:

 • logistyka kontraktowa
 • magazynowanie krótko- i długoterminowe
 • cross-docking
 • konsolidacja i konfekcjonowanie
 • etykietowanie, skanowanie, pełne inspekcje
 • co-packing, ważenie, wysyłka kurierska
 • obsługa przesyłek ponadgabarytowych
 • e-commerce
 • zarządzanie zwrotami
 • możliwa integracja z systemami ERP, WMS, TMS i SAP lub innymi, opartymi na możliwości wymiany danych EDI lub API
 • spedycja/dystrybucja towarów

Magazyn jest świetnie skomunikowany z kluczowymi drogami ekspresowymi i znajduje się pod adresem:

DTA Sp. z o.o. odział Gdańsk
ul. Kontenerowa 21 bud. 3
80-601 Gdańsk