Dywersyfikacja, czyli bezpieczeństwo

PKN ORLEN konsekwentnie prowadzi działania mające na celu dalszą dywersyfikację dostaw ropy, uniezależniając się od tych z kierunku wschodniego.

W całej Grupie ORLEN około 40 proc. ropy, a w zakładzie w Płocku aż 50 proc., pochodzi z innych kierunków niż rosyjski, np. z takich rynków jak Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Angola i Nigeria.

Zgodnie z realizowaną polityką dywersyfikacji źródeł zakupów ropy naftowej ORLEN zmniejszył wolumen dostaw realizowanych przez Rosneft Oil Company o około 30 proc.

Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej to jeden z najważniejszych celów zaktualizowanej strategii PKN ORLEN. Jest to bardzo istotne zarówno z punktu widzenia spółki, jak i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Efekty podjętych działań są coraz bardziej widoczne.

W latach 2012–2013 udział ropy REBCO, a więc w większości rosyjskiej, w produkcji rafineryjnej GK ORLEN wynosił około 95 proc. Obecnie portfel dostawców do wszystkich rafinerii koncernu budowany jest na podstawie pogłębionych analiz ekonomicznych, tak aby skutecznie łączyć bezpieczeństwo dostaw z elastycznością handlową. W ramach zakupów spotowych w ostatnim czasie zakontraktowany został surowiec ze Stanów Zjednoczonych, z Angoli, Nigerii i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

ORLEN konsekwentnie poszukuje nowych rynków i poszerza portfel zarówno dostawców, jak i gatunków ropy.

W ramach dostaw spotowych rafinerie z Grupy ORLEN przerabiały już m.in. surowiec pochodzący z Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Wenezueli, Norwegii czy ze Stanów Zjednoczonych.

Struktura dostaw ropy naftowej do płockiej rafinerii w 2019 r