Już od 15 lutego 2018 r. można składać wnioski o”Kredyt na innowacje technologiczne”. Produkt z kredytem ma wspólną tylko nazwę. To dotacja dla MŚP w Polsce wdrażających nowe technologie i – uwaga – dostarczających na rynek nowy produkt lub usługę.

Dotacja dla MŚP – na jakich warunkach?

Wnioskodawcy, którzy pozytywnie przejdą proces kwalifikacyjny,  mogą liczyć na dotację do 6 mln zł, pod warunkiem, że przedsiębiorca ma wkład własny wynoszący 25 proc. i korzysta z kredytu technologicznego, który został mu udzielony przez jeden z banków komercyjnych. I że innowacja faktycznie innowacją jest (co oznacza, że zakupiona została np. innowacyjna maszyna, ale również i to, że dzięki temu rynek wzbogacił się o coś nowego). BGK może zrefundować do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to w rzeczywistości dotacja dla MŚP (premia technologiczna), która ma być przeznaczona na spłatę właściwego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na wdrożenie nowej technologii w firmie należącej do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego do 24 maja tego roku. Zanim przedsiębiorca to zrobi, pierwsze kroki musi skierować do banku komercyjnego – po promesę.

Alokacja w bieżącym naborze wniosków wynosi 550 mln zł.