Dobry manager nie spoczywa na laurach

ManagerOnline

W dzisiejszym, tak dynamicznym świecie nieustanne kształcenie się i ponoszenie kwalifikacji to najważniejsze komponenty w budowaniu swojej kariery zawodowej.

Co więc zrobić, gdy zdobyliśmy już doświadczenie, a na swoim koncie zgromadziliśmy pewne sukcesy zawodowe? Na pewno nie spoczywać na laurach. Przedstawiciele kadry managerskiej mogą dziś wybierać z szerokiej oferty programów MBA kierowanych właśnie do nich.

Program MBA to studia dla osób poszukujących rozwoju umiejętności i kompetencji w wybranej dziedzinie, z nastawieniem na wysoką adaptacyjność zdobytej wiedzy w środowisku pracy. Kiedy rozmawiam z naszymi słuchaczami o ich motywach podjęcia tego rodzaju kształcenia, często słyszę, że oprócz chęci poszerzenia i usystematyzowania posiadanej już wiedzy, istotny był dla nich również aspekt konfrontacji własnych doświadczeń z innymi, wzajemnej inspiracji i możliwości dyskusji. Studia MBA docenią również te osoby, którym zależy na budowaniu nowych, interesujących i wartościowych relacji z ekspertami zarówno ze świata biznesu, jak i środowiska akademickiego.

Wybrać odpowiedni czas

Głęboko wierzę, że kształcić i rozwijać własne kompetencje warto przez całe życie. Tego typu studia wymagają jednak ogromnej motywacji, samodyscypliny i nieustającej koncentracji na osiągnięciu obranego celu. Słuchacz musi bowiem znaleźć w sobie odwagę do walki z utartymi schematami myślenia i działania, przełamywać dotychczasowe przyzwyczajenia, być otwartym na nowe, poszukiwać lepszych rozwiązań. Dlatego tak ważne jest, aby rozpocząć program MBA z bagażem doświadczeń managerskich, a studia te adresowane są głównie do dyrektorów, kierowników, managerów różnych szczebli czy samodzielnych specjalistów. Tego rodzaju kształcenie to również inwestycja czasu, więc z pewnością warto ją przemyśleć, uwzględniając swoje plany zawodowe i prywatne, aby decyzję o rozpoczęciu studiów podjąć w jak najlepszym momencie i efektywnie wykorzystać okres studiowania. Nie zapominajmy, że to także dość duża inwestycja finansowa.

Po polsku czy po angielsku?

Obecnie na polskim rynku istnieje szeroka oferta tego rodzaju studiów, słuchacze mogą wybierać spośród różnorodnych programów profilowanych branżowo czy też podjąć decyzję w sprawie języka, w jakim chcą studiować. Kształtowanie profesjonalnych kompetencji na poziomie MBA możliwe jest tylko wtedy, gdy programy opierają się na najnowszej wiedzy i sprawdzonych rozwiązaniach krajowych oraz międzynarodowych. Bez integrowania i porównywania doświadczeń gospodarczych i społecznych z różnych systemów prawnych, biznesowych i kulturowych, trudno o wskazanie najlepszych praktyk. W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego realizujemy studia w języku polskim, jednak nasze programy i zgromadzona kadra wykładowców zapewniają międzynarodową perspektywę analizy danego zagadnienia, dlatego uważam, że studia te z pewnością merytorycznie nie ustępują zachodnim. Możliwość realizowania studiów MBA lokalnie jest też zaletą dla wszystkich osób, które łączą tego rodzaju kształcenie z pracą zawodową w Polsce. Nie bez znaczenia są też koszty, które w przypadku podjęcia decyzji o edukacji za granicą są o wiele wyższe.

Przewaga praktyki nad teorią

Studia MBA z pewnością wyróżnia praktyczny aspekt kształcenia. Na Uczelni Łazarskiego stawiamy na kształcenie w praktyce, dlatego też wykładowcy na naszych studiach to wybitni eksperci ze świata biznesu i gospodarki. Prowadzący przez pryzmat swojego wieloletniego doświadczenia przekazują słuchaczom wiedzę zdobytą w toku kariery zawodowej w różnych branżach. Wielką zaletą naszych studiów i wyróżnikiem na rynku jest to, że stawiamy na kształcenie przygotowujące do rozwiązywania bieżących problemów w codziennej pracy zawodowej i projektowania zwycięskich strategii dla swoich organizacji – nie ograniczamy się do formuły wykładów, ale proponujemy warsztaty, analizy przypadków, gry symulacyjne czy wizyty studyjne.

Co po dyplomie?

Z pewnością tytuł MBA to wizytówka potwierdzająca potencjał zarządczy absolwentów, zatem jest to też siła przetargowa na rynku pracy, a co za tym idzie szansa na zwiększenie wynagrodzenia. Pracodawcy niewątpliwie oceniają również osoby posiadające dyplom MBA jako ambitne, stawiające na swój rozwój, czy nie obawiające się podjęcia wysiłku, aby osiągnąć swój cel. Jednak to nie sam dyplom MBA decyduje o pozycji zawodowej. Absolwent studiów MBA musi mieć świadomość, że budowanie sukcesu swojej organizacji czy zespołu jest wypadkową tego, jak dużo on sam jako manager będzie dawał od siebie. Dlatego też w programach MBA realizowanych na Uczelni Łazarskiego tak mocno stawiamy na rozwój kompetencji przywódczych, warsztat skutecznego lidera przyszłości, tak aby nasi absolwenci potrafili kształtować sukces w praktyce.

CKP Uczelni Łazarskiego

W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego realizujemy programy, które odpowiadają na potrzeby rynku i są profilowane branżowo. W naszej ofercie znajdują się takie studia, jak MBA Przedsiębiorczość, MBA Zarządzanie, MBA w Ochronie Zdrowia, MBA Energetyka, MBA w Lotnictwie, MBA Logistyka, Executive MBA for Human Resources Professionals oraz MPA – Master of Public Administration. Nowością w tegorocznej ofercie jest program MBA in Quality Management. Programy tworzone są na podstawie analizy rynkowej i kierowane do managerów różnych szczebli zarządzania, samodzielnych specjalistów, zarządzających we wszystkich obszarach działalności organizacji komercyjnych i niekomercyjnych, ale również osób pełniących funkcje kierownicze w administracji publicznej, centralnej i samorządowej oraz organizacjach non-profit.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Programu MBA w Ochronie Zdrowia.