Dla 70% polskich firm sektora MSP bezpieczeństwo informacji stanowi wysoki priorytet

ManagerOnline

MSP traktują kwestie bezpieczeństwa informacji priorytetowo. Są przygotowane na wypadek utraty danych i nie zamierzają zmniejszać budżetów na bezpieczeństwo. Większość nie powierza całościowego zarządzania obszarem bezpieczeństwa zewnętrznym podmiotom.

Niezależnie od wielkości i typu działalności firmy, bezpieczeństwo informacji należy do najważniejszych kwestii. Ten wniosek potwierdzają także wyniki poprzedniej edycji raportu z cyklu HP Polska dla Biznesu: Małe. Średnie. Innowacyjne. – zwiększenie bezpieczeństwa było najważniejszym wyzwaniem dla połowy uczestników wspomnianego badania. Kwestie bezpieczeństwa to przede wszystkim coraz bardziej zaawansowane zagrożenia, skomplikowane przepisy i rosnące potrzeby, w miarę rozwoju samego IT w firmie.
– Zarządzanie bezpieczeństwem to obszar ważny nie tylko dla IT, ale także dla wszystkich działów biznesowych. Skutki utraty czy wycieków danych to problemy dla całej firmy: utrata reputacji, straty finansowe, przerwa w działaniu, utrata klientów, kary od regulatorów, wyciek tajemnicy handlowej. To tematy, które powinny być stale kontrolowane nie tylko przez CSO czy dział IT, ale przez cały zarząd – komentuje Adam Tomczak odpowiedzialny za sprzeda rozwiązań klasy enterprise do ryku MŚP.

Publikacja „HP Polska dla Biznesu – Bezpieczeństwo. Ryzyko, Dostępność” ma na celu umożliwić przedsiębiorcom zrozumienie roli bezpieczeństwa informacji i obszaru IT oraz pomóc wyciągnąć wnioski, które mogą okazać się fundamentem pod przyszłe działania dla rozwoju ich firm. Raport porusza m.in zagadnienia dotyczące: kosztów bezpieczeństwa, planu awaryjnego w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, podnoszenie bezpieczeństwa informacji, technologie backupu czy backup w chmurze. Pełny raport jest
dostępny na stronie raporty.hppolskadlabiznesu.pl.

Pełny raport jest dostępny na stronie
hppolskadlabiznesu.pl/hphub/raporty