DAN SHOMON NA KONFERENCJI MAGAZYNU MANAGER I LEV INS

Dan Shomon, czołowy amerykański ekspert ds. geopolityki i geostrategii wziął udział w konferencji zorganizowanej przez magazyn Manager i Lev Ins. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że na całym świecie – poza Ukrainą – toczy się jeszcze jedna wojna. To wojna rosyjskich hakerów i innych złych ludzi, którzy używają cyberataków jako broni. Według Copuncill of Foreign Relations: „Polska była głównym celem rosyjskich cyberataków, zarówno w celach szpiegowskich, jak i destrukcyjnych. Polska musi przygotować się na potencjalną rosyjską eskalację w cyberprzestrzeni poprzez zacieśnienie współpracy z międzynarodowymi partnerami i gotowość do cyberobrony”.

W raporcie stwierdzono, że polskie siły zbrojne zaobserwowały nasilenie rosyjskich działań przeciwko własnym systemom, przy czym liczba cyberataków na systemy i sieci informatyczne w pierwszym kwartale 2022 r. przekroczyła łączną liczbę z 2021 r. Polscy abonenci byli wśród ofiar ataku na system Internetu satelitarnego Viasat, kiedy rosyjscy hakerzy wyłączyli modemy komunikujące się tą z siecią, aby odciąć ukraińskie wojsko i ludność od informacji.

Mówca podkreślił, że w związku z tym trzeba wdrożyć zasady, prawa i regulacje, aby wymagać od kluczowych przedsiębiorstw i infrastruktury odpowiedniej ochrony cybernetycznej. Musi powstać Cyber Organizacja Narodów Zjednoczonych gwarantująca międzynarodowe porozumienia w celu zharmonizowania ram prawnych.