Dama na czele BGK

Beata Daszyńska-Muzyczka

Bank Gospodarstwa Krajowego to bez wątpienia najmocniejsze narzędzie rządu w zakresie dużych inwestycji. Jego stery przejęła Beata Daszyńska-Muzyczka, od 1994 r. związana z Grupą Banku Zachodniego WBK, tą samą, którą zarządzał Mateusz Morawiecki, zanim został wicepremierem. Nowa prezes początkowo pracowała w bankowości oddziałowej, jednak później kierowała wdrożeniem wielu strategicznych projektów. Była dyrektorem Departamentu Nieruchomości, a później Obszaru Logistyki i Nieruchomości. W ostatnich czterech latach związała się z Pionem Partnerstwa Biznesowego BZ WBK, odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej w części Retail – Bank Nowej Generacji. Pełniła też funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR, a następnie weszła do zarządu, odpowiadając za Pion Partnerstwa Biznesowego. Na jej kandydaturę szybko zgodziła się Komisja Nadzoru Finansowego.

Zadaniem BGK jest „wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. BGK daje pierwszą i ostatnią złotówkę, ośmielając innych do udziału w ambitnych projektach” – tak swoją misję charakteryzuje sam bank.