Czas na kobiety w gospodarce

Brak wiary w swoje możliwości, brak pewności siebie, konieczność pogodzenia kariery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, presja społeczna, lęk przed porażką i oceną, czy brak wsparcia i elastyczności w miejscu pracy to tylko niektóre z głównych powodów nierówności płciowych w życiu zawodowym – wynika z raportu „Czas na kobiety w gospodarce” Klubu Inwestorek Indywidualnych.

Kobiety w biznesie od wielu lat odgrywają kluczową rolę i udowadniają, że znakomicie odnajdują się na najważniejszych stanowiskach, niezależnie od rozmiaru firmy czy branży. Są niezaprzeczalną siłą, która z każdym dniem nabiera coraz większego znaczenia. Jednak nierówności między pozycją zawodową kobiet i mężczyzn nadal są przytłaczające.

Obecne światowe trendy, takie jak coraz większe znaczenie czynników ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny) w ocenie spółek, wskazują jednak wyraźnie na nieubłagane, choć wciąż zbyt powolne, zmiany. W ten właśnie nurt wpisuje się nowa inicjatywa na polskim rynku: Klub Inwestorek Indywidualnych, który ma na celu promowanie i kształtowanie kompetencji inwestorskich wśród kobiet oraz wspieranie ich odważnych i zrównoważonych działań biznesowych.

Klub Inwestorek Indywidualnych powstał w listopadzie 2021 r. w odpowiedzi na rosnące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia na rynkach finansowych i na najwyższych stanowiskach zarządczych, a z drugiej strony wciąż zauważalne bariery, jakie przed nimi stoją.

Źródło: FedorConsulting