Cyfrowy umysł

Głównym przesłaniem książki pod tym tytułem jest to, że wraz z erą cyfrową nadchodzą fundamentalne zmiany tego, jak się pracuje, jaką strukturę mają firmy i jak ludzie ze sobą współpracują. I że trzeba jak najszybciej się do tego dostosować.

Nastała rewolucja cyfrowa, zmieniająca sposób pracy, strukturę organizacji oraz ludzkie zachowanie i interakcje. Zdecydowana większość z ludzi myśli o problemach i rozwiązaniach analogowo, po czym przekłada tak wypracowane modele na język i metody cyfrowe. Nie jest to najlepszy pomysł. Aby prosperować w świecie opierającym się na danych i napędzanym przez algorytmy, trzeba nauczyć się nowych sposobów rozumowania i działania. Trzeba wykształcić w sobie cyfrowy sposób myślenia. I ta książka pokazuje, jak to zrobić.

Jej autorami są wielokrotnie nagradzani badacze i wykładowcy, profesorowie Paul Leonardi i Tsedal Neeley, którzy pokazują, jak można zmienić analogowy sposób myślenia i samodzielnie wykształcić cyfrową mentalność, aby lepiej zarządzać, wzajemnie się rozumieć oraz współpracować dziś i w niepewnej przyszłości.

Uczą przy tym niezbędnych umiejętności, by efektywnie wykorzystywać technologie cyfrowe w biznesie, rozwijać talenty swoich podwładnych i przygotować firmę na udaną i ciągłą transformację. Bo big data, algorytmy, AI, roboty jako współpracownicy, blockchain czy cyberbezpieczeństwo to tylko niektóre z cyfrowych czynników, które zmienią nieodwracalnie kształt naszego życia i pracy.

A mówiąc o tym, jak to osiągnąć, zdradzają pewien sekret: rozwinięcie cyfrowej mentalności nie jest wcale takie trudne, jak nam się zdaje. Większość ludzi może osiągnąć wystarczającą biegłość w cyfrowej tematyce, jeśli będzie przestrzegać zasady „30 procent” w odniesieniu do minimalnego progu wiedzy. To on pomaga nam zrozumieć i wykorzystać cyfrowe wątki, z których utkany jest nasz świat. Pozwala lepiej zarządzać, wzajemnie się rozumieć i współdziałać w firmie.

Paul Leonardi i Tsedal Neeley

Cyfrowy umysł. Jak zarządzać i rozwijać w erze algorytmów i sztucznej inteligencji

MT Biznes 2023

Cyfrowy umysł skupia się na trzech obszarach: współpracy, przetwarzaniu danych i zmianie oraz przedstawia metody i narzędzia, które umożliwią nabycie niezbędnych umiejętności cyfrowych w każdym z nich. Dzięki cyfrowej mentalności będzie można zadawać właściwe pytania, podejmować trafne decyzje i odpowiednio oceniać możliwości, jakie niesie cyfrowa przyszłość. Liderzy, którzy przestawią się na cyfrowy sposób myślenia, będą mogli skutecznie rozwijać talenty w swoich organizacjach i przygotować firmę na udaną i ciągłą transformację w zmiennym otoczeniu.

Książka jest nieocenionym źródłem wiedzy dla każdego, kto pragnie stać się lepszym przywódcą, przygotować się zawodowo na przyszłość czy też po prostu chce lepiej zrozumieć teraźniejszość i przyszłość biznesu. Jest także dla tych, którzy obawiają się, że algorytmy zastąpią nasz osąd, big data spowoduje, że nasza wiedza będzie przestarzała, a roboty zabiorą nam pracę. Autorzy dzielą się w niej praktycznymi spostrzeżeniami i wiedzą, które są niezbędne do tego, aby lepiej zrozumieć kolejną falę cyfrowej zmiany i móc ją bez szwanku przeżyć.

Wojciech Gryciuk