Cyfrowa transformacja głównym elementem strategii przedsiębiorstw

ManagerOnline

Zdaniem IDC do 2020 r. wydatki przedsiębiorstw na oprogramowanie, sprzęt, implementację, serwis oraz zarządzanie usługami chmurowymi wyniosą ponad 500 mld USD, czyli ponad 3 razy więcej niż obecnie.

Do końca 2017 r. 2/3 firm z listy największych światowych spółek postawi cyfrową transformację w centrum swojej strategii korporacyjnej. IDC prognozuje upowszechnienie transformacji cyfrowej oraz masowe zastosowanie technologii Trzeciej Platformy (chmura, Big Data, mobilność i media społecznościowe).

– Inwestycje dotyczące cyfrowej transformacji będą odpowiedzialne za większą część wzrostu na rynkach technologicznych w ciągu najbliższych pięciu lat, stając się priorytetem dla dostawców rozwiązań – uważa Frank Gens, wiceprezes i główny analityk IDC. – Przełom wywołany transformacją cyfrową będzie odczuwalny w każdej branży. Firmy rozwinęły działania w obszarze cyfrowej transformacji w celu zapewnienia sobie pozycji rynkowego lidera. 

60% budżetów organizacji przeznaczonych na Cyfrową Transformację

IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy rozwój cyfrowych strategii biznesowych pochłonie ponad połowę budżetów IT. Dla skutecznego przeprowadzenia cyfrowej transformacji kluczowe będzie doskonalenie wykorzystania technologii Trzeciej Platformy, a w szczególności realizacja strategii „Cloud First”. Technologie chmurowe stanowią podstawę wdrożenia pozostałych rozwiązań Trzeciej Platformy oraz realizacji większości inicjatyw związanych z cyfrową transformacją.

W rozwijającej się gospodarce cyfrowej udział społeczności i platform chmurowych stanie się coraz bardziej istotny. Do 2018 r. liczba chmur branżowych ma wzrosnąć ze 100 do ponad 500, a ponad połowa dużych przedsiębiorstw będzie partnerem platform chmurowych, których celem będzie rozwój cyfrowych sieci dostaw i dystrybucji.

Oprogramowanie w centrum działalności operacyjnej przedsiębiorstw

Wzrost gospodarki cyfrowej będzie napędzany głównie przez oprogramowanie. Zdolność przedsiębiorstw do wzrostu oraz rywalizacji na rynku będzie w znacznym stopniu zależała od innowacyjności powiązanej z umiejętnościami i wielkością zespołu IT. W tym kontekście, każda firma będzie coraz bardziej przypominała firmę softwarową. Do 2018 r. firmy decydujące się  na cyfrową transformację powiększą działy IT ponad dwukrotnie, koncentrując ich aktywność przede wszystkim na projektach cyfrowych.

Eksperci IDC uważają też, że sukces gospodarki cyfrowej będzie zależał od zdolności do budowania solidnych „strumieni danych” wychodzących i wpływających do przedsiębiorstwa. Do 2018 r. przepływ danych zewnętrznych w przedsiębiorstwach wzrośnie aż pięciokrotnie, podczas gdy, gdy liderzy cyfrowej transformacji zwiększą ilość danych wychodzących co najmniej 500-krotnie.

200 000 nowych aplikacji i rozwiązań w obszarze IoT

Jednym z najbardziej rozwojowych obszarów cyfrowej transformacji będzie Internet Rzeczy (IoT). IDC prognozuje, że do 2018 r. liczba urządzeń wykorzystujących tę technologię wzrośnie ponad dwukrotnie i osiągnie liczbę 22 mld, stymulując rozwój 200 tys. nowych aplikacji i rozwiązań. Najbardziej aktywny rozwój Internetu rzeczy nastąpi w branży produkcyjnej, transportowej, sprzedaży detalicznej i służbie zdrowia. Do 2018 r.co najmniej połowa zespołów deweloperskich będzie wykorzystywać systemy kognitywne w swoich aplikacjach (obecnie mniej niż 1%).

W miarę jak gospodarka cyfrowa wymusza obniżanie cen w wielu sektorach, wg prognoz IDC 60% firm B2B i 80% firm B2C dokona usprawnień w obszarze obsługi punktów interakcji z klientem (front office) oraz stojących za nim systemów komunikacji z nabywcami. Ma to na celu dostosowanie do nawet 10 000-krotnego wzrostu liczby klientów w porównaniu do stanu obecnego. Dodatkowo relacje z klientami będą wymagały obsługi spersonalizowanej.

Gospodarka cyfrowa będzie miała wpływ na sam przemysł IT

Według szacunków IDC, do 2020 roku niemal jedna trzecia obecnych dostawców IT zostanie przejęta, połączy się z konkurencją lub znacznie zmieni swój profil. W nowym środowisku firmy będą zmuszone stale monitorować i oceniać rozwiązania oferowane przez dostawców i partnerów. Przedsiębiorstwa będą musiały być przygotowane na konieczność modyfikacji tych związków w miarę potrzeb.

Prognozy IDC dotyczące światowego sektora IT zostały przedstawione w raporcie IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale.

Główne przewidywania, które będą kształtowały procesy cyfrowej transformacji przedsiębiorstw to:

  • Pod koniec 2017 roku, 2/3 firm z listy największych światowych spółek postawi cyfrową transformację w centrum swojej strategii korporacyjnej.
  • Do 2017 roku 60 proc. firm, które mają wpisaną cyfrową transformację w swoją strategię rozwoju, utworzy niezależne stanowiska wykonawcze na poziomie zarządu, którego zadaniem będzie nadzór nad realizacją procesów zmian.
  • Do 2018 roku, 80 proc. firm z sektora B2C utworzy i wprowadzi strategię wielokanałowej obsługi dla swoich partnerów biznesowych, klientów i pracowników.
  • W 2016 roku 65 proc. dużych przedsiębiorstw będzie działać w oparciu o informację, koncentrując się w szczególności na rozwoju kapitału ludzkiego.
  • Do 2020 roku 60 proc. firm podwoi swoją produktywność dzięki cyfrowej transformacji głównych procesów operacyjnych.
  • Do 2019 roku 10 proc. zasobów pracy w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej będzie oparte o Ekonomię współdzielenia (Sharing Economy) i sieć niezależnych specjalistów (Free Agent).
  • Do 2018 roku przynajmniej 20 proc. pracowników będzie wykorzystywało technologie automatycznego wsparcia zarówno w realizacji codziennych obowiązków, jak i w podejmowaniu decyzji.

(wog)