Co wspiera MŚP?

Finansowy portret MŚP w III kwartale 2018. MŚP po raz pierwszy częściej niż z leasingu i kredytu korzystają z ubezpieczenia majątku firmy.

Podstawowym źródłem finansowania małych i średnich firm pozostają środki własne (94 proc. wskazań). Biorąc jednak pod uwagę tylko zewnętrzne narzędzia, po raz pierwszy w historii badania numerem jeden zostało ubezpieczenie majątku firmy. Na nie wskazało prawie 49 proc. przedsiębiorców biorących udział w najnowszym „Barometrze EFL” [1] na III kwartał. Niewiele mniej firm sięga po leasing (48 proc.), a podium domyka kredyt (42 proc.). Patrząc na branże, firmy transportowe, handlowe i budowlane najchętniej korzystają z leasingu, produkcyjne, HoReCa i usługowe z ubezpieczenia swojego majątku.

Propozycji finansowych dla małych i średnich firm jest na rynku coraz więcej i coraz więcej firm zaczyna z tego korzystać. W latach 90-tych królował kredyt i powoli do świadomości przedsiębiorców zaczynał przedzierać się leasing. Na początku XXI wieku leasing coraz częściej jest wymieniany jako zewnętrzne narzędzie finansowe numer jeden. W najnowszym pomiarze naszego „Barometru EFL” po raz pierwszy spotkaliśmy się z sytuacją, że najchętniej wybieranym zewnętrznym instrumentem finansowym jest ubezpieczenie majątku firmy. To oznacza, że finansowa świadomość zarządzających MŚP jest coraz większa i w celu finansowania swoich inwestycji stawiają na dywersyfikację narzędzi – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Nowy lider

Od początku realizacji badania „Barometr EFL” małe i średnie firmy najczęściej finansują swoją działalność środkami własnymi. Z taką sytuacją mamy do czynienia również w III kwartale br. – prawie 94 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że sięga do swoich portfeli, żeby inwestować. Biorąc pod uwagę finansowanie zewnętrzne, fotel lidera po raz pierwszy w historii badania zajęło ubezpieczenie majątku firmy, które wybiera prawie połowa zapytanych (49 proc.). Już kwartał temu zauważalne było większe zainteresowanie tym narzędziem (40,5 proc.), podczas gdy rok temu sięgało po nie tylko co szóste przedsiębiorstwo (16 proc.).

Na drugim miejscu uplasował się leasing z 48 proc., a na trzecim kredyt z 42 proc.

Transportujemy, handlujemy i budujemy w leasingu

Jeśli spojrzymy na branże, część z nich najchętniej inwestuje przy pomocy leasingu, a część finansowo najczęściej zabezpiecza się ubezpieczeniem majątku. W pierwszej grupie mamy firmy transportowe, handlowe oraz budowlane, wśród których odpowiednio 57,5 proc., 52,5 proc. oraz 47 proc. przedstawicieli korzysta z leasingu. Ubezpieczenie majątku firmy jest natomiast zewnętrznym narzędziem finansowym numer jeden dla firm produkcyjnych, hoteli i restauracji oraz firm usługowych (odpowiednio 62 proc., 57 proc. i 41 proc.). Dla żadnej branży pierwszym wyborem finansowym nie jest kredyt.

W III kwartale br. ponownie zauważalna jest tendencja, zgodnie z którą, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 30,5 proc. zarządzających bazuje na tym produkcie, to wśród małych ten odsetek wynosi 55 proc., a wśród średnich podmiotów 63 proc. przedsiębiorców finansuje swoją działalność leasingiem. Z podobnym trendem mamy do czynienia w przypadku ubezpieczenia majątku firmy. Na nie wskazała co czwarta mikro firma, 48 proc. małych przedsiębiorców oraz 57 proc. średnich firm.

MŚP obawiają się spowolnienia 

Główny odczyt Barometru EFL na III kwartał 2018 roku wyniósł 52,9 pkt., czyli był o 8,3 pkt. proc. niższy w porównaniu do II kwartału br. i o 6,4 pkt. niższy niż w analogicznym okresie 2017 roku. Jednocześnie, osiągnięty poziom jest najniższy od ponad 3 lat (pierwszy Barometr EFL realizowany był w I kwartale 2015 roku) i zbliżony do wyników pomiaru z I kwartału 2016 roku (53,1 pkt.). Eksperci EFL zwracają jednak uwagę, że odczyt wciąż znajduje się ponad progiem OR[2], co oznacza, że pomimo gorszych prognoz, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach. Na tak wyraźny spadek nastrojów wpływ miał spadek odsetka optymistów, przy równoczesnym wzroście pesymistów w każdym z kryteriów. W szczególności widać to w przypadku prognoz sprzedaży i inwestycji.

Źródło: EFL