Szara strefa w Polsce w 2014 roku wyniosła 12,4 proc. PKB. Upowszechnienie płatności elektronicznych może znacząco zmniejszyć ten poziom.

Historycznie utrwalony podział na Polskę A i B wciąż jest widoczny na rynku pracy, ale pojawiają się symptomy, które wskazują, że powoli traci on na znaczeniu

W sektorze MŚP niemal dwa razy więcej firm oczekuje wzrostu finansowania zewnętrznego niż jego obniżenia. Najchętniej korzystają z leasingu, a nie z kredytu bankowego.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym w umowach cywilnoprawnych został pozytywnie przyjęty zarówno przez stronę związkową jak i pracodawców.

W 2015 roku polski rynek win gronowych odnotował wzrost zarówno w liczbie nabywców, jak i kupowanym przez gospodarstwa domowe wolumenie kategorii.

Nowy rekord Polski – łączne odpisy z tytułu utraty wartości aktywów spółek giełdowych w 2015 roku wyniosły 30 mld złotych. 21 marca 2016 roku dla spółek, które nie publikowały wcześniej

Polscy internauci w wieku 18-29 lat na zakupy w Internecie wydają miesięcznie średnio 350 zł. Z pomiarów w pięciu krajach Unii Europejskiej wynika, że młodzi Europejczycy w wieku 20-29 lat na zakupy online przeznaczają około 136 euro miesięcznie.

Rok 2016 upłynie pod znakiem dużej aktywności inwestorów w regionie EMEA. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów do lokowania kapitału

Zysk brutto za rok 2015 r. spółki UNIQA Polska wyniósł 67,2 mln zł i był o 59,6 proc. wyższy niż przed rokiem. W porównaniu z ubiegłym rokiem spadły przypisane składki.

Znieważyć, oczernić, upokorzyć – w internecie roi się od osób, których wirtualna aktywność sprowadza się do poniżania innych użytkowników wirtualnej społeczności. Większość z nich jest przekonana, że może być bezkarna

Czas decyzji

Droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie poprzez szybkie decyzje dotyczące stworzenia alternatywy dla gazu z Rosji.

W przypadku większości działań podejmowanych przez Skodę na czoło wysuwają się właśnie te dwie cnoty: cierpliwość i pracowitość. Efekty są zdumiewające!

41 uczelni zrealizuje 61 projektów w Programie Rozwoju Kompetencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Beneficjenci otrzymają łącznie 87 mln zł

Około 450 nowych bocianich platform zainstalowali w sezonie zimowym pracownicy Energa-Operator na terenie północnej i centralnej Polski. W ciągu ostatnich 20 lat energetycy zamontowali już blisko 10 tysięcy podestów pod gniazda boćków.

Spółka notowana na NewConnect uzyskała 20-letnią licencję na wydobycie rudy niklu w Indonezji. Będzie prowadzić prace na indonezyjskiej wyspie Sulawesi

Najpopularniejszym narzędziem finansowym w sektorze transportowym jest leasing, z którego korzysta aż 64 proc. przedsiębiorców, najwięcej ze wszystkich branż.

Nie widać optymizmu w wielu gałęziach polskiej gospodarki, najsłabiej w handlu i produkcji.

Motobranża to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki: nowe inwestycje, rekordowe wartości eksportu, a przy tym wzrost zatrudnienia.

Współczesny samorząd: mieszkańcy, współpraca, innowacje

Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu, czy możliwa jest efektywna współpraca samorządu, biznesu i mieszkańców ?

Nie tylko rośnie, ale się rozwija

Wzrost wartości usług faktoringowych byłby prawdopodobnie znacznie mniej dynamiczny, gdyby nie zmiany jakościowe na tym rynku