Branża fintech na topie

W pierwszej połowie 2018 r. w fintechy na całym świecie zainwestowano blisko 60 mld USD. To więcej niż w całym ubiegłym roku.

Branża fintechowa staje się coraz bardziej dojrzała, czego wynikiem są coraz wyższe wyceny spółek. Największe miliardowe transakcje były związane z konsolidacją w segmencie płatności elektronicznych oraz dedykowanych rozwiązań dla klientów biznesowych. Inwestorzy interesują się również alternatywnymi bankami, startupami budującymi rozwiązania dla branży usług finansowych na bazie sztucznej inteligencji, regtechami, czy też coraz bardziej dojrzałą technologią blockchain. Europa jest w tej chwili kluczowym rynkiem fintechowym, na którym wydano w pierwszym półroczu br. blisko 45% pieniędzy zainwestowanych w fintechy na całym świecie.

Rekordowe inwestycje

Jak pokazują analizy KPMG w pierwszej połowie 2018 r. łączna wartość inwestycji w 875 największych spółkach z branży fintech na świecie osiągnęła rekordową wartość 57,9 mld USD, czyli ponad 70% więcej, niż w całym 2017 r. Blisko połowa z tych pieniędzy została zainwestowana w dwie spółki koncentrujące się na usługach płatności cyfrowych: WorldPay, przejęty przez Vantif za 12,9 mld USA, oraz Ant Financial, w którą fundusze venture capital zainwestowały 14 mld USD. Fintechy są coraz bardziej dojrzałe, większe, stabilniejsze i osiągają wyższe przychody, czego wynikiem są coraz wyższe wyceny w kolejnych rundach finansowania.

Biorąc pod uwagę szybkość cyfryzacji konsumentów i biznesu oraz rolę jaką odgrywają w gospodarce usługi finansowe, nie powinno dziwić, że tak duże pieniądze są inwestowane w innowacyjne fintechy. Na globalnym rynku usług finansowych trwa w tej chwili wyścig nie tylko o to, kto najlepiej odpowie na potrzeby cyfrowych konsumentów i coraz bardziej cyfryzującego się biznesu, ale też kto najlepiej wykorzysta cyfrowe rozwiązania po to, żeby efektywniej i dużo taniej realizować złożone operacje, wywiązując się również z coraz bardziej wymagających regulacji nakładanych na sektor usług finansowych – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Innowacyjne spółki, wyrafinowane rozwiązania

Analiza inwestycji w fintechy w 2018 r. pokazuje, że banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze venture capital, czy też inwestorzy technologiczni, którzy szukają nowych możliwości wykorzystania ich kompetencji cyfrowych, wybierają coraz szerszą gamę rozwiązań. Większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne banki cyfrowe – znany już w Polsce Revolut pozyskał w 2018 r. 250 mln USD. Także zupełnie nowy, cyfrowy niemiecki bank N26 pozyskał 160 mln USD. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się spółki oferujące rozwiązania oparte na zaawansowanej analityce danych, sztucznej inteligencji czy robotyzacji. Coraz więcej inwestuje się też w tzw. regtechy, czyli spółki, które budują rozwiązania umożliwiające sprawne wywiązywanie się z coraz bardziej złożonych wymagań regulacyjnych. KPMG prognozuje, że biorąc pod uwagę wzrastające wymogi regulacyjne ukierunkowane na ochronę konsumentów (np. RODO), wzrost konkurencji (PSD2), czy stabilność finansową sektora (Bazylea), w perspektywie najbliższych 2 lat nastąpi zdecydowany wzrost inwestycji w spółki budujące takie rozwiązania. W kontekście technologii blockchain inwestorzy interesują się w tej chwili przede wszystkim już dojrzałymi spółkami, których istniejące produkty i usługi są gotowe wykorzystać w branży. Analizy KPMG pokazują, że sektor ubezpieczeniowy, który w obszarze innowacji cyfrowych był do tej pory znacząco opóźniony w porównaniu z bankami, przywiązuje coraz większą uwagę do insurtechów, czego dobrą ilustracją są inwestycje, które przekroczyły 100 mln USD w przypadku takich spółek jak Oscar (cyfrowe rozwiązania w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych) czy Lemonade (ubezpieczania nieruchomości).

Olbrzymi potencjał branży usług finansowych sprawia, że fintechy i insurtechy przyciągają nie tylko naturalnych inwestorów strategicznych jakimi są banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Bardzo chętnie inwestują w nie fundusze venture capital, które szukają startupów o największym potencjale wzrostu. Coraz śmielej wchodzą też w branżę firmy technologiczne, wykorzystując swoje cyfrowe kompetencje i  nowe możliwości rynkowe w zmieniającym się obecnie ekosystemie sektora usług finansowych – mówi J. Kalinowski.

Europa wiodącym rynkiem fintechowym

W pierwszej połowie 2018 r. Europa była bezsprzecznie kluczowym rynkiem transakcji fintechowych – całkowita wartość inwestycji w europejskie firmy wyniosła 26 mld USD, co stanowiło 44,9% środków zainwestowanych w fintechy na całym świecie. Wśród 10 największych transakcji na świecie w tym okresie, było aż 5 spółek europejskich: WorldPay i IRIS Software Group z Wielkiej Brytanii, Nets z  Danii oraz dwie szwedzkie spółki iZettle i Nordax Group. Trendy inwestycje w Europie są podobne jak na całym świecie: inwestorów zainteresowanych międzynarodową ekspansją znajdują alternatywne banki cyfrowe (np. Revolut czy N26), twórcy rozwiązań związanych z konsolidacją segmentu płatności i systemów transakcyjnych, startupy budujące rozwiązania dla sektora na bazie sztucznej inteligencji czy spółki posiadające już sprawdzoną technologię blockchain. Silny system regulacyjny branży finansowej w Europie, na którym wzorują się też regulatorzy z innych kontynentów, powoduje, że  europejskie startupy budujące rozwiązania umożliwiające efektywne spełnienie wymogów regulacyjnych, są w tej chwili w centrum zainteresowania całego świata. Jednak sektor regtechów nie jest jeszcze dojrzały i stąd wynikają dość niskie wartości transakcji (np. brytyjski CloudPay zebrał w  ramach rundy C tylko 25 mln USD).

Na naszym kontynencie głównymi inwestorami w fintechy i insurtechy są przede wszystkim banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz ich korporacyjne fundusze venture capital. Znacznie mniejszą rolę odgrywają klasyczne fundusze venture capital.

Jeśli mamy ambicję zbudować w Polsce zagłębie fintechowe, to warto się wzorować na Szwecji, która jest w tej chwili jednym z kluczowych rynków fintechowych na całym świecie. Szwecja od wielu lat systematycznie stawia na innowacje – wydatki na prace badawczo-rozwojowe wyniosły w Szwecji w  2017 r. ponad 3.26% PKB, czyli trzy razy więcej niż w Polsce. Sztokholm jest w tej chwili jednym z  3 najważniejszych hubów startupowych w Europie. Szwedzki rynek jest bardzo zaawansowany cyfrowo, a  szwedzcy konsumenci bardzo chętnie adaptują innowacyjne rozwiązania. Tam też powstały fintechy, które pozyskały już miliardy dolarów, takie jak Klarna, Bamora, iZettle czy Nordax Group – dodaje dr J. Kalinowski.

Pełna wersja raportu KPMG International pt. „The Pulse of Fintech 2018. Biannual global analysis of investment in  fintech”dostępna na stronie kpmg.pl